Primăria Sectorului 2 se pregăteşte să dea firmei unui fost senator PSD monopolul pe gunoiul din sector

Primăria Sectorului 2 se pregăteşte să dea firmei unui fost senator PSD monopolul pe gunoiul din sector

foto Arhivă

Primăria Sectorului 2, în fruntea căreia se află PSD-istul Mihai Toader, cere acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti să se asocieze cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare şi valorificare a deşeurilor municipale, potrivit unui proiect aprobat la ultima şedinţă a Consiliului Local Sector 2.

Ştiri pe aceeaşi temă

Firma Supercom este deţinută de fostul senator PSD, Ilie Ciuclea. Aceasta ar urmă să construiască un centru, în valoare de 45 milioane de euro, pe cheltuiala sa, însă Sectorul 2 se angajează să dea gunoiul municipal din Sector către acest centru pentru următorii minim 20 de ani. Ziare.com notează că măsura instituie, practic, un nou monopol, deoarece Primăria Sectorului 2 va plăti către acest centru un cost de sortare care este în medie echivalent cu costul de depozitare la groapă, circa 130-150 lei/tonă, iar preţul va creşte în următorii ani. În Bucureşti sunt în acest moment 5 astfel de staţii de sortare, inclusiv Primăria Sectorului 3 îşi face una, iar firesc ar fi atribuirea contractelor de sortare şi valorificare să se facă prin licitaţie.
 
Condiţii pentru noul centru
 
”A fost identificată oportunitatea de realizare a unui "Centru pentru gestionarea în sistem de management integrat a deşeurilor municipale (presortare / sortare / tratare / valorificare)”, cu o capacitate de cca. 150.000 tone / an, în structura modulară, investiţia fiind 100 % privată, Sectorul al Municipiului Bucureşti susţinând şi asigurând sprijin pentru dezvoltarea activităţilor de gestionare integrată şi asigurarea trasabilităţii deşeurilor generate în aria sa administrativ-teritorială, în cadrul competenţelor şi atribuţiilor specifice care îi revin conform legislaţiei aplicabile. Prin realizarea în regim de urgenţă a investiţiilor în capacităţi tehnologice integrate - sortare, tratare mecano-biologică & termică / valorificarea materială a deşeurilor municipale - se vor realiza ţintele stabilite, fiind astfel evitate în totalitate măsurile sancţionatorii sub formă penalităţilor / obligaţiilor de plata în sarcina Sectorului 2 Bucureşti”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat la ultima şedinţă a Consiliului Local Sector 2.
 
Valoarea totală a investiţiilor este de cca. 45 milioane euro şi va fi asigurată de Supercom, centrul urmând să fie realizat secvenţial în intervalul 2019 – 2021.
 
Capacitatea totală de procesare a Centrului va fi de cca. 150.000 tone deşeuri / an.
 
În sarcina Supercom cade întocmirea proiectelor / documentaţiilor pentru investiţii, asigurarea locaţiilor, obţinerea autorizaţiilor / avizelor, conform reglementărilor legale în vigoare, asigurarea finanţării integrale a investiţiilor, executarea lucrărilor de CM + infrastructură utilităţi +acces, executarea lucrărilor de racordare, montajul echipamentelor livrate de furnizorii externi / interni, probe tehnologice, optimizări, punerea în funcţiune, recepţia, autorizaţiile de funcţionare, instruirea personalului, operarea Centrului
 
În sarcina Sectorului 2 cade realizează demersurile administrative pentru includerea investiţiei în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, în Master Planul Municipiului Bucureşti. Primăria mai asigură asistenţă şi sprijin pentru S.C. SUPERCOM – S.A. pentru obţinerea avizelor / autorizaţiilor / acordurilor necesare pentru realizarea investiţiei şi operarea Centrului, precum şi pentru contractarea / valorificarea produselor / subproduselor obţinute.
 
Staţia de sortare va procesa ”cu prioritate toate deşeurile municipale provenite / colectate în rază administrativ-teritorială a Sectorului 2, cu excepţia celor destinate tratării termice în instalaţia / Uzina Energie din Deşeuri planificată a fi realizată de Municipiul Bucureşti”, şi se obligă să participe cu o contribuţie specifică la atingerea ţintelor privitoare la managementul integrat al deşeurilor prevăzute de legislaţia europeană şi naţională aferente Sectorului 2 Bucureşti , să facă raportările solicitate de organismele autorizate privind trasabilitatea deşeurilor municipale şi să pună la dispoziţia Primăriei Sectorului 2 Bucureşti toate documentele doveditoare în acest sens.
 
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prin Primăria Sector 2 Bucureşti, ”se angajează ferm / declara solemn şi irevocabil, că pe toată durata de funcţionare a Centrului (estimată la cel puţin 20 de ani), întreagă cantitate de deşeuri municipale colectată în Sectorul 2 Bucureşti, cu excepţia celor destinate tratării termice în instalaţia / Uzina Energie din Deşeuri planificată a fi realizată de Municipiul Bucureşti, va fi procesată / tratată în cadrul Centrului, prin raporturi comerciale specifice încheiate între părţile implicate / interesate, în limita competenţelor statuate în legile, normele şi toate regulamentele aplicabile, privind serviciul public de colectare / transport al deşeurilor municipale pe rază administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, sub condiţia determinării preţului/tarifelor de procesare/tratare în cadrul Centrului, prin proceduri concurenţiale, în condiíţile legii”.
 
Protocolul nu stabileşte tarifele de sortare. Asocierea între Sectorul 2 şi Supercom se va face doar dacă îşi va da acordul Consiliul General. Compania Supercom este deţinută de Ilie Ciuclea, fost senator PSD în legislatura 2004-2008 şi fost vicepreşedinte al UNPR.
 
Licitaţie de 1,15 miliarde de lei pentru salubrizarea Sectorului 2
 
Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie, în sistemul electronic de achiziţii publice, licitaţia pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.
 
Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităţilor în regim de gestiune delegată, respectiv:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat;
c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunţul de concesionare.
 
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 decembrie 2019.
 
În sectorul 2 al Capitalei, din 1999 până în prezent activitatea de salubrizare este concesionată firmei Supercom, contractul fiind prelungit prin acte adiţionale.
 
Încă din 2017, consilierii USR Sector 2 acuzau că Primăria Sectorului 2 tergiversează inexplicabil organizarea licitaţiei pentru servicii de salubritate în detrimentul cetăţenilor. Potrivit acestora, instituţia refuză să pună în aplicare o decizie a Consiliului Concurenţei din 2009 care obligă Primăria să organizeze o licitaţie publică pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare.

O decizie din 2018 a Înaltei Curţii de Justiţie şi Casaţie obligă primăriile din Bucureşti să organizeze licitaţii pentru concesionarea serviciului de salubrizare. Reprezentanţii Primăriei au spus în mai multe rânduri că licitaţia a întârziat deoarece s-a modificat legislaţia, iar elaborarea strategiei şi caietului de sarcini a durat.
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: