Prim-ministrul Vlad Filat face bilanţul: „Anul 2012 a fost unul deloc uşor pentru Republica Moldova, dar avem şi rezultate frumoase“

Prim-ministrul Vlad Filat face bilanţul: „Anul 2012 a fost unul deloc uşor pentru Republica Moldova, dar avem şi rezultate frumoase“

Vlad Filat, prim-ministrul Republicii Moldova. FOTO Tudor Iovu

Premierul susţine că anul 2012 a fost unul dificil pentru Moldova, din cauza că ţara s-a confruntat cu un nou val al crizei financiar-economice, cu o secetă fără precedent, dar şi cu efectele crizei constituţionale care a durat mai bine de doi ani şi jumătate.

Ştiri pe aceeaşi temă

 

În raportul prezentat luni în faţa presei, Vlad Filat a remarcat însă că, în pofida condiţiilor dificile, Republica Moldova „a înregistrat mai multe rezultate frumoase“.

„A fost ales preşedintele Republicii Moldova, ţara fiind asigurată cu condiţii de stabilitate necesare pentru dezvoltarea din continuare; am avansat în realizarea obiectivului nostru de integrare europeană şi în implementarea reformelor, am continuat onorarea angajamentelor pe care ni le-am asumat în faţa cetăţenilor“, a declarat premierul.

Vedeţi mai jos raportul integral prezentat de Vlad Filat în conferinţa de presă şi expuneţi-vă părerile:

Mă voi opri pe scurt la situaţia pe fiecare domeniu aparte:

Edificarea statului de drept

- În 2012, acţiunile în domeniul edificării statului de drept au culminat cu adoptarea Pachetului de legi privind reforma sistemului judecătoresc, care cuprinde modificările la Legea privind organizarea judecătorească, la Legea cu privire la statutul judecătorului, la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, precum şi adoptarea unei noi Legi privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor. Aceste legi urmăresc fortificarea sistemului organelor de autoguvernare judecătorească, ameliorează capacitatea acestuia de a activa eficient, introduc noi măsuri de transparenţă a activităţii de înfăptuire a justiţiei. Abordate în complex şi sistemic, toate aceste componente, odată interconectate, vor contribui la diminuarea nivelului corupţiei în sectorul justiţiei.

- Este în proces de definitivare proiectul unei noi legi care reglementează răspunderea disciplinară a judecătorilor.

- De asemenea, se află în proces de definitivare un amplu pachet de iniţiative legislative ce privesc măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei, precum şi proiectul unei noi Legi privind testarea integrităţii profesionale a actorilor din sistemul justiţiei. Astfel, proiectele în cauză vin să asigure aplicarea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei, care vizează promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie.

-Reformele serioase în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, au vizat inclusiv principala autoritate publică din acest domeniu, care a fost redenumită în Centrul Naţional Anticorupţie şi a fost subordonată Parlamentului.

- Un progres important în implementarea politicilor anticorupţionale este şi crearea Comisiei Naţionale de Integritate, care are în competenţa sa verificarea declaraţiilor de venituri şi a conflictelor de interese ale funcţionarilor publici.

- Este de menţionat, elaborarea şi aprobarea de către Guvern a proiectelor de legi cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului (aprobat în I lectură de Parlament) şi cu privire la Corpul de carabinieri, care au fost definitivate cu luarea în considerare a recomandărilor Analizei funcţionale a MAI, efectuate de experţi europeni.

Politica externă

În 2012, Moldova a continuat politica sa externă foarte activă atît în Vest, cît şi în Est. Am avut o politică externă, care este subordonată obiectivului nostru de transformare a Moldovei într-un stat modern, european, astfel încît beneficiile să fie resimţite de fiecare cetăţean. Or, scopul nostru strategic e să construim Europa la noi acasă, să construim împreună o democraţie europeană, cu poliţie europeană, cu şcoli europene, cu drumuri europene. Asta vrem să atingem ca obiectiv şi pentru asta sîntem atît de activi în plan extern, pentru că anume cu sprijinul partenerilor noştri externi ne mişcăm spre atingerea acestor obiective.

În 2012 am făcut un pas determinant în vederea finalizării negocierilor privind Acordul de Asociere şi crearea unei Zone de liber schimb cu UE. Acest Acord va constitui un pas enorm spre integrarea în Uniunea Europeană. Iar formarea Zonei de liber schimb ne va permite să creăm locuri de muncă, să atragem investitori străini şi să construim în Moldova o economie modernă, ireversibil integrată în spaţiul european.

