Comuna Bucureşti, condusă de D. Dobrescu, cumpără în 1911 de la moştenitorii Boerescu un teren de 67000 m.p. pentru suma de 237000 lei, din care vor ceda Societăţii Locuinţelor Eftine o suprafaţă de 14532 m.p. (58128 lei) spre str. Clucerului. Fostul teren Boerescu este împărţit în 20 de loturi (suprafaţa lor fiind de 21403 m.p.) care sunt licitate pentru preţuri cuprinse între 12 şi 25 lei/m.p. Suprafeţele loturilor erau cuprinse între 698 m.p. şi 1424 m.p. fiind destinate unor cumpărători cu un statut social şi economic ridicat.

Primăria se angaja să realizeze toate lucrările de utilităţi şi amenajări peisagistice. Regulile impuse erau asemănătoare celor din Parcul Ioanid: construcţia unei vile cu înălţimea de 7-14 m. până la cornişă, amplasarea vilei în cadrul parcelei de teren cu retragere de 2,5 m. de la vecini şi 4 m. de la stradă, realizarea unei împrejmuiri de fier de 1,8 m. pe soclu de zid, iar între vecini împrejmuire de zid, plantaţii pe 50% din curtea neconstruită, grajduri şi garaje izolate sau grupate între două loturi vecine însă să nu fie vizibile de la stradă, construcţia vilelor în termen de 3 ani de la achiziţionarea terenului cu finalizarea în maxim cel de-al patrulea an, aplicarea unei amenzi de 10% din valoarea terenului în cazul în care nu construiau în termenul stabilit, achitarea unui avans de 40% teren şi apoi restul sumei în patru rate anuale cu o dobândă de 5%, nu se puteau cumpăra mai mult de 2 parcele de către acelaşi proprietar.

Planul parcelării a fost redactat în 14 august 1912 de către Gh. Goangea. Licitaţia publică a fost organizată în data de 26 septembrie 1912 iar ofertele trebuiau însoţite de o garanţie de 10%; s-au prezentat 23 ofertanţi. Printre persoanele interesate (inginer, farmacist, profesor, arhitect-antreprenor) îl regăsim şi pe directorul lucrărilor publice din cadrul primăriei, N.G. Costinescu, care licita pentru lotul nr. 9 şi pentru cel cu nr. 20. Pentru parcela nr. 4 a mai candidat şi Elisa Arion, iar pentru cea cu nr. 5 Sofia Candiano-Popescu; ambele se vor stabili începând cu 1913 în Parcul Filipescu, pe Aleea Modrogan (azi str. Rabat nr. 19).

Pe Şoseaua Kiseleff lotizarea se învecina la stânga cu proprietatea Mihail Ghica şi la dreapta cu cea a pictorului G.D. Mirea. Pe Şosea erau prevăzute 3 loturi de o parte şi de alta a unui squar cu amenajare peisagistică. Către fosta stradă Avedic era proiectat un rond cu un posibil monument de for public; pe partea stângă spre parcelarea Societăţii Locuinţelor Eftine mai era o amenajare peisagistică de formă triunghiulară.(Surse: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 157/1911 şi fond P.M.B. Alinieri, dosar 548)

În 1919-1921, loturile erau divizate în suprafeţe mult mai mici, cuprinse între 310 m.p. şi 1042 m.p., fiind prezentate aprox. 61 de parcele. Parcelarea se extinsese atât înspre str. Clucerului cât şi prin achiziţia proprietăţii Popovici dar şi prin renunţarea la zonele verzi. Se proiectau şi străzi noi, Clucerului A şi B, prelungirea străzilor Avedic şi Popovici şi trei străduţe C, D şi E. Parcelele purtau numele proprietarilor. (Sursa: A.N.R.-A.N.I.C., fond M.A.I. dosar 896/1919)

Autorizaţiile de construcţie încep să fie emise din 1923 (A se vedea Arhiva P.M.B.).

Foto: Cristian Gache (Sursa:  A.N.R.-A.N.I.C., fond M.A.I.)

Nr. lot Proprietar Instituţie Strada

1 Gh.Elefteriu Sos.Kiseleff
1bis Gh.Marincu Str.Mahatma Gandhi
2 Vasile Constantinescu Min.Interne Str.Mahatma Gandhi
3 M.Roşanu Str.Mahatma Gandhi
4 I.C.Anastasiu Sos.Kiseleff
4bis C.Tanasescu Min.Interne Str.Mahatma Gandhi
5 A.Enaceanu Str.Mahatma Gandhi
6 I.Constandache Str.Mahatma Gandhi
7 St.Iliescu Sos.Kiseleff
7bis Th.Marinescu Min.Interne str.Docentilor
8 Ilie Ganescu Min.Interne str.Docentilor
9 T.Savulescu str.Docentilor
10 Petre Sterescu Min.Interne
11 Ch.Mihaescu
12 I.Roban Sos.Kiseleff
12bis C.Popescu-Focseneanu Min.Interne
13 C.Sfintescu Sos.Kiseleff
13bis Vasile Ruptureanu Min.Interne
14 I.Nicolaescu Min.Interne
15 V.Constantinescu Dir. Admin.
16 P.Bucoveanu
17 G.Stefanescu Laborator chimie
18 Budu Isidor
19 Carol Catzian
20 Varjoghie Marin
21 Gh. Petrovici
22 Radulescu St.
23 Dumitru Popescu
24 C.Altinovici
25 Al.Mihaescu
26 M.Constantinescu Admin.
27 V.Munteanu
28 C.Georgescu
29 P.Ionescu Abator
30 C.Simionescu
31 Dr.N. Staicovici
32 C.Dimopol
33 I.Marinoiu
34 Tr.Nicolau
35 Barbu Vera
36 V.Dinulescu
37 Romulus Mincu Arcuda
38 M.Moisescu
39 Vasile Vasilescu Bacteriolog
40 M.Stanescu Min.Interne
41 D.Tolmide
42 C.G. Niculescu
43 Emil Conduratu
44 Isidor Cristea
45 Nicolae Popescu
46 Mihai Ionescu
47 Eremia Popescu
48 Dumitru Protopopescu
49 Ioan D. Poenaru
50 Ştefan Ganea
51 Pompiliu Cartian
52 Falcoianu Mihail
53 Ilie Georgescu
54 V.Georgescu
55 Şt. Ciocârlan
 
(Text în curs de publicare în monografia digitală „Parcul Filipescu - 100 de ani de arhitectură românească”,Ed. Istoria Artei, Bucureşti, 2018, cofinanţată de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul Arhitecturii 2018)