În fapt, în opinia mea, iniţiativa se poate încadra cu uşurinţă la: „praf în ochi“. Completarea art. 56 din Legea 230/2007 cu lit. h, regăsită în propunerea B92/2018 de la Senat, având formularea, „neprezentarea la organele de control cu documentele solicitate“ nu duce la concluzia că administratorul are obligaţia de prezentare pe de o parte, iar pe de altă parte că, sancţiunea cuprinsă între 500 şi 3000 lei sperie pe cineva.

Pe cine vizează iniţiativa

Iniţiativa are o bază fundamentată în realitatea din cadrul asociaţiilor, însă, din nou, forma în care se exteriorizează va fi imposibil de implementat. Eu cred ca, în concret, nu vor exista proprietari ce vor avea o satisfacţie prin semnalarea unei nereguli, într-o asociaţie, către Primărie şi această modificare să-i satisfacă nevoia.

Cei care acum, aflaţi în fruntea asociaţiilor, te înjură dacă ai tupeul să soliciţi o minimă informaţie, care te tratează ca şi cum ar fi proprietarul blocului, îl interesează puţin spre deloc ce va spune, în forma sa finală, această iniţiativă, ştiind că Primăria este ca şi inexistentă în relaţia cu asociaţiile de proprietari. Pe de altă parte, la fel ca şi până acum, dacă i se aplică o sancţiune ea se recuperează ori în liste ori este achitată „din fonduri“ astfel că, propriul buzunar nu este afectat, iar poziţia este menţinută. Impact zero asupra acestora.

Preşedintele şi plimbarea la organul de control

În concret, proprietarul nemulţumit se adresează cu cerere organului de control ce este reprezentat de primar sau împuternicitul acestuia (art.56 alin 4), organ de control ce cheamă „la raport“ preşedintele asociaţiei. Acesta în mod sigur, nu va da curs invitaţiei, arătând că actele sunt întocmite de către administrator, acesta fiind cel ce trebuie să dea explicaţii cu privire la repartizare, listă, fonduri etc.

Preşedintele va opune organului de control, dreptul proprietarului de a contesta lista de plată în termen de 10 zile de la afişare şi de a contesta adunarea generală în termenul de 45 de zile.

Administratorul şi ineficienţa iniţiativei

După cum „repede s-a observat“, iniţiativa nu are în vedere şi oferirea de explicaţii astfel încât, administratorii care vor avea amabilitatea de a se prezenta în faţa organului de control, va pune pe masa acestora, pe bază de proces verbal, un „maldăr“ de acte, astfel fiind îndeplinită condiţia menţionată în cadrul iniţiativei, „de a prezenta“.

Cade astfel în sarcina organului de control să verifice dacă sesizarea este sau nu fundamentată, adică să „ia la mână“ toate plasele de acte lăsate pe biroul funcţionarului, acolo unde Serviciul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari mai funcţionează. Ştie oare funcţionarul să verifice o situaţie de activ-pasiv? Are funcţionarul interes, specializarea şi disponibilitate să realizeze practic o muncă de verificare financiară?

Pe de altă parte, iniţiativa este total lipsită de finalitate, în cazul profesionistului care are încheiat un contract de administrare, contract ce nu prevede prezentarea în faţa organului de control sau o astfel de activitate va fi realizată contra cost.

Organul de control şi lipsa de reacţie

Mie mi se pare că şi acum aceste servicii, acolo unde ele mai au o minimă activitate, sunt depăşite. Îmi şi imaginez cum vor fi acestea asaltate, atunci când se va anunţa că „neprezentarea“ la „organ“ se sancţionează şi cum toţi proprietarii vor crede că „bombardarea“ Primăriei cu cereri va duce la amendarea administratorului.

Dacă acum există un tipar în răspuns: „Pentru aspectele sesizate, vă solicităm să vă adresaţi instanţei de judecată competente“, după o astfel de iniţiativă, un astfel de răspuns va fi printat şi trimis petentului într-un mod automat, fără nicio intervenţie umană.

Organul de control, în actuala reglementare, este mai mult un organ de îndrumare şi sprijin, situaţie ce se doreşte a fi schimbată, condiţii în care cel mai probabil, activitatea se va bloca. Realitatea ne arată faptul că cel nemulţumit nu are o cultură în a realiza o cerere ce sa aibă început, cuprins şi încheiere, fiind menţionate în cerere, aspecte ce sunt greu de înţeles, urmărit şi lecturat pe de o parte, iar pe de altă parte, marea majoritate a petiţiilor NU au legătură cu competenţele unui astfel de organ din subordinea primarului.

Deşi pare imposibil, în anul 2018 există proprietari care susţin în astfel de cereri, desfiinţarea asociaţiilor, arestarea preşedintelui, controale financiare, anularea unor hotărâri, declararea ca neconstituţională a unor prevederi etc fără să înţeleagă că acest serviciu NU are o astfel de competenţă şi că doar instanţele de judecată pot dispune în astfel de situaţii.

Concluziile vă rog să le trageţi dumneavoastră. Nu uitaţi că noua lege este în faţa Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional şi mult mai pertinent era ca, această iniţiativă să fie inclusă, prin amendament, în noua reglementare astfel încât aceasta să poată fi şi aplicată. Dacă noua lege va primi un vot favorabil, iniţiativa va fi doar „praf în ochi“.