O realizare majoră a fost şi apropierea Moldovei de liberalizarea vizelor cu UE. În noiembrie, Moldova a trecut din prima în a doua (ultima fază) în procesul de liberalizare al vizelor. În cadrul recentei vizite pe care am întreprins-o la Bruxelles, am prezentat Primul raport de implementare a condiţionalităţilor fazei II a Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize. Intenţia Guvernului e ca în 2013 Moldova să îndeplinească condiţiile necesare pentru liberalizarea vizelor.

De asemenea, în 2012 am semnat: Acordul de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize; Acordul-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor; Acordul dintre UE şi Republica Moldova privind protecţia indicaţiilor geografice; Acordul privind cooperarea în domeniul ştiinţei şi inovaţiei.  

Tot în acest an, am semnat Acordul privind crearea spaţiului aerian comun Moldova – Uniunea Europeană. În rezultat, a fost înregistrat un număr record de pasageri – 1,2 mil., ceea ce reprezintă o creştere, comparativ cu situaţia de acum un an, de circa 20%.  

Progresele Moldovei au fost recunoscute şi prin vizitele cu adevărat istorice în Moldova al Dnei Cancelar federal german, Angela Merkel, şi a Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Niciodată în cei 21 de ani de independenţă Moldova nu s-a bucurat de atîta atenţie, sprijin şi solidaritate din partea partenerilor săi europeni. Aceste vizite au avut rezultate concrete. Ele nu doar au pus Moldova ferm pe harta politică a Europei, ci şi au oferit Moldovei o perspectivă de integrare mai profundă cu Uniunea Europeană, inclusiv prin măsuri ca liberalizarea comerţului şi a vizelor, dar şi prin asistenţa concretă Moldovei, rezultatele căreia se pot vedea în şcoli şi spitale renovate, drumuri moderne şi alte beneficii.

Relaţiile noastre cu UE s-au bazat, în primul şi în primul rînd, pe nişte relaţii strînse cu state membre ale UE. Am în vedere Germania, România, Polonia, Italia, Franţa, Suedia - practic fiecare stat membru UE ne-a ajutat şi ne-a sprijinit în momente grele.
Cu România avem o relaţie excelentă. Atît cu Dl. Preşedinte Băsescu, cît şi cu noul Guvern condus de Dl. Ponta şi ne bucurăm de sprijin în mai multe domenii.

Am fost extrem de activi şi în Est. Am relansat relaţiile politice cu Rusia în urma vizitelor în această ţară şi a întîlnirilor cu Dl. Preşedinte Vladimir Putin şi cu Dl. Prim-ministru Dmitri Medvedev. Am mers şi la Summit-ul CSI în Turkmenistan unde am avut discuţii cu mai mulţi lideri din CSI, dovada a faptului că vom fi activi întotdeauna acolo unde Moldova are interese. Iar Moldova are interese majore în CSI, de aceea vom fi întotdeauna activi în diplomaţia noastră, în relaţiile noastre economice atît în Vest, cît şi în Est.

Am continuat dezvoltarea bunelor relaţii cu SUA, iar excluderea Republicii Moldova de sub incidenţa Amendamentului Jackson-Vanick este o dovadă că am avansat considerabil în această direcţie.   

Am depus eforturi substanţiale pentru a dezvolta relaţiile cu China, dar şi cu unele state arabe, cu care putem şi deja dezvoltăm parteneriate care au scopul de a dezvolta comerţul, de a atrage investiţii şi a crea locuri de muncă în Moldova. Anume pentru aceste obiective am întreprins şi o vizita în Qatar.

Dacă anterior relaţia cu cetăţenii aflaţi peste hotare era gestionată preponderent prin misiunile noastre diplomatice, în acest an a fost creat Biroul pentru relaţii cu diaspora. Scopul acestui Birou este de a asigura o legătură cu diaspora şi de a contribui la soluţionarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii noştri de peste hotare.

De asemenea, a fost aprobat Programul de acţiuni privind susţinerea diasporei atît pe plan cultural, cît şi social, în scopul intensificării cooperării cu ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti, examinării şi abordării problemelor cu care se confruntă moldovenii din afara ţării şi consolidării mecanismelor de protecţie a drepturilor şi intereselor diasporei moldoveneşti.

Reintegrarea ţării

Pe parcursul anului 2012, au continuat rundele de negocieri în formatul „5+2”, avînd loc cinci reuniuni. La runda din 17-18 aprilie de la Viena, a fost aprobat documentul privind Principiile şi procedurile procesului de negocieri, precum şi agenda comprehensivă, compusă din trei „coşuri” tematice: social-economic, drepturile omului şi probleme umanitare, aspecte politice şi de securitate. La următoarele runde de negocieri s-a mers pe avansarea în consolidarea măsurilor de încredere şi identificarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă cetăţenii.

La acest capitol aş menţiona şi conferinţa de nivel înalt „Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, organizată de OSCE în localitatea germană Rottach-Egern, care a constituit un serios pas înainte în dialogul dintre Chişinău şi Tiraspol.

În anul curent, s-a muncit mult şi la nivelul grupurilor mixte de experţi. De fapt, activitatea acestor grupuri a fost relansată în formulă nouă, ca urmare a schimbărilor politice ce au avut loc în stînga Nistrului.

O realizare importantă la acest capitol a fost reluarea circulaţiei transportului feroviar prin Transnistria, fiind semnat la 30 martie la Tiraspol, Acordul privind reluarea circulaţiei feroviare.

Politici economice şi financiare

• După cum am menţionat chiar în debutul acestei prezentări, anul curent a fost unul greu pentru economie, atît ca urmare a unui nou val al crizei financiar-economice, cît şi ca urmare a secetei. Aceasta a făcut imposibilă realizarea prognozei de creştere economică pe care am avut-o iniţial.

Totodată, aş menţionat că, în ultimii trei ani, am avut o creştere a PIB cumulativă de circa 14%.

• În clasamentul „Doing Business”, Moldova a urcat 3 poziţii.

• Conform Indicelui Global al Competitivităţii, în anul 2012, Republica Moldova se situează pe locul 87 din 144 (locul 93 din 142 în 2011).

• Stocul Investiţiilor Străine Directe acumulat către sfîrşitul Trimestrului III (Septembrie 2012) a fost evaluat la 3 224 mil. USD, ceea ce reprezintă o creştere cu 54 mil. USD faţă de Stocul Investiţiilor Străine Directe calculat la finele anului 2011.

• Volumul total al investiţiilor în Zonele Economice Libere, pe întreaga perioadă de activitate a acestora, (la 1 octombrie 2012) a înregistrat o creştere cu 10% (155,0 mil. $), comparativ cu aceeaşi perioadă din 2011.

• Reformele fiscale recente au transformat regimul fiscal actual într-un regim competitiv, investitorii străini şi autohtoni fiind trataţi în mod egal.

• Cîştigul salarial mediu pe care-l aşteptăm la finele anului curent va fi de circa 3 700 de lei, ceea ce este cu aproximativ 10% mai mult decît acum un an.

• Pînă în septembrie 2012, ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 94,7% la 95,2%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 5,3% la 4,8%.

Agricultură

Seceta fără precedent a afectat producţia agricolă, de aceea Guvernul a mobilizat ajutoare şi a completat fondurile destinate agriculturii. Astfel, pentru combaterea consecinţelor secetei, au fost alocate ajutoare în sumă de 56 mil. lei în acest an. În 2013 vor fi oferite 120 mil. lei.

Fondul de subvenţionare în agricultură pentru 2012 a inclus 490 mil. lei din bugetul de stat (inclusiv măsurile antigrindină, de extensiune etc.) şi 120 mil. din finanţări externe. Din fondul de subvenţionare au fost procurate: 959 tractoare, 87 combine, utilaj agricol 1843 unităţi, 142 unităţi echipament de irigare, 4 instalaţii antigrindină.

Din păcate, producţia globală agricolă, conform estimărilor, se va diminua, din cauza secetei, cu 23,3 la sută faţă de rezultatele obţinute în 2011. Micşorarea producţiei globale agricole va fi determinată de diminuarea producţiei vegetale şi a producţiei animaliere.

Sectorul energetic

În ultima perioada Complexul energetic s-a consolidat, a fost elaborată Strategia Energetică în care sînt determinate direcţiile şi concepţiile de dezvoltare a sectorului energetic.

Un factor important pentru atragerea investiţilor în sectorul energetic este cooperarea internaţională. Drept urmare, Republica Moldova a demarat activităţile de restructurare a sistemului energetic autohton şi transpunerea completă a acquis-ului energetic.

Pentru sporirea gradului de securitate energetică a ţării a fost aprobat Programul Naţional de Eficienţă Energetică.

O altă realizare importantă a fost demonopolizarea procesului de stabilire a tarifelor la livrarea agentului termic.

În context, nu pot trece cu vederea nici colaborarea pe care o avem în acest domeniu cu Rusia şi UE. Cu partenerii ruşi, am convenit asupra prelungirii cu un an a Acordului de furnizare a gazelor naturale Republicii Moldova. Din păcate, nu am reuşit însă să finalizăm discuţiile pe marginea unui nou Acord, dar prelungirea Acordului în vigoare ne oferă certitudinea că de la 1 ianuarie 2013 Republica Moldova va continua să fie asigurată cu gaze naturale.

Cu UE am convenit asupra începerii implementării Pachetului Energetic III din 2020.
La capitolul securitate energetică, aş menţiona deciziile adoptate în cazul proiectelor gazoductului Iaşi-Ungheni şi reţelelor de tensiunea înaltă Bălţi-Suceava, Goteşti-Fălciu.

Transporturi şi infrastructura drumurilor

La capitolul Transporturi şi infrastructura drumurilor ar fi de menţionat că Fondul Rutier a constituit în 2012 – 1,024 mlrd. lei. Fondul Rutier a crescut constant în ultimii ani. Astfel, în 2009 acesta constituia 290 mil. lei, în 2010 – 570 mil. lei, în 2011 – 870 mil. lei. În 2013 Fondul Rutier va constitui 1,250 mlrd. lei.

În acest an, au fost reabilitaţi integral 70 km. de drumuri, supuse tratamentelor cu bitum – 300 km şi reparate periodic – 2500 km.

Printre alte realizări aş menţiona:    
- Cu suportul BEI, de către un consorţiu de firme din Portugalia, a fost reabilitat şi dat în exploatare un sector de drum de 8 km pe drumul naţional R3 Chişinău - Hînceşti (km 22-29).

- Sînt în derulare lucrări de reabilitare a mai multor sectoare de drumuri naţionale finanţate de către partenerii de dezvoltare (BERD, BEI, CE): M2 Chişinău Soroca-fr. cu Ucraina (BEI,BERD,MCC), M3 Chişinău –Giurgiuleşti, sectorul Comrat –Ciumai (BERD), R14 Bălţi-Sărăteni, km 10-26 şi 39-43 (CE).

- În domeniul transportului aerian aş menţiona aderarea Republicii Moldova la Spaţiul European Comun de Aviaţie; crearea Autorităţii Aeronautice Speciale în scopul finalizării reformei instituţionale în domeniul transportului aerian şi separării funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de certificare, supraveghere şi control; liberalizarea călătoriilor avia spre unele destinaţii europene.

Tehnologii informaţionale

Referitor la domeniul tehnologiilor informaţionale, aş menţiona că şi în acest an s-a bucurat de o atenţie sporită din partea Guvernului, dat fiind faptul că generează în mod direct 9% din PIB. 

În 2012 au fost prelungite facilităţile pentru angajaţii din industria de producere a soft-urilor pîna în 2016. Astfel, acest sector IT este în continuare competitiv faţă de regiune, sînt create noi locuri de muncă pentru tineri aici în Moldova.

E Guvernare:

Prioritatea Guvernului în domeniul guvernării electronice pe parcursul anului 2012 a fost crearea serviciilor electronice care să eficientizeze şi să înlocuiască unele proceduri birocratice. Astfel, în 2012 au fost create şase blocuri de servicii publice electronice care în primele luni au fost utilizate de circa 180 mii cetăţeni:
1. Guvernul a aderat, la 16 aprilie 2012, la Parteneriatul Guvernelor Deschise, asumîndu-şi angajamente de asigurare a transparentei, deschiderii şi serviciilor publice de calitate prin utilizarea avantajelor oferite de tehnologiilor moderne. În acest sens, Guvernul a lansat Portalul Datelor Guvernamentale, www.date.gov.md, pe care autorităţile APC publică baza de date a cheltuielilor publice şi datele colectate şi deţinute de autorităţi, la care cetăţenilor le este asigurat dreptul in conformitate cu cadrul legal. Pe Portalul date.gov.md au fost publicate 527 seturi de către 34 instituţii publice. Portalul a fost vizitat de 63.540 ori de către 45.000 vizitatori unici.

