Cum ajung magistraţi cu vile la marginea oraşului să încaseze bani pentru chirie. Cazuri flagrante de deconturi încasate ilegal în sistemul de justiţie

Cum ajung magistraţi cu vile la marginea oraşului să încaseze bani pentru chirie. Cazuri flagrante de deconturi încasate ilegal în sistemul de justiţie

Grefierii se numără printre categoriile de personal specializat care pot încasa decont pentru chirie

Judecătorii, procurorii, grefierii, informaticienii sau şoferii angajaţi în sistemul de Justiţie beneficiază de decontarea chiriei sau a navetei, a unor transporturi anuale, dar şi a medicamentelor sau a unor tratamente medicale. Cifrele plătite pentru astfel de drepturi sunt, în ultimii trei ani, de ordinul zecilor de milioane de euro. „Adevărul” a descoperit două cazuri de decontări ilegale pentru care a fost formulată şi plângere penală.

Ştiri pe aceeaşi temă

Două legi, una dintre intrată în vigoare în 2004 şi alta în 2006, prevăd că judecătorii, procurorii şi personalul asimilat acestora care nu deţin în proprietate sau nu au primit de la autorităţile locale o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu. Legea mai prevede că aceia care nu beneficiază de o locuinţă de serviciu în localitatea în care activează au dreptul la decontarea chiriei sau a navetei din localitatea de domiciliu la serviciu.

Cum locuinţele de serviciu sunt aproape inexistente, cei mai mulţi procurori, judecători şi personal auxiliar din Justiţie optează pentru decontarea chiriei sau a navetei. În cazul chiriei, este stabilită o sumă lunară maximă pentru fiecare oraş. Câteva exemple: Bucureşti – 600 de euro, Cluj – Napoca – 450 de euro, Ilfov – 400 euro, Iaşi – 450 euro, Timişoara – 375 euro. Cu cât localitatea este mai mică sau într-o zonă mai săracă, chiria scade, dar nu mai jos de 100 de euro lunar în localităţi ca Făurei, Găeşti, Orăştie şi altele similare.

În cazul celor care decontează naveta, aceştia primesc contravaloarea abonamentelor de transport, iar dacă naveta se face cu maşina personală se decontează 7,5 litri de carburant la suta de kilometri. Pe lângă asta, personalul din Justiţie mai poate deconta patru călătorii dus-întos pe an, în orice destinaţie din ţară, dar şi medicamente sau tratamente medicale.

Condiţiile pentru decontarea chiriei şi navetei

Potrivit OUG 27/2006, privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, pentru decontarea navetei condiţia este ca beneficiarul, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere să nu deţină în proprietate o locuinţă în localitatea pentru care care se solicită decontarea navetei. Aceeaşi condiţie este impusă şi pentru decontarea chiriei. În acest caz se se impune însă şi condiţia ca beneficiarul, soţul sau copiii aflaţi în întreţinere sa, să nu fi înstrăinat o locuinţă în localitatea pentru care se cere chirie, după numirea în funcţie.

Magistraţi cu vile la marginea marilor oraşe, pot primi bani de chirie în oraş

Surse judiciare au declarat pentru „Adevărul” că sunt cazuri de judecători, procurori sau grefiere, inclusiv oameni de la vârful sistemului, care deţin proprietăţi în comune rezidenţiale la marginea marilor oraşe şi care primesc în acelaşi timp de la stat bani pentru închirierea unei locuinţe în oraşul lângă care au locuinţă. Sursele „Adevărul” au explicat că o astfel de situaţie poate fi ilegală doar în condiţiile în care beneficiarul decontului depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere în care spune că locuieşte efectiv în locuinţa pentru care statul îi decontează chirie, dar în realitate nu se întâmplă acest lucru. Astfel, un procuror sau judecător, spre exemplu, care deţine o vilă într-o comună de la marginea Bucureştiului poate să îşi închirieze vila de la marginea Capitalei, iar pentru că nu deţine o locuinţă în Bucureşti primeşte de la stat, pe lângă indemnizaţia lunară de peste 10.000 de lei, şi 600 de euro lunar pentru chirie. O astfel de situaţie este perfect legală, singura dilemă într-o astfel de situaţie fiind cea morală. 

Chirie decontată ilegal, la Curtea de Apel Timişoara

Surse din sistemul judiciar au declarat că sunt cazuri în care plata unor deconturi pentru transport sau chirie se face ilegal, existând beneficiari care primesc bani pentru decontarea chiriei sau a transportului deşi nu au acest drept. Un astfel de caz este al  Floricăi Chiriac, o grefieră de la Curtea de Apel Timişoara, care a încasat de la stat în perioada septembrie 2013 – octombrie 2017 aproape 56.000 de lei (aproximativ 1.100 de lei lunar) pentru chirie. În ultimele declaraţii de avere ale Floricăi Chiriac nu apare nicio proprietate în Timişoara. Soţul grefierei şi fiul acesteia deţin, însă, fiecare câte o cotă parte dintr-un apartament situat în Timişoara, pe strada Timotei Cipariu. Apartamentul este închiriat, iar potrivit surselor „Adevărul” chiria este încasată de fiul grefierei. „Acel apartament a fost pierdut. L-am pierdut irevocabil în 2013. Noi nu îl mai avem, nici măcat cotaţia aia pe care am avut-o. Dacă e o situaţie în neregulă, eu voi respecta ceea ce se dispune”, a declarat Florica Chiriac.

Într-un răspuns formulat la solicitarea „Adevărul”, Curtea de Apel Timişoara a transmis că pentru faptul că soţul grefierei figurează ca proprietar pe jumătate din apartamentul de pe Timotei Cipariu, decontarea chiriei pentru Florica Chiriac nu este ilegală întrucât grefiera a depus la dosar o sentinţă care arată că apartamentul a fost pierdut, dar noul proprietar nu s-a intabulat încă în cartea funciară.

„Adevărul” a mai descoperit, însă, că Florica Chiriac şi soţul său au vândut, după ce femeia s-a angajat ca grefier în Timişoara, o locuinţă în Timişoara. Într-o astfel de situaţie, conform legii, Florica Chiriac nu mai putea beneficia de decontarea chiriei. Ziarul i-a solicitat Curţii de Apel Timişoara un punct de vedere vizavi de această situaţie. Curtea a transmis un răspuns în care confirmă ilegalitatea, anunţând sistarea plăţii, declanşarea cercetării disciplinare şi formularea unei plângeri penale pentru fals în declaraţii şi înşelăciune împotriva grefierei.

„S-au luat următoarele măsuri: s-a dispus sistarea plăţii decontului; luarea unui angajament de plată din  partea d-nei grefier, având ca obiect  restituirea sumelor nejustificat decontate; declanşarea cercetării disciplinare; sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în răspunsul transmis de Curtea de Apel ziarului „Adevărul”. Prejudiciul în acest caz este de 55.849 lei.

Transport decontat ilegal

Un alt caz în care „Adevărul” a descoperit nereguli este al grefierei Gabriela Kareta. Aceasta a solicitat decontarea transportului pe ruta Bencecu de Sus – Timişoara, deşi potrivit propriei declaraţii de avere deţine un apartament în Timişoara. Într-o astfel de situaţie, legea nu permite decontarea transportului. La fel ca în cazul Floricăi Chiriac, Curtea de Apel confirmă decontarea ilegală a transportului de către Gabriela Kareta, surse judiciare declarând că grefiera a recunoscut că în septembrie 2014 grefiera a depus o declaraţie prin care a declarat că nu deţine proprietate în Timişoara, în realitate deţinând un apartament în oraş în care locuieşte fiica sa.

„Din actele depuse şi nota explicativă rezultă că d-na grefier deţine un apartament  în Timişoara, cu drept de uzufruct pentru mama acesteia. Decontul transportului s-a efectuat de la domiciliul situat în localitatea Bencec, judeţul Timiş, la sediul instanţei încălcându-se prevederile art.67 din Legea nr. 576/2004. Măsurile dispuse sunt: sistarea plăţii decontului; declanşarea cercetării disciplinare; luarea angajamentului de plată pentru restituirea sumelor nejustificat decontate; sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în răspunsul transmis de Curtea de Apel Timişoara ziarului „Adevărul”. Şi în acest caz acuzaţiile formulate de Curtea de Apel sunt: fals în declaraţii şi înşelăciune, prejudiciul fiind calculat la 10.714 lei.

Grefieră cazată în casa unui clan de romi

Un caz special descoperit de "Adevărul" este al Lenuţei Stan, agent procedural la Curtea de Apel Timişoara. Lenuţa Stan a primit bani de chirie de la stat pentru o locuinţă de pe strada Gheorghe Asachi, închiriată de la Aurora Stancu, membră a clanului de romi Stancu. Potrivit surselor „Adevărul”, grefiera nu ar fi locuit în realitate în locuinţa pentru care a încasat bani de la stat. Pentru ca grefiera să poată, însă, să deconteze chiria, contractul a fost înregistrat la Finanţe, urmând ca Aurora Stancu să achite 16 la sută impozit pe venit. Pentru că Aurora Stancu nu a plătit impozitul pe venit pentru suma aferentă contractului cu grefiera Stan, Fiscul a declanşat executarea silită a femeii de etnie romă. A fost momentul în care Aurora Stancu a chemat-o pe grefieră la notar să dea o declaraţie prin care se obligă să achite impozitele aferente contractului de închiriere. Grefiera Curţii de Apel Timişoara şi-a asumat la notar plăţile imputate de Fisc Aurorei Stancu.

„Eu am avut un contract de închiriere l-am radiat. Nu mai stau unde am stat”, susţine Lenuţa Stan. Grefiera spune că a locuit în locuinţa pentru care a primit bani de la stat, dar recunoaşte declaraţia dată la notar, la cererea Aurorei Stancu. „Am dat declaraţie ca să plătesc diferenţa aia de 16 la sută. Femeii i-o fi fost frică că nu plătesc la ANAF acei 16 la sută. De-aia am dat declaraţia că o să plătesc 16 la sută din sumă şi na... A fost o chestie aşa pe moment”, a declarat Lenuţa Stan pentru „Adevărul”. Curtea de Apel Timişoara a comunicat că a efectuat verificări în cazul Lenuţei Stan, dar nu a descoperit nereguli. „D-na  Stan Lenuţa şi-a sistat decontul  pentru  luna octombrie 2017, pe fondul încetării  anteriorului contract de închiriere, ca urmare a  despărţirii de soţ şi mutării la altă locaţie pentru care s-a constituit o nouă documentaţie, pentru reluarea decontului din luna noiembrie 2017. Nu s-au constatat  alte neregularităţi”, au transmis reprezentanţii Curţii de Apel Timişoara.

O judecătoare cu o avere impresionantă, chiriaşă pe banii statului

Din 2014 până în septembrie 2017, Curtea de Apel Timişoara a plătit numai pentru chiriile decontate de grefieri şi judecători aproape 1,5 milioane lei. În momentul de faţă 33 de persoane din cadrul Curţii de Apel Timişoara, opt judecători, 24 de grefieri şi un informatician, cer decontarea chiriei. Printre cei opt judecători care solicită decontarea chiriei este şi Maria Cornelia Dascălu, judecător la Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Pentru că nu deţine o locuinţă în Timişoara, judecătoarea, care a avut anul trecut un salariu (indemnizaţie) de aproape 10.000 de lei lunar, îndeplineşte condiţia legală pentru a i se deconta chiria de către stat. Toate acestea, în condiţiile în care declaraţia de avere a Mariei Cornelia Dascălu arată că judecătoarea şi soţul său deţin importante suprafeţe de teren în Timişoara şi comunele periurbane.

Astfel, soţii Dascălu deţin 2.161 de mp în Timişoara, 3.700 mp intravilan construibil la Moşniţa Nouă, 2,4 ha intravilan agricol la Giarmata şi 948 mp intravilan zonă verde la Moşniţa Nouă. Pe lângă asta, soţul judecătoarei are împrumutaţi peste 330.000 de lei firmei pe care o deţine şi alţi 265.000 de lei Convenţiei Naţionale a Fundaţiilor pentru Tineret din România (CNFT). Curtea de Apel Timişoara a arătat că situaţia judecătoarei Dascălu a fost verificată, iar aceasta îndeplineşte condiţiile legale pentru a-i fi decontată chiria. „Din verificările efectuate nu rezultă că ar deţine locuinţă proprietate personală în Timişoara, iar datele referitoare la alte bunuri sau valori deţinute nu au legătură cu obiectul  acestor verificări”, arată conducerea Curţii de Apel. Maria Cornelia Dascălu nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere, dar surse din cadrul Curţii de Apel au declarat că judecătoarea începe construcţia unei locuinţe proprii, chinuindu-se doi ani să obţină autorizaţie de construcţie de la primărie.

Mai stau câteodată şi acolo”

Unul dintre cei opt judecători care decontează chirie în Timişoara este şi judecătorul Secţiei Penale de la Curtea de Apel Timişoara, Flavius Ionescu. Despre acesta, surse judiciare susţin că ar locui, în realitate, într-o casă deţinută în acte de părinţii săi la Giarmata, comună aflată în imediata apropiere a Timişoarei. Un judecător din cadrul Curţii de Apel a declarat că printre magistraţi este de notorietate că Flavius Ionescu locuieşte în comuna de lângă Timişoara, unde are şi domiciliul. Contactat de „Adevărul”, Flavius Ionescu a declarat că are, într-adevăr domiciliul în comuna de lângă Timişoara, mai stă „câteodată şi acolo”, dar decontarea chiriei se face legal atâta timp cât nu deţine o locuinţă în Timişoara. „Eu nu am proprietate acolo unde am domiciliul. Am buletinul, dar nu e proprietatea mea. Părinţii mei au avut acolo ceva. Nu vă pot spune procentual cât timp stau acolo, cât timp stau în Timişoara, dar ajung şi acolo. Asta vă pot confirma. Legal nu e nicio problemă. Nu e în Timişoara. În momentul în care s-ar schimba legislaţia, evident ar fi o problemă”, a declarat pentru „Adevărul” judecătorul Flavius Ionescu.

Proprietară a unei case în Remetea Mare, comună aflată la 12 km de Timişoara, judecătoarea Maria Dica beneficiază şi ea de decontarea chiriei în Timişoara. Magistratul a explicat că în primă fază a solicitat decontarea chiriei din cauza unor probleme medicale care o obligau să stea izolată de ceilalţi membrii ai familiei, în special de copii. Ulterior, programul său de lucru şi antrenamentele copiilor, care fac sport de performanţă, au făcut ca locuinţa din Timişoara să îi fie judecătoarei absolut necesară. „Copiii sunt la şcoală în Timişoara. Eu plec uneori la nouă seara din instituţie. Practic, îmi este absolut necesară această locuinţă pentru a-mi desfăşura activitatea în condiţii optime. Eu folosesc această locuinţă de serviciu şi atunci când îmi mai permite timpul merg şi la Remetea, unde am proprietatea mea”, a declarat Maria Dica.

Navetă decontată pe ruta Timişoara - Dumbrăviţa

Pentru că legea le permite celor care nu locuiesc în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea să deconteze transportul la şi de la locul de muncă, s-a ajuns în situaţia în care judecători, procurori sau grefieri care locuiesc în comune de la marginea marilor oraşe să deconteze naveta. Astfel, persoane din Justiţie care locuiesc în Dumbrăviţa, Giroc sau Moşniţa Nouă, comune lipite de Timişoara, să deconteze naveta pentru că locuiesc în altă localitate.

Un astfel de caz este al judecătoarei Maria Bacău, de la Curtea de Apel Timişoara. Potrivit unui document intrat în posesia „Adevărul”, Maria Bacău, proