Primul trimestru va fi marcat de adunări generale, moment în care se vor lua hotărâri, fapt ce va duce la nemulţumiri pe de o parte şi la impunerea unor lucrări, investiţii etc şi unor persoane în funcţiile de conducere, pe de altă parte.

Cu privire la acest ultim aspect (conducerea) art. 46 alin 1, nefiind foarte clar lasă loc la interpretări. Parte din cei implicaţi, deja îşi fac planuri pentru următorii 4 ani, considerând că, prevederea legală le acordă un mandat de 4 ani, ceea ce presupune că, deşi vor convoca câte o adunare generelă în fiecare an, alegerea preşedintelui şi comitetului nu fac parte din ordinea de zi (în interiorul celor 4 ani).  

O astfel de interpretare, categoric nu numai că nu este constructivă dar va duce la instaurarea în rândul proprietarilor a unei stări de lehamite, de indiferenţă, transpuse în lipsa implicării şi participării la adunările generale, teren propice pentru abuzuri.

O altă necunoscută pentru mulţi: bugetul de venituri şi cheltuieli. Acesta trebuie întocmit de către comitetul executiv conform art.55 alin. 1 lit. e şi este adoptat de către adunarea generală conform art. 53 lit.d.

Nu pierdeţi din vedere prevederile art. 55 alin 1 lit. ş, text ce face trimitere la „indemnizaţiile“ stabilite. Dacă facem o coroborare cu mandatul de 4 ani, rezultă că, stabilită indemnizaţia într-o adunare generală, aceasta rămâne valabilă timp de 4 ani.   

Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla în asociaţiile în care implicarea proprietarilor este ca şi inexistentă sau în asociaţiile unde majoritatea sunt chiriaşi, locuri în care o minoritate îşi va impune un punct de vedere.

Mai periculos mi se pare, pentru ceea ce reprezintă intervenţii, reparaţii, investiţii (întreţinerea părţilor comune), faptul că, sub sancţiunea prevăzută pentru nerespectarea prevederilor art.102 alin 1 lit.e (amendă între 2500 şi 5000 lei) vor fi prinse în buget sau prin hotărâre de comitet şi acele „investiţii“ ce nu sunt chiar atât de necesare şi utile.

Rămâneţi atenţi la ordinea de zi, rămâneţi interesaţi de bugetul propus, atâta timp cât toate aceste decizii se răsfrâng în buzunarul proprietarilor.

Vă doresc un an 2019 cu sănătate şi plin de lucruri bune!