2. Lansarea Portalului serviciilor publice www.servicii.gov.md – ghişeu unic de livrare electronică a serviciilor publice. De la lansarea portalului servicii.gov.md la 10 mai 2012, portalul a fost vizitat de 55 668 vizite si 37 100 vizitatori unici, si 245 de mii de fişe ale serviciilor publice vizualizate de către cetăţeni.

3. Cazier judiciar. Cetăţenii şi oamenii de afaceri pot obţine informaţii despre serviciile publice oferite de autorităţile APC şi accesa on-line servicii publice, cum sînt: aplicare on-line pentru cazier judiciar, lansat în 2012. De la lansarea Serviciului e-Cazier Judiciar la 5 septembrie 2012, 97% dintre cetăţenii RM care au solicitat cazierul judiciar, l-au solicitat on-line.

4. Serviciul electronic e-Licenţă. În doar 3 săptămîni de la lansarea serviciului e-Licenţă, din 6 noiembrie 2012, 16% din cereri de solicitare a licenţelor au fost depuse în regim on-line.

5. În parteneriat cu operatorii de telefonie mobilă, Guvernul a lansat proiectul Semnătura Digitală Mobilă, care permite cetăţenilor şi oamenilor de afaceri să aplice semnătura digitală cu ajutorul telefonului mobil, fapt ce va dinamiza utilizarea tehnologiilor moderne şi va aduce eficienţă şi viteză, atît în activitatea autorităţilor administraţiei publice, activitatea oamenilor de afaceri cît şi în societate.

6. Implementarea Iniţiativei Guvern fără Hîrtie, prin conectarea Cancelariei de Stat şi a altor opt autorităţi APC la Sistemul Informaţional de Gestiune Electronică a Documentelor (SIGEDIA). În 2013, toate autorităţile APC urmează a fi conectate şi integrate în SIGEDIA, iar de la 1 ianuarie 2014, Guvernul urmează să funcţioneze în baza principiilor Guvernului fără Hîrtie.

În 2013, Guvernul va lansa mai multe servicii electronice pentru cetăţeni şi business şi anume: e-CNAM, e-Achiziţii, e-Factura Fiscală, e-Cadastru. În 2013, urmează să integrăm în portalul www.servicii.gov.md informaţia despre serviciile prestate de autorităţile APL, dar şi serviciile prestate on-line de către acestea.

Administrare responsabilă şi eficientă

La acest capitol ar fi de menţionat că a fost definitivată şi aprobată Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, document naţional de planificare strategică care include un set de şapte priorităţi ale ţării pe termen lung, precum şi ţintele ce urmează a fi atinse în anii 2015 şi 2020.
A fost aprobat si Programul de reformare a serviciilor publice care are drept scop crearea unui cadru instituţional eficient.

În aprilie, am aprobat Strategia naţională de Descentralizare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei, prin care se determină mecanismele naţionale în domeniul descentralizării, asigurării autonomiei locale şi consolidării capacităţilor administraţiei publice locale, îmbunătăţirii managementului public şi calităţii serviciilor prestate la nivel local.

Educaţie şi cercetare

Numărul instituţiilor preşcolare în anul 2012 s-a majorat cu 40 de unităţi, faţă de 2011, şi a constituit 1440.

Au fost deschise 40 de centre comunitare în localităţile rurale din cele 50 preconizate pentru anul 2012, fiind instituţionalizaţi 1776 de copii cu vîrsta de 3-6 (7) ani, care frecventează cele 40 de centre comunitare din localităţile rurale.

Este în proces de desfăşurare reforma sistemului rezidenţial de educaţie şi îngrijire. La 1 septembrie 2012 numărul copiilor în instituţiile rezidenţiale s-a micşorat cu 62% (indicatorul planificat a fost 50%).

Începînd cu anul 2012, noua formulă de finanţare în învăţămîntul preuniversitar a fost implementată încă în 9 raioane (Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Glodeni, Leova, Nisporeni, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia) şi în municipiile Chişinău şi Bălţi. Noua formula de finanţare presupune eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare (prin aplicarea formulei de finanţare per-elev la nivel naţional).

