Copiii îşi pot petrece vacanţa de vară la Muzeul Antipa

Muzeul Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” şi-a lansat oferta educaţională de vacanţă pentru familiile cu copii.

Părinţilor care nu ştiu ce să facă cu copiii lor câtă vreme sunt plecaţi la serviciu, Muzeul ”Antipa” le propune mai multe programe de educaţie ştiinţifică, dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, simţului artistic şi a deprinderilor de comunicare şi lucru în echipă.

Sunt asteptaţi toţi copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 15 ani la programe personalizate pe categorii de vârstă precum Şcoala de Vară (module de zoologie şi muzeologie pentru elevi), Corabia vacanţei (program interdisciplinar de zoologie şi arte plastice aplicate pentru elevi), Atelierele de Imaginaţie Holly Moly (ateliere de creaţie pentru preşcolari şi şcolarii mici), Micii sanitari (ateliere de anatomie umană, igienă şi prim-ajutor pentru elevi).

Oferta de programe estivale lansată de către Muzeul ”Antipa”acoperă toate categoriile de vârstă între 4 şi 15 ani şi sunt planificate astfel încât să ocupe ziua de vacanţă, în intervalul orar 9.00-18.00.

Şcoala de vară

Şcoala de vară organizată de către Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” se află la cea de a VI-a ediţie şi este un program de vacanţă cu activităţi teoretice şi practice având ca subiect cunoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor grupe de animale după standardele specifice muzeelor de istorie  naturală. Proiectul îşi propune implicarea elevilor cursanţi în activităţi de cunoaştere a biodiversităţii şi de ocrotire a mediului, prin însuşirea şi experimentarea practicilor utilizate de către cercetătorii care profesează în domeniul ştiinţelor zoologice. Şcoala de vară îi vizează pe elevii cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani.

În cadrul Şcolii de vară vor avea loc:

- cursuri teoretice şi practice dedicate cunoaşterii fluturilor după standardele stiintifice si muzeale.
- cursuri teoretice şi practice de ornitologie
- cursuri teoretice şi practice de colectare, etalare şi conservare a plantelor din flora spontană a Capitalei.
- cursuri practice de ecologie (excursii ecologice şi experimentarea în teren a influenţei factorilor biotici şi abiotici; observaţii în teren în scopul evaluării stării de sănătate a diferitelor tipuri de habitate, urbane şi rurale)
- cursuri teoretice şi demonstraţii de taxidermie (naturalizarea vertebratelor şi a unor specii de nevertebrate)
- cursuri teoretice şi practice de paleontologie şi mineralogie
- cursuri teoretice şi practice de cunoaştere a speciilor de mamifere din fauna lumii

Şcoala de vară de la "Antipa" se va edsfăşura între 25 iunie şi 31 august:

- 25 iunie – 6 iulie – Păsările, frumoasele lumii - Modul dedicat studiului păsărilor (Ornitologie)
- 9 iulie – 20 iulie – Triburile din grădină – Modul dedicat lanţurilor trofice din grădini şi parcuri (Relaţii intra – şi interspecifice din habitatele urbane)
- 23 iulie – 3 august – Justiţie şi Lege – Investigaţii Criminalistice – Modul de entomologie judiciară
- 6 august – 17 august – Microcosmos, poporul ierbii – Modul dedicat nevertebratelor din sol
- 20 august – 31 august  – Herbar de Bucureşti – Modul de botanică

Succesiunea modulelelor şi coordonatorii cursurilor:

- 25 iunie – 6 iulie – Ornitologia –Păsările – frumoasele lumii - Modul dedicat studiului păsărilor  - coordonator dr. Angela Petrescu (Orar: luni-vineri orele 9.00-11.00 (lecţii teoretice, prezentări multimedia, activităţi de laborator, deplasare pe teren); vineri 6 iulie (9.00-11.00): examen (scris, oral şi practic) de verificare a cunoştinţelor asimilate şi eliberarea diplomelor)
- 9 iulie – 20 iulie - Triburile din grădină – Modul dedicat lanţurilor trofice din grădini şi parcuri – coordonator dr. Aurora Stănescu (Orar: luni-vineri orele 9.00-11.00 (lecţii teoretice, prezentări multimedia, activităţi de laborator, deplasare pe teren); vineri 20 iulie (9.00-11.00): examen (scris, oral şi practic) de verificare a cunoştinţelor asimilate şi eliberarea diplomelor)
- 23 iulie – 3 august – Justiţie şi Lege – Investigaţii Criminalistice – Modul de entomologie judiciară – coordonator Lavinia Paul, muzeograf (Orar: luni-vineri orele 9.00-11.00 (lecţii teoretice, prezentări multimedia, activităţi de laborator, deplasare pe teren); vineri 3 august (9.00-11.00): examen (scris, oral şi practic) de verificare a cunoştinţelor asimilate şi eliberarea diplomelor)
- 6 august – 17 august – Microcosmos, poporul ierbii – Modul dedicat nevertebratelor din sol - coordonatori dr. Cristina Constantinescu, Liviu Moscaliuc – muzeograf (Orar: luni-vineri orele 9.00-11.00 (lecţii teoretice, prezentări multimedia, activităţi de laborator, deplasare pe teren); vineri 17 august (9.00-11.00): examen (scris, oral şi practic) de verificare a cunoştintelor asimilate şi eliberarea diplomelor)
- 20 august – 31 august  – Herbar de Bucureşti – Modul de botanică – coordinator Maria Bezede- muzeograf (Orar: luni-vineri orele 9.00-11.00 (lecţii teoretice, prezentări multimedia, activităţi de laborator, deplasare pe teren); vineri 31 august (9.00-11.00): examen (scris, oral şi practic) de verificare a cunoştinţelor asimilate şi eliberarea diplomelor).

Taxa de participare este de 200 de lei de persoană pentru un modul. Taxa pentru o persoană care participă la două module este de 350 de lei, iar cea pentru elevii care iau parte la trei module este de 500 de lei. Fraţii care participă la un modul plătesc 350 de lei, iar dacă iau parte la două – 700 de lei. 

Rezervările nominale se pot face la numărul de telefon  021.312.88.26 interior 316, zilnic, de luni până vineri (9.00-12.00) sau prin e-mail la adresa florentinap@antipa.ro. Achitarea taxelor se va face în prima zi de curs. Grupele de participanţi, la fiecare modul în parte, cuprind între şapte şi 14 elevi.

“Micii Sanitari”

Cursul “Micii Sanitari” oferă copiilor mai multe informaţii despre corpul omenesc şi îi învaţă pe copii cum să acorde primul ajutor. De asemenea, cursul îi ajută pe copii să-şi dezvolte empatia, să fie mai afectuoşi, să-i ajute pe cei din jur şi să-şi păstreze cumpătul în situaţii mai dificile. Totodată, cursul îşi propune să îi ajute pe cei mici să descopere beneficiile aduse de alimentaţia sănătoasă şi de păstrare a igienei personale şi să le alunge teama de doctor, injecţii şi să le dezvăluie mai multe despre profesia de asistent medical şi doctor.

Cursul include o incursiune în universul corpului uman şi are o secţiune de acordare a primului ajutor în situaţii de urgenţă (sunt prezentate exemple de cazuri care pot apărea cel mai adesea şi se pun în practică măsurile de prim-ajutor). Cursul este structurat astfel încât să-i stimuleze pe copii să înveţe lucruri interesante şi să se dezvolte armonios: scurte prezentări tematice (prezentări Power Point şi prezentări cu exemplificare pe exponatele din muzeu), joc de rol, simulări, puzzle uriaş şi probe practice inedited. Prezentările sunt şi ele interactive, trainerul stimulând implicarea participanţilor.

Cursul le oferă copiilor posibilitatea să înveţe şi multe lucruri practice: să-şi asculte inima cu stetoscopul, să înţeleagă mai multe lucruri despre tensiunea arterială şi cum se utilizează tensiometrul, ce este aceea o branulă şi care este rolul ei, etapele acordării primului ajutor în diverse situaţii de urgenţă etc.

Cursul este structurat în zece şedinţe desfăşurate în cadrul Muzeului Antipa. Acestea vor avea loc în perioada 2-13 iulie, de luni până vinery, între orele 10.00 şi 12.00.

La curs pot participa copii cu vârste între 8 şi 12 ani. Numărul minim de participanţi este de zece, iar cel mazim, de 14.

Taxa de participare este de 250 de lei pentru toate cele zece şedinţe. Se asigură materialele auxiliare necesare desfăşurării cursului şi festivităţii de premiere.

Înscrierile pot fi făcute la adresa de e-mail e-mail florentinap@antipa.ro.

Atelierele de joacă şi dezvoltare

În cadrul Atelierelor de joacă şi dezvoltare, copiii se distrează şi, în joaca lor, îşi dezvoltă abilităţi importante pentru devenirea lor viitoare! Sunt “descoperite” şi aprofundate aspecte precum:

- comunicare, încredere, cooperare, adaptabilitate, rezolvarea problemelor, creativitate şi spontaneitate (dezvoltate de jocurile în aer liber)
- simţul răspunderii, planificare, elemente de bază ale lucrului în echipă (comunicarea, împărtăşirea ideilor, ajungerea la consens), întelegerea competiţiei, analiza problemei şi rezolvarea acesteia, gândirea creativă, asumarea riscului, lucrul cu termene limită, înţelegerea succesului (a-i întrece pe ceilalţi versus a face lucrurile cât mai bine posibil) - aspecte abordate pe baza activităţilor de construcţie.

