În data de 23 martie/4 aprilie 1871, fotograful Carol Popp de Szathmari depunea la primărie următoarea solicitare:

”Domniloru Membri

Am închiriatu de la D-nul Ştefan Greceanu 7 stânjeni de locu din faţa podului Mogoşoai ce este visavis de biserica Sărindaru şi voescu a construi pe dînsulu unu Atelieru Photographicu provisoriu dupe alăturatulu planu.

 

Vă rogu dar, să bine voiţi a-mi da autorisaţie pentru începerea lucrării.

Al Domniilor Vostre

supus

Carol Satmari