...Doru Dinu Glăvan, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România/UZPR, un motiv de  reflecţie şi recurs, la demnitatea naţională şi mentalitatea de învingător. 

- Ce scopuri are prezenţa, în stânga Prutului, a grupului de jurnalişti reprezentativi pentru UZPR?

- În urma unui dialog constructiv, util şi inedit, cu Înaltul Reprezentant al Guvernului României pentru Republica Moldova, Iulia Gorea Costin, purtat anterior, la o întrunire a jurnaliştilor de limbă română, pe litoral, mă aflu în Republica Moldova, cu ocazia hramului oraşului Chişinău... 

- Singur?

- Nicidecum. Sunt însoţit de teleaşti, jurnalişti de radio şi ziarişti din presa scrisă. Profesionişti pe care îi preţuiesc pentru spiritul lor de echipă.

- Primul popas?

- La Î.P.S. Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

DORU 2

Liderul UZPR oferind un dram de speranţă, celui mai trist mitropolit român.

Un conaţional cãruia UZPR i-a acordat Diploma de Excelenţă, pentru tenacitatea cu care Mitropolia Basarabiei apãrã identitatea şi credinţa strãmoşeascã în stânga Prutului.

- Nu sunt cuvinte mari?

- Nicidecum. Am înţeles, din dialogul purtat cu Î.P.S. Petru, care sunt dificultăţile conaţionalilor noştri ortodocşi, într-un context aparte, din stânga Prutului, unde preoţii Mitropoliei Basarabiei păstoresc pe cei care se uită, cu speranţă, la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.

- După întrevederea cu Î.P.S. Petru aţi avut un schimb de opinii cu ieromonahul Antonie Telembici, redactorul-şef al publicaţiei „Misionarul”.

- Am dorit o evaluare, a perspectivei colaborării profesionale cu web-site-ul UZPR. Un areal electronic menit să multiplice mesajele de interes naţional şi să semnaleze articolele de referinţă ale unor publicaţii cu condeieri ce merită să fie cunoscuţi pentru demersul lor profesionist, într-o lume complexă, supusă, 24 de ore, unui bombardament informaţional complex, cu interese frecvent divergente.

- Concomitent, Î.P.S. Petru al Basarabiei a acordat un interviu...

- Aşa este. Este un dialog aparte, realizat de echipa media complexă: Florin Şperlea, Dan Mireanu şi Cătălin Ovreiu. Unul ce va fi difuzat de postul public de televiziune şi un website cu sute de mii de cititori din România.

- Mesajul?...

- Î.P.S. Petru a conturat provocările previzibile, pentru prezentul şi viitorul comunităţii ortodocşilor români din stânga Prutului. Una care, pe lângă sprijinul decisiv al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, are stringentă nevoie de o susţinere inteligentă, din partea autorităţilor române de la Bucureşti, implicit din partea diplomaţiei române, mai concret, al ambasadorului României la Chişinău...

- Era trist, însingurat şi pesimist mitropolitul...

- Cu atât mai mult sunt motivat să fiu primit în audienţă, de Patriarhul Bisericii Ortodoxe a României, compatriotul de la care conaţionalii noştri, din Republica Moldova, acum aşteaptă o minune. Care poate veni!

                                                                                   (va urma)