Noua lege privind asociaţiile de proprietari (Legea 193/2017) se află în faţa Camerei Deputaţilor, cameră decizională, fiind adoptată de către Senat, act normativ care în loc să vină cu o eficientizare a activităţii curente din cadrul asociaţiilor, pare că tinde la a centraliza toate problemele existente în faţa autorităţii administraţiei publice locale (Primărie – prin departamentul specializat).

Astfel, noul act propune ca modalitatea locatarului de contestare a listei de plată, a hotărârilor adunării generale să poata fi realizată ŞI prin cerere adresată autorităţii administraţiei publice locale.

La acest moment, fără o astfel de reglementare, multe primării nu fac faţă valului de sesizări pe de o parte, iar pe de altă parte implicarea funcţionarilor la nivelul asociaţiilor este ca şi inexistentă. Cu noua posibilă reglementare, în condiţiile în care locatarul face o astfel de cerere/contestaţie, autoritatea public locală, trebuie să dea un răspuns contestaţiei în termen de 30 de zile.

Şi aici începe spectacolul: funcţionarul va face o adresă către asociaţia de proprietari prin care este chemată să aducă actele vizate de reclamaţie; asociaţia va delega administratorul care realizează listele lunare de plată, aceasta fiind persoana care a realizat repartizarea; preşedintele va face “potecă” la primărie; administratorul nu se va prezenta sau nu va pune la dispoziţie actele, săturându-se să tot bată drumul la Primărie; petentul rămâne fără răspuns sau cu un răspuns şablon “Vă rugăm să vă adresaţi instanţei de judecată” şi totul rămâne cum a fost.

În condiţiile în care noua reglementare nu prevede un termen pentru contestarea adunărilor generale, fiecare locatar va realiza demersul când îşi va aduce aminte sau când va fi pus să achite o sumă ce nu îi convine, şi aşa funcţionarii plătiţi din bani publici vor avea de muncă non stop.

Pentru cei implicaţi în activitatea asociaţiilor sau pentru cei interesaţi, câteva din noile prevederi:

• posibilitatea constituirii în cadrul asociaţiilor de proprietari a unor asociaţii de chiriaşi (în baza OG 26/2000);

• notificarea restanţierilor înainte de demararea unor proceduri judiciare;

• mărirea termenului de afişare a listelor ;

• administratorii vor avea contracte de administrare pentru o perioadă determinată;

• actele privind constituirea asociaţiei se vor depune direct la judecătoria competentă;

• poţi deveni membru al asociaţiei (ulterior constituirii) prin semnarea unui act adiţional ce se depune mai apoi la Primărie de către preşedinte în termen de 15 zile de la semnare;

• acordul de asociere şi statutul se actualizează la fiecare 5 ani şi se depun la Judecătoria competentă;

• la intrarea în scară, obligatorie este afişarea datelor de identificare ale asociaţiei;

• obligativitatea existenţei a 2 conturi bancare: 1 cont curect plăţi facturi, 1 pentru fondul de reparaţii/investiţii;

• modificarea statutului poate fi realizată prin votul a 50 + 1% din numărul proprietarilor;

• neînregistrarea modificărilor duce la inopozabilitate;

• obligativitatea existenţei unui regulament intern (să vedem la blocurile de 240 de apartamente cum va funcţiona sau la cele cu zeci de chiriaşi ce nu sunt interesaţi de părţile comune);

• se pot solicita fotocopii ale actelor asociaţiei, proprietarul suportând costul;

• cei nemulţumiţi de deciziile luate în adunarea generală pot sesiza cenzorul, Primăria

sau instanţa şi nu există termen de contestare a hotărârilor adunărilor generale;

• adeverinţa eliberată pentru înstrăinare are valabilitate de 30 de zile;

• notarea în cartea funciară se poate face doar pentru cele cu o vechime mai mare de 3 luni şi peste suma de 3000 lei;

• contractele de închiriere a spaţiilor comune se fac pe 12 luni;

• dacă doreşti să candidezi, o poti face doar după ce dovedeşti că nu ai cazier şi ai atestarea necesară;

• adunarea generală se convoacă prin tabel convocator sau scrisoare cu confirmare de primire şi afişare la avizier;

• un proprietar poate reprezenta 3 alţi membri lipsă;

• preşedintele poate delega atribuţiile sale pentru maximum 90 de zile într-un an, FĂRĂ EXONERAREA DE RĂSPUNDERE;      

si, multe altele …