Există posibilitatea ca un proprietar să facă ce poate face preşedintele asociaţiei? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie plecat de la întrebarea: ce poate preşedintele asociaţiei să facă?

Preşedintele asociaţiei poate ceea ce este prevăzut de legiuitor în cadrul art. 57 din Legea nr. 196/2018 şi prin urmare poate doar ceea ce este reglementat dar poate să facă şi ceea ce a fost mandatat de către adunarea generală sau de către comitet să facă.

Dacă preşedintele, pentru a putea realiza un demers în numele şi pe seama asociaţiei, are nevoie de un mandat din partea adunării generale sau din partea comitetului, se poate ca un proprietar să poată realiza acte în numele şi pe seama asociaţiei?

În opinia mea, oricare proprietar care doreşte să se implice la nivelul asociaţiei, poate solicita a fi mandatat în vederea realizării unui anumit demers, în vederea semnării unui anumit contract, în vederea participării la semnarea unor procese verbale de recepţie etc.

Regulile mandatului nu sunt doar pentru preşedinte. Regulile mandatului din dreptul comun se pot aplica şi unui proprietar care, primind mandat din partea adunării generale sau comitetului, poate întreprinde, în numele şi pe seama asociaţiei, acele demersuri pentru care a primit mandat. Proprietarul va acţiona în limitele mandatului acordat.

În cadrul procesului verbal al adunării generale se menţionează în mod clar numele proprietarului şi limitele mandatului în care poate acţiona în numele şi pe seama asociaţiei. Din momentul votului, proprietarul este mandatat să facă şi răspunde faţă de asociaţie în limitele mandatului acordat. Dacă face mai mult decât a fost mandatat răspunde patrimonial faţă de asociaţia de proprietari.

La fel stau lucrurile şi atunci când mandatarea are loc de către comitet. Prin decizia comitetului se poate mandata un proprietar pentru a face un anumit demers etc.

Prin urmare, oricare proprietar diligent şi interesat se poate implica. Implicarea se realizează prin indeplinirea condiţiilor menţionate mai sus şi în sinteză prezentate astfel:

- acordul proprietarului;

- hotărârea adunării generale;

- decizia comitetului;

- menţionarea limitelor mandatului acordat;

- menţionarea faptului că proprietarul acţionează în limitele mandatului în numele şi pe seama asociaţiei;

- prezentarea de către proprietar a unui raport/punct de vedere;

- insuşirea actelor de către comitet sau adunarea generală.

După ce proprietarul realizează demersul pentru care a fost mandatat, acesta urmează a prezenta comitetului un scurt punct de vedere iar comitetul va emite o decizie prin care ia act de îndeplinirea mandatului şi că acesta a fost realizat în limitele stabilite. Prin această modalitate, asociaţia, prin organul sau de conducere, preia responsabilitatea iar proprietarul se degrevează de responsabilitatea mandatului primit.

Exemplu: infiltraţii în apartamentele de la ultimul nivel datorită terasei blocului

În situaţia în care un proprietar este afectat iar preşedintele nu este interesat de obţinerea de oferte, negocierea contractului, stabilirea unor rate, vizualizarea unor lucrări ale prestatorilor etc, proprietarul poate fi mandatat a se ocupa el de toate aceste proceduri inclusiv în semnarea contractului (în limitele stabilite de adunarea generală).

Dacă constataţi că preşedintele nu face, puteţi face dvs., în calitate de proprietar, în limitele şi cu procedura descrisă mai sus.