Atelierele includ două sesiuni:

- prima cuprinde cinci şedinţe în care se desfăşoară jocuri în aer liber
- a doua include cinci şedinţe cu activităţi de construcţie desfăşurate în sala de curs, pe baza unor piese şi accesorii
- după desfăşurarea jocurilor/activităţilor de construcţie, copiii participă la discuţii în care, pornind de la întrebările adresate de facilitator, îşi vor descoperi propriile resurse, vor stabili împreună un plan de îmbunătăţire pe care-l vor implementa în activitatea următoare, vor identifica similarităţi între situaţiile întâlnite în jocurile lor şi cele din viaţa reală şi vor putea evalua potenţialele beneficii pe care le aduce aplicarea în viaţă a celor învăţate în joacă
- pentru desfăşurarea acestor discuţii ulterioare, la unele activităţi sunt utilizate şi chestionare (simple şi usor de parcurs) – care le oferă participanţilor avantajul de a-şi structura şi exprima propriile gânduri şi opinii înainte de a fi influenţaţi de ceilalti, precum şi oportunitatea de contribui ulterior cât mai mult discuţii şi de a-şi dezvolta astfel încrederea în forţele proprii.

Cele zece şedinţe se vor desfăşura la Muzeul Antipa în perioada 20–31 august, de luni până vinery, între orele 16.00 şi 18.00.

La ateliere pot lua parte copii cu vârste între 8 şi 12 ani. Numărul minim de participanţi este de opt, iar cel maizim, de 12.

Taxa de participare este de 210 lei, pentru toate cele zece şedinţe. Vor fi asigurate toate materialele auxiliare necesare desfăşurarii cursului.

Înscrierile pot fi făcute la adresa de e-mail e-mail florentinap@antipa.ro.

Tabără de imaginație și creație naturală

Oferta Muzeului “Antipa” include şi o tabără de imaginaţie şi creaţie naturală cu Holy Molly pentru copii cu vârste între patru și opt ani. Aceasta va avea loc de luni până vineri, de la 10.00 la 16.00.

Programul taberei va fi următorul:

- 09.45 – 10.00 – sosirea în tabără
- 10.00 – 11.30 – atelier de imaginație și creație (în fiecare zi copiii vor învăța să creeze diverse animăluțe despre care cred că știu totul, dar de fapt mai au multe de aflat)
- 11.30 – 11.45 – gustare
- 11.45 – 13.15 – atelier de joacă adevărată și țopăială inspirată (pentru că energia copiilor trebuie folosită cu rost)
- 13.15 – 14.00 – prânzul
- 14.00 – 15.00 – atelier de curiozități naturale (împreună cu specialiștii muzeului copiii vor învăța tot felul de curiozități despre organismele create dimineață și vor verifica mituri şi adevărul din fabule cu animale)
- 15.00 – 16.00 – atelier de fabule și poveste inventată.

Atât gustarea, cât și prânzul sunt opționale. Produsele oferite copiilor sunt sănătoase, pregătite în condiții de igienă și cu respectarea tuturor normelor. Mâncarea poate fi insă adusă și de acasă sub forma unui pachețel. Numărul minim de participanți pentru organizarea unei grupe este de zece copii.

Prețul este de 1.000 de lei la care se adaugă 125 lei pentru gustare şi prânz.

Tabăra va fi organizată în următoarele perioade: 2-6 iulie și 9-13 iulie, 13-17 august și 20-24 august.

Studioul de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică “Corabia Vacanţei”

Programul îşi propune următoarele obiective:

- învăţarea prin tehnici creative a unor elemente ce ţin de zona ştiinţei
- familiarizarea participanţilor cu elemente de limbaj plastic - Punct, Linie, Formă, Culoare, Tehnici de pictură. Dezvoltarea spiritului de observaţie
- înţelegerea naturii prin contactul direct cu imagini, obiecte naturale (material didactic), prezentări susţinute de specialişti (de ex: mici prelegeri despre materialul didactic, etc). Înţelegerea naturii prin tehnicile specifice desenului şi picturii - dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a gustului estetic
- petrecerea timpului din vacanţa de vară într-un mod creativ.

Pentru un modul de cinci şedinţe taxa este de 200 de lei. Costurile de participare se achită integral cu cel puţin trei zile înainte de începerea modulului ales. Înscrierile pot fi făcute la adresa de e-mail florentinap@antipa.ro. Şedinţele ţin o oră şi 30 de minute şi sunt structurate câte cinci pe fiecare modul, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00–11.30.

Grupa va avea maxim 14 participanţi. Vârsta copiilor poate fi între şase şi 12 ani. La sedinţe vor participa profesori ai Agora Art Gallery şi specialişti ai Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”.

Pentru a accentua specificul domeniului, Muzeul va aduce la anumite teme material didactic (ex: fosile, mici animale naturalizate, cutii cu fluturi, gândăcei etc). Agora Art Gallery va participa cu material didactic din zona Artelor Vizuale (albume şi imagini diverse din Istoria Artei, fotografii pentru lucru).


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările