Nu am putut observa ceva care să aduca linişte în asociaţiile de proprietari, nu am văzut ceva care să arate grijă pentru proprietari şi nu am văzut o descentralizare în sensul contorizării individuale şi excluderea asociaţiei din ceea ce este, un intermediar între furnizori şi proprietari.

Nu am văzut o grijă pentru modul în care asociaţia poate să-şi recupereze datoriile de la cei cu restanţe, în schimb am văzut o grijă excesivă pentru furnizorii de utilităţi care au primit cadou şi posibilitatea de executare imediată a datornicilor prin declararea facturilor ca fiind titluri executorii.

Nu am văzut o implicare constructivă a Primăriilor prin Serviciul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari în problemele sesizate de cei vătămaţi într-un drept, în relaţia cu asociaţia din care fac parte, cum nu am văzut răspunsuri concrete la problemele sesizate, mărginindu-se la a trimite petenţii către instanţele de judecată.

Nu am văzut o accelerare a procedurilor judiciare în vederea recuperării sumelor restante la cotele de întreţinere şi nu am observat ca cineva să fi avut propunerea ca lista de întreţinere să fie pusă pe acelaşi plan cu factura furnizorului, astfel încât timpul de recuperare să fie la fel de scurt ca şi timpul necesar furnizorului în a executa asociaţia pentru factura neachitată.

Nu am văzut din partea furnizorilor o grjă pentru proprietari şi pentru calitatea serviciului furnizat, în condiţiile în care preţurile au tot crescut în ultimii ani. La momentul de faţă este greoaie dacă nu imposibilă o discuţie faţă în faţă cu un reprezentant al furnizorilor, întreaga discuţie rezumându-se la “un dialog” cu un robot sau cu un operator care parcă este “un robot” şi care nu are nicio putere de decizie.

Dragă nimeni! Pentru toate lucrurile minunate de mai sus, îmi permit în calitate de proprietar să fac următoarele sugestii:

    prinde în programul de guvernare, de partid, de primar etc şi aspecte care interesează şi vizează asociaţiile de proprietari;

      pune pe acelaşi palier interesul asociaţiei cu lobby-ul furnizorului;

      scoate asociaţia din rolul de intermediar sau de colector de bani pentru furnizorii de utilităţi şi prestatorii de servicii;

      alocă sumele necesare contorizării individuale pentru tot ceea ce reprezintă consum;

     dezvoltă un cadrul legislativ modern, strict şi lipsit de interpretări pentru activitatea în cadrul asociaţiilor de proprietari;

     alocă fonduri pentru entităţi care să realizeze adevărate controale în cadrul asociaţiilor de proprietari (verificări financiar contabile);

       obligă furnizorii să factureze strict ceea ce se consumă, într-un mod transparent (nu să plătim apă rece la preţ de apă caldă – dăm drumul la apa caldă şi curge zeci de minute apă rece ce este taxată ca şi apă caldă; nu să plătim unităţi când se facturează gigacalorii);

       nu mai pune piedici proprietarilor pentru contorizarea individuală doar de dragul de a menţine în viaţă mamuţi ce înghit sume uriaşe;

   realizează programe de reabilitare termică cu simţ de răspundere şi printr-un sistem transparent, sistem în care şi asociaţia de proprietari să aibă un cuvânt de spus;

     asigură-te că sesizările proprietarilor venite ca urmare a reabilitării sunt preluate de către antreprenorul general şi că acesta şi rezolvă problemele sesizate şi asigură-te că după terminarea lucrării nu intră în insolvenţă;

      păstreaza subvenţiile pentru anumite categorii sociale şi nu tinde la eliminarea acestora prin majorări de pensii, fiind astfel trecut pragul minim de încadrare;

       alocă fonduri suficiente pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic;

       dezvoltă un cadru legislativ astfel încât furnizorii (să fie tentaţi) în colaborare cu asociaţiile de proprietari să procedeze la înlocuirea conductelor/ţevilor de alimentare şi distribuţie;

    dezvoltă un cadrul fiscal dedicat asociaţiilor de proprietari, ţinând seama de problemele concrete din cadrul acestora;

     ai grijă ca legislaţia privind falimentul personal să nu ducă la stoparea achitării cotelor de întreţinere, adică neplata propriului consum, ceea ce poate echivala cu intrarea în imposibilitate de plată a asociaţiei.

Înţeleg dragă nimeni că nu locuieşti la bloc, înţeleg că nu te interesează consumurile şi nu ai cunoştinţă cât costă metrul cub de apă, înţeleg că ai alte priorităţi şi înţeleg că ne putem vedea doar în parcul de lângă bloc şi doar din 4 în 4 ani, dar, te rog, înţelege că problemele sesizate chiar au legătură cu ceea ce se întâmplă în fiecare bloc.

 P.S. Sunt sigur că mă vei trata cu aceeaşi indiferenţă.