UE alocă 6 milioane de euro pentru un proiect de asigurare cu apă şi canalizare a oraşului Cantemir

UE alocă 6 milioane de euro pentru un proiect de asigurare cu apă şi canalizare a oraşului Cantemir

Până în 2021, în Cantemir va fi construită o staţie modernă de epurare şi un sistem de canalizare pentru apele uzate. Şase milioane de euro vor fi alocate de către Uniunea Europeană şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în zonele rurale axată pe evacuarea în siguranţă a apelor uzate în oraşul Cantemir”.

Ştiri pe aceeaşi temă

Acordul de Cooperare cu privire la implementarea proiectului a fost semnat, pe 8 octombrie, între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, Consiliul Raional Cantemir, Primăria Cantemir şi Întreprinderea Municipală Apă-Canal Cantemir.

Activităţile proiectului corespund obiectivelor Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028) a Republicii Moldova. Aceste activităţi, deasemenea, vor contribui la implementarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6 al Naţiunilor Unite - Apă curată şi Sanitaţie.

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi condiţiile de sanitaţie pentru aproximativ 2.500 de persoane din Cantemir şi de a crea un mediu sigur de epurare a apelor uzate, conform Strategiei bilaterale de cooperare a Austriei cu Republica Moldova pentru perioada 2016-2020.

Obiectivele proiectului sunt:

- Construcţia unei Staţii de Epurare a Apelor Uzate moderne cu o capacitate de 5400 locuitori echivalenţi;

- Construcţia unui sistem de colectare şi canalizare a apelor uzate de aproximativ 12 km, inclusiv staţii de pompare;

- Optimizarea sistemului existent de alimentare cu apă;

- Sporirea resurselor de management şi dezvoltarea capacităţilor  operatorului Apă-Canal Cantemir.

Proiectul urmeazǎ a fi finalizat ȋn anul 2021, cu un buget estimativ de 6milioane euro, finanţat de Uniunea Europeană şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.

citeste totul despre: