Răspunsul îl dă Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov (IRCBI) care, în urma unui control, a descoperit că montarea bolarzilor de pe trotuarele Căii Victoria s-a efectuat fără să existe aviz sau proiect.

Totul a început în aprilie 2015, când asociaţia OPTAR a sesizat mai multe instituţii, comisii şi departamente din Primăria Municipiului Bucureşti despre faptul că lucrările de pe Calea Victoriei nu respectă Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. La vremea respectivă am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcţii, Administraţiei Străzilor Bucureşti, Direcţiei Transporturi, Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei din Primăria Municipiului Bucureşti, Comisiei Tehnice de Circulaţie, Comisiei Tehnice de Urbanism şi Arhitectului-Şef al Capitalei să verifice modul în care lucrările respectă Normativul 51/2012 şi să oprească procedurile de recepţie a lucrărilor, dacă acestea nu au respectat prevederile legale. Inspectoratul de Stat în Construcţii s-a rezumat de a retransmite petiţia către Administraţia Străzilor Bucureşti.

Era o situaţie „normală”, tipică pentru o administraţie condusă de un primar ca Sorin Oprescu.

Pentru că autorităţile locale din Bucureşti deţin ruşinosul record ca, după ani de zile în care au avut la dispoziţie bugetele celor 7 Primării, să nu accesibilizeze nicio stradă la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, conform Normativului în vigoare, am considerat că trebuie mărită presiunea pe instituţiile şi funcţionarii care nu-şi îndeplinesc obligaţiile. Alături de asociaţia ActiveWatch şi cu sprijinul Centrului de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) am continuat demersurile.

Iată că, pentru prima dată, un organism de control constată ilegalităţile comise în cazul lucrărilor de pe Calea Victoriei.

Controlul IRCBI a descoperit că montarea bolarzilor de pe trotuarele Căii Victoria s-a efectuat fără să existe aviz sau proiect. În acest fel, administraţia a cheltuit sume mari de bani pentru realizarea unei zone de risc. Viaţa şi întegritatea oamenilor este pusă în pericol în cazul în care aceştia cad accidental peste blocurile de granit ce ies din trotuar.

Situaţia este cu mult mai periculoasă în cazul bolarzilor montaţi în imediata vecinătate a pistei pentru biciclete. Bicicletele pot atinge o viteză de deplasare de 5-7 ori mai mare decât cea a unui pieton. În cazul unui biciclist care se dezechilibrează la o viteză de 20-30 km/h, impactul în zona capului, a pieptului sau a coloanei cu un bolard de granit de forma celor montaţi pe Calea Victoriei poate transforma un accident banal într-unul fatal.

Conform Normativului NP 051-2012 (Revizuire NP 051/2000 – Monitorul Oficial al României, partea I, 5 martie 2013),

(1) Pe traseele de deplasare trebuie evitată amplasarea de obstacole precum: obiecte de mobilier urban agăţate pe pereţii clădirilor sau independente, bolarzi, stâlpi.

(2) Obstacolele cu o înălţime mai mică de 75 cm creează situaţii periculoase pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

(...)

(4) Obstacolele trebuie realizate cu forme şi gabarite care să permită detectarea lor de către persoanele care folosesc bastonul alb pentru nevăzători.

(5) Obstacolele trebuie realizate astfel încât forma lor să atenueze impactul în caz de lovire.

Încălcările legii nu se limitează doar la aceste articole din Normativ şi doar la lucrările de pe Calea Victoriei.

Conform răspunsului primit, executarea de lucrări fără autorizaţie în zone protejate constituie infracţiune, Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov urmând să sesizeze organele de urmărire penală.

Asociaţiile OPTAR şi ActiveWatch, cu sprijinul Centrului de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO), vor continua activităţile de identificare a cauzelor pentru care drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt încălcate sistematic. Rezultatele controlului Inspectoratului de Stat în Construcţii demonstrează că, prin nerespectarea legii, au rezultat cheltuieli mai mari, iar lucrările rezultate pun în pericol utilizatorii spaţiului public.

Astăzi, 5 octombrie 2015, a fost trimisă o noua petiţie către Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov (IRCBI) prin care s-a solicitat Procesul Verbal de constatare efectuat cu ocazia controlului şi sesizarea organelor de urmărire penală.

Demersurile asociaţiilor OPTAR şi AcvtiveWatch sunt susţinute de Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) prin Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului.


Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO) este o organizaţie non-guvernamentală, cu sediul în Cluj-Napoca, ce are ca scop promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a egalităţii de gen.

Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistenţă juridică pro bono prin care ACTEDO pune în legătură persoanele fizice ale căror drepturi au fost încălcate şi ONG-urile care lucrează cu grupuri vulnerabile cu Avocaţi Pro Bono, care îşi pun la dispoziţie expertiza juridică în mod voluntar. Scopul Reţelei Pro Bono  este facilitarea accesului la justiţiei al persoanelor ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate sau care au fost discriminate.

OPTAR (Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.

ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului, implicată în campanii de advocacy cu privire la dezvoltarea urbană sustenabilă.

Marian Ivan
membru fondator al OPTAR


Dacă locuieşti în Bucureşti şi vrei să militezi pentru drepturile bicicliştilor şi cele ale pietonilor izgoniţi de pe trotuare, te poţi înscrie în grupul Facebook.

Daca nu locuieşti în Bucureşti dar vrei să susţii demersurile bicicliştilor şi pietonilor bucureşteni, te poţi înscrie pe pagina Facebook.

Indiferent de localitatea în care trăieşti, dacă susţii munca noastră, te poţi înscrie ca membru simpatizant al OPTAR. Nu durează mai mult de un minut !

Despre realizările asociaţiei noastre sau ale partenerilor noştri poţi afla dacă te înscrii pe pagina Facebook a OPTAR