Legea Descentralizării finalizează trecerea metroului la Capitală. Ce schimbări vor fi şi de când vor intra în vigoare

Legea Descentralizării finalizează trecerea metroului la Capitală. Ce schimbări vor fi şi de când vor intra în vigoare

Metrorex va trece la Primăria Capitalei, potrivit Legii Descentralizării FOTO Adevărul

Proiectul Legii Descentralizării, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în luna noiembrie, prevede trecerea Metrorex din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Primăriei Capitalei. Procesul este început încă din septembrie anul trecut, când premierul a aprobat acest transfer. Măsurile vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial a legii.

Ştiri pe aceeaşi temă

Printre măsurile de descentralizare în domeniul transporturilor, noul act normativ prevede transferarea metroului bucureştean în subordinea municipalităţii bucureştene. Măsura era, de altfel, un anunţată încă anul trecut, în urma unei şedinţe de Guvern la care a participat şi primarul general al Capitalei Sorin Oprescu. „Metroul, în toate capitalele europene, aparţine de Primărie. Evident, subvenţia se păstrează şi avem prevăzut şi la bugetul de stat pentru anul acesta şi în anii care urmează subvenţia de la bugetul de stat, însă managementul şi după aceea tot ceea ce va ţine de administrarea metroului trebuie să treacă şi va trece la Primăria Generală“, declara prmeierul Victor Ponta la începtul anului.

Astfel, „pachetul de acţiuni de 8.048.364 acţiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei deţinut de statul român la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, se transferă cu titlu gratuit municipiului Bucureşti“, se arată în proiectul de lege. De asemenea, documentul arată că instituţi îşi va păstra denumirea de Metrorex.


Toată zestrea Metrorex trece la Consiliul General al Municipiului Bucureşti

În ceea ce priveşte bunurile pe care societatea le deţine, proicetul de lege prevede:
„(4) Metrorex deţine în concesiune şi/sau în proprietate bunuri imobile şi mobile, după caz.
(5) Bunurile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 482 din 17.06.1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A., publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 24.06.1999, precum şi bunurile rezultate din investiţii, dezvoltări şi/sau modernizări ale acestora atribuite în concesiune Metrorex fără plata redevenţei, pe o durată de 49 de ani de la data înfiinţării acesteia, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor trec din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti.
(6) Bunurile prevăzute la alin. (5) se predau, respectiv se preiau, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Ministerul Transporturilor şi municipiul Bucureşti.
(7) Bunurile proprietate publică a municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (5) pot fi exploatate de Metrorex fie direct, fie prin asociere, închiriere sau subconcesionare, după caz, cu acordul Municipiului Bucureşti.
(8) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor publice concesionate Metrorex constituie venituri proprii.“

Cinci reprezentanţi ai CGMB în Consiliul de Administraţie

În ceea ce priveşte structura de conducere a Metrorex, rezervă Consiliului General al Municipiului Bucureşti dreptul de desemna sau revoca, prin hotărâre, un număr de cinci reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor Metrorex. „Pentru activitatea depusă reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti“, se arată în document.


Finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetul local

Proiectul de lege arată cu „tariful călătoriei cu metroul se stabileşte de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A  şi se aprobă, în condiţiile legii“.

În ceea ce priveşte finanţarea, viitoarea lege stabileşte că metroul va fi finanţat de la bugetul de stat, dar şi de la bugetul local. „Transportul public de călători cu metroul are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii Metrorex primeşte de la  bugetul de stat şi de la bugetul local al municipiului Bucureşti sume care acoperă diferenţele dintre veniturile proprii din activitatea de transport de călători şi cheltuielile totale, inclusiv cele determinate de exploatarea, întreţinerea şi repararea obiectivelor de protecţie civilă, care sunt nominalizate distinct  în bugetul său de venituri şi cheltuieli. (...) Investiţiile pentru realizarea proiectelor de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi materialului rulant se finanţează de la bugetul de stat, bugetul local, din credite interne şi externe, precum şi din fonduri europene. Aceleaşi prevederi se aplică şi pentru obiectivele de protecţie civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Metrorex“.

Pe aceeaşi temă

Metroul trece anul acesta în subordinea Primăriei Capitalei

VIDEO Cu ce s-a întors edilul de la guvern: o  sală polivalentă, RADET fuzionează cu ELCEN, Metrorex trece în subordinea primăriei

Ape tulburi la metrou. Boagiu: “Trecerea Metrorex la Primărie este un dezastru”. Udrişte se răzbună pe Sburlan: “Nu mai sunt bani”

 

citeste totul despre: