În perioada 1919-1922 puternica bancă Marmorosch Blank achiziţionează suprafeţe mari de teren în nordul capitalei, în zona Dorobanţi - Şoseaua Jianu - Lacul Herăstrău. Foste moşii mănăstireşti sau boiereşti, zone industriale sau de divertisment vor fi reconfigurate în vederea parcelării.

Proprietatea Lecca: Grădina Bordei

1919 adjudecată de Marmorosch Blank pentru 3350000 lei

Era fosta moşie a familiei lui Constantin Lecca, fiul pictorului, moştenită apoi de ing. C. Lecca, Silvia H. Aslan şi Victoria C. Robescu; teren de 38,4148 ha din care 12,9121 ha în raza oraşului

Fiul pictorului Lecca o cumpărase în 1875 de la Petrache Poenaru, a cărui soţie, Caliopi, o primise ca zestre în 1846 de la tatăl ei, paharnicul Constantin Hrisoscoleu.

Fiicele Lecca, Silvia şi Victoria îşi rezervă un teren de 2000 m.p. şi altul de 2125 m.p. pentru ridicarea unei şcoli în amintirea defunctului lor tată. Nu deţinem informaţii despre (ne)realizarea acestei clădiri.

Fabrica de spirt Andrei Popovici: Şos. Jianu - Şos. Dorobanţi

(parte din fosta moşie Grozăveşti a Mănăstirii Sf. Sava)

1868 D. Hernia îi vinde lui Il. Martinovici un loc cu clădiri

1869 are loc vânzare către Ion Gheorghe Ion: maşinile fabricii, moara de abur, racherie de spirt, fabrica de cărămidă, dependinţe

1870 vândute  la licitaţie pentru a acoperi datoriile lui Martinovici; se adjudecă de către Andrei Popovici şi Ion Gheorghe Ion; I. G. Ion vinde partea sa partenerului A. Popovici

1893 moare Andrei Popovici şi proprietatea trece fiului său, Andrei A. Popovici care în 1896 ia un credit de la Creditul Funciar Urban

1919 200000 m.p. sunt vânduţi Băncii Marmorosch Blank

1922 proprietatea se întoarce în posesia Fabricii de Spirt Băneasa, care o revinde în acelaşi an Băncii Marmorosch Blank

Proprietatea Cezar Georgescu

1904 Steliana Seb, văduvă, vinde ing. Cezar Georgescu un teren de 10 pogoane, cu clădiri, heleşteu, plantaţii, la preţul de 25000 lei, situat în Herăstrău, com. Băneasa

1920 ing. Georgescu îl vinde Băncii Marmorosch Blank cu 1,35 milioane lei

Proprietatea Emanuel Budişteanu

20 iunie 1913 Em. Budişteanu (1885-1937), casier la Creditul Funciar, căsătorit de trei ori, având un fiu, Ion (1916-1983), arhitect; locuia pe Aleea Gherghel; cumpără de la Andrei A. Popovici o parte din proprietatea "Bordeiu" de 2339,42 m.p.

29 septembrie 1921 se parafează vânzarea terenului către Banca Marmorosch Blank

Proprietatea Gimurto/Ştefanovici

1914 N. I. Gimurto cumpără de la Andrei A. Popovici un teren "Bordeiu" de 1307,86 m.p.

1920 vânzare lui Ştefanovici

1921 vânzare Băncii Marmorosch Blank

Tranzacţiile sunt prezentate într-o formă grafică, urmărind circuitul proprietarilor şi indicând anii.

Sursa: S.A.N.M.B., fond Banca Marmorosch Blank

Cercetare întreprinsă în cadrul proiectului cultural "Parcelări publice şi private 1890-1940" beneficiind de finanţare din Taxa Timbrul Arhitecturii 2019 al Ordinului Arhitecţilor din România