50 de instituţii preşcolare şi 16 Centre Comunitare au fost renovate şi dotate cu suportul Proiectului „Educaţie pentru toţi-iniţiativa de acţiune rapidă”, alte 512 instituţii preşcolare şi 21 de Centre Comunitare – create şi dotate cu sprijinul APL. Pentru 53 de grădiniţe au fost amenajate terenuri de joacă şi sport.

Au fost create 2 Centre de reabilitare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi 3 grădiniţe incluzive. În anul curent, primii 39 de copii cu CES au absolvit şcoala de cultură generală.

În perioada de referinţă, au fost majorate salariile cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar în medie cu 24 la sută, iar ale corpului profesoral din instituţiile de învăţămînt superior – cu 55%. Beneficiari - 55,6 mii cadre didactice din toate instituţiile de învăţămînt.
Începînd cu 1 iunie 2012, s-a majorat, în mediu cu 11,5%, salariului personalului auxiliar, tehnic.  

Sănătatea populaţiei

Privitor la finanţarea sistemului de sănătate al Republicii Moldova în anul 2012, acestuia i-au fost alocate resurse financiare în mărime de 4590,6 milioane lei (5% din PIB), sau cu 295,5 milioane mai mult comparativ cu anul 2011 (5,2% din PIB). Obiectivul de a acoperi populaţia cu asigurări obligatorii medicale pentru 2014 (80%), a fost atins, constituind 80,6% din populaţie.

A fost introdus mecanismul de contractare a prestatorilor de servicii medicale spitaliceşti în baza complexităţii cazului tratat (DRG) în 9 spitale. Începînd cu anul 2013, toate instituţiile spitaliceşti vor fi contractate în baza acestui mecanism.

Continuă construcţia şi reabilitarea instituţiilor medicale primare din mediul rural. Numărul total al Centrelor de sănătate construite şi reabilitate este -  39. Alte 35 de centre de sănătate sunt în proces de renovare/construcţie.

A fost posibilă formarea fondului asigurărilor obligatorii în medicină în anul 2012 în sumă de 3,984 mlrd. lei, sau cu circa 380 mil. lei mai mult în comparaţie cu anul 2011 (adică cu 10,2%).

În 2011 sumele alocate pentru proiectele investiţionale în sănătate au fost înregistrate în sumă de 35 mln. lei, iar în 2012 a fost atinsă cifra de 114 milioane lei (adică cu circa 80 mln. lei mai mult).

Una din realizările majore, în opinia mea, este dublarea numărului medicamentelor compensate. La moment avem 943 denumiri, comparativ cu 485 doar 3 ani în urmă. Cetăţeanul de rând a simţit asta şi anume în acest sentiment este esenţa rezultatului nostru, şi aceasta se demonstrează prin numărul de reţete prescrise cetăţenilor, în sumă de 3,2 mil. reţete, adică cu peste 1 mil. de reţete prescrise mai mult decît în 2009.

La compartimentul profilaxie şi prevenire, în premieră pe parcursul perioadei 2011-2012 s-a desfăşurat primul screening pentru depistarea proceselor precanceroase a cancerului colului uterin şi cancer mamar în raioanele republicii, fiind investigate zeci de mii de femei şi depistate sute de cazuri în stadiu precoce, ceea ce a permis economisirea banilor publici în sumă de 30 mln. lei, destinaţi tratamentului maladiilor.

Introducerea mecanismului de înregistrare a preţului la producător al medicamentelor a dus la reducerea cu 10 % comparativ cu anul 2011 a preţului la medicamente, dar cel mai important este că am reuşit să stabilizăm preţurile la aceste produse de importanţă socială. Mai mult decît atît, pentru a asigura calitatea produselor farmaceutice a fost dat în exploatare Laboratorul Agenţiei Medicamentului.

Fortificarea serviciului de transplant din Republica Moldova a permis reluarea operaţiilor de transplant, în 2012 fiind efectuate 4 operaţii de transplant renal.

În anul 2012, au fost implementate cu ajutorul partenerilor externi de dezvoltare 30 de proiecte de modernizare a sistemului ocrotirii sănătăţii.

Politici sociale

S-au majorat sumele alocate atît pentru compensaţii, cît şi cele acordate în calitate de indemnizaţii. Cu 100 lei s-a majorat compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor care constituie deja 500 lei; alocaţiile lunare de stat - cu 100 lei; cu 300 lei - indemnizaţia unică la naştere; cu 100 lei - indemnizaţia pentru fiecare copil orfan şi rămas fără îngrijirea părintească, luat sub tutelă (curatelă) care constituie acum 600 lei.

A fost majorat nivelul venitului lunar minim garantat de la 575 lei în a. 2011 pînă la 640 lei în anul 2012.

În 2012 pentru ajutor social au fost alocate cu 113 mil. lei (442 mil. în 2012, 329 – 2011).

Pentru perioada rece a anului avem alocate 103 mil. lei în 2012 şi 137 mil. în 2013. Ajutorul pentru perioada rece a anului va fi acordat pentru 136 mii familii.

Începînd cu 1 iunie 2012, au fost majorate salariile de funcţie a peste 107 mii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă, medico-sanitare şi de asistenţă socială, cultură fizică şi sport, din sfera ştiinţei şi inovării, din alte instituţii bugetare.

În anul 2012 salariul de funcţie în poliţie a fost majorat cu 25%. Pentru această majorare au fost cheltuiţi 30,5 mil. lei.

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a înregistrat o creştere şi a fost stabilit în mărime de 1300 lei.

Cultura

Anul 2012 s-a desfăşurat sub semnul comemorării distinşilor cîntăreţi ai Eliberării Naţionale „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici”. În scopul bunei desfăşurări a manifestărilor cuprinse în programul guvernamental „Anul 2012 - Anul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” din bugetul naţional au fost alocate 1milion 460 mii lei.

Politici de tineret şi sport

Numărul de beneficiari ai programelor şi proiectelor pentru tineret a sporit cu circa 15%, deoarece în anul 2012 au fost finanţate mai multe proiecte la nivel naţional, care au implicat mai mulţi tineri: 2700 - în anul 2012 faţă de 2300 - în anul 2011.

Spre deosebire de ediţiile precedente, întregul lot olimpic a avut o prestaţie bună la JO de la Londra, jumătate din aceştia clasîndu-se pe primele douăsprezece poziţii şi au primit în premieră premii impunătoare din bugetul de stat. Au fost alocate 560 500 euro (sau 8 575 650 lei) pentru premierea sportivilor, antrenorilor, medicilor şi masorilor acestora. S-a înregistrat o creştere a sportivilor de performanţă decoraţi cu 60%.

Protecţia mediului

Întru reducerea riscurilor calamităţilor naturale şi asigurarea protecţiei contra inundaţiilor:
• au fost reparate 27,2 km de diguri de protecţie antiviitură şi alte construcţii hidrotehnice aflate în gestiune (9,1 km– r-l Hînceşti; 15,4 km - r-l Anenii Noi; 2,7km – r-l Ştefan Vodă);
• a fost dat în exploatare sistemul de monitoring hidrologic automat pe r. Prut (11 staţii hidrologice instalate şi puse în funcţiune).

În domeniul protecţiei şi conservării diversităţii biologice, a fost prezentată Parlamentului iniţiativa Guvernului de creare a primului Parc naţional din Republica Moldova - Orhei, cu suprafaţa de cca. 45 000 ha, care va cuprinde 28 de localităţi în 4 raioane din centrul ţării. Astfel, suprafaţa ariilor naturale protejate de stat se va extinde pînă la 5,5% din teritoriul ţării.

În 11 luni ale anului 2012, prin intermediul Fondului Ecologic Naţional au fost investiţi aproximativ 180 mil. lei, avînd drept beneficiari autorităţile locale din toată ţara. Pînă la sfîrşitul anului această cifră va ajunge la 200 mil. lei. Din aceşti bani au fost finanţate aproximativ 300 proiecte, dintre care 180 – proiecte noi aprobate, iar 120 – continuarea finanţării din anii precedenţi. Fondul Ecologic Naţional a fost crescut de la 158 mil. lei în 2011 la 175 mil. în 2012. 

Prin intermediul Fondului Ecologic sînt finanţate proiecte în următoarele domenii principale:
- Sisteme de apeduct, canalizare şi epurare – 55 proiecte, în sumă de 109 mil. lei;
- Gestionarea deşeurilor – 10 proiecte, 12,5 mil. lei;
- Consolidarea digurilor, lichidarea consecinţelor şi prevenirea calamităţilor – 8 proiecte, 25,5 mil.
- Înverzire şi extinderea spaţiilor verzi – 26 proiecte, 4,8 mln lei.“
 


 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările