Hotărârea nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013 a fost publicată în M.O. nr.129 din 08.02.2021 şi în ceea ce ne interesează, prevede:

„(2) În cazul în care persoana adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte într-un imobil, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, al vecinilor."

Prin urmare, alin 2 al art. 24 s-a modificat şi are cuprinsul de mai sus, fiind introdusă această obligativitate a existenţei acordului asociaţiilor de proprietari.

Ce înseamnă această modificare pentru asociaţiile de proprietari:

1. Posibilitatea ca în prima adunare generală să se supună votului emiterea sau nu a unui astfel de acord. Astfel se decide în adunarea generală cu privire la această problemă, decizie ce devine obligatorie pentru toţi proprietarii conform Legii 196/2018.

2. Dacă există un vot (în adunarea generală) împotriva emiterii unui astfel de acord, preşedintele asociaţiei nu poate da curs unei astfel de solicitări şi nu este mandatat de către adunarea generală să emită un astfel de act.

3. În situaţia în care adupă publicarea modificării în M.O. şi în lipsa unui acord, un proprietar adoptă şi îngrijeşte în imobil mai mult de 2 câini, asociaţia poate lua măsuri împotriva acelui proprietar, având deschise procedurile legale ce se impun.

4. Această modificare produce efecte pentru viitor şi prin urmare ceea ce s-a întâmplat până acum nu intră sub actuala reglementare. Doar de acum este nevoie de un astfel de acord.

5. O astfel de modificare pune punct unui şir de discuţii la nivelul blocurilor, acolo unde există persoane care adoptă mai mulţi câini şi generează disconfort, mizerie şi teamă.

6. Dacă în cadrul adunării generale se decide acordarea unui astfel de acord, în cadrul regulamentului de condominiu trebuie reglementată o procedură de urmat de către proprietar în cadrul imobilului sau în complexul rezidenţial.