Toţi prestatorii de servicii au notificat asociaţiile de proprietari cu privire la majorarea costului din cauza modificărilor fiscale ce au atins şi activitatea acestora, fapt care în concret a dus la creşterea cotei de întreţinere, adică s-a majorat costul lunar al fiecărui locatar.

Partea de fiscalitate incidentă de la 01.01.2018 a lovit asociaţiile de proprietari, atâta timp cât marea majoritate a celor ce prestează în favoarea acestora sunt angajaţi cu timp parţial. Taxarea la venitul minim a dus la creşterea costului lunar regăsit în lista lunară de plată.

În data de 08.02.2018, Guvernul a adoptat o Ordonanţă prin care se asigură conservarea venitului net pentru angajaţii care lucrează part-time, atât din sistemul public, cât şi din privat. Mai exact, începând cu luna ianuarie 2018, persoanelor care au contract individual de muncă cu timp parţial li se vor reţine contribuţii de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate raportate la venitul brut de care beneficiază, iar diferenţa până la nivelul contribuţiilor aferente  salariului minim pe economie va fi suportată în numele angajatului de instituţia bugetară angajatoare sau de către angajatorul privat”. Este vorba despre Ordonanţa nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare publicată în M.O. nr.125 din 08.02.2018.

Nu înţeleg cum Guvernul intervine într-un mediu privat, în cazul nostru, într-o entitate juridică non-profit şi impune ca proprietarii să suporte diferenţa de contribuţii pentru personalul care prestează într-un program parţial.

Ce rost mai are să ne întâlnim în adunarea generală dacă ceea ce decidem nu are niciun fel de valoare, atâta timp cât Guvernul intervine într-o entitate privată şi atâta timp cât impune în cadrul acestora suportarea unor costuri pentru servicii ce în mod concret nu sunt prestate, deci proprietarii nu beneficiază de vreun serviciu.

După cum se cunoaşte, în cadrul asociaţiilor îngrijitorii, toboganiştii, mecanicii, fochiştii, gospodarii etc. prestează într-un program cu timp parţial, nefiind necesar un program de 8 ore/zi. Prin urmare, din această Ordonanţă, înţelegem că proprietarii vor suporta acest cost reprezentat de contribuţiile datorate ca diferenţă intre remuneraţia efectiv încasată pentru timpul parţial în care prestează şi valoarea salariului minim pe economie, deşi, angajatul nu prestează nicio activitate.

În concret, începând cu listele lunii februarie 2018, în cadrul asociaţiilor în care există astfel de cazuri, administratorul va introduce la plată, pe lângă brutul stabilit în relaţia cu acel angajat şi toate contribuţiile până la valoarea salariului minim pe economie. Prin urmare, în lista de plată va apărea o suma mult mai mare raportat strict la remuneraţia netă a respectivului angajat.

Toată această ţopăială fiscală frige la buzunar locatarul şi fiecare astfel de decizie se răsfrânge în concret în buzunarul acestuia.  

Raportat la lista de plată, ceea ce nimeni nu doreşte să recunoască, cota lunară a crescut: 5 lei gaze + 6 lei curent + 10 lei căldură + 8 lei gunoi + 10 lei servicii = 39 lei/lună la care se adaugă scumpirea costurilor cu serviciile, datorită creşterii cursului de schimb etc. etc. Concluzia tristă este că cei 5 lei (despre care am fost anunţaţi şi care reprezintă creştere a preţului cu gazele naturale) nu sunt 5 lei, ci tind către 50 lei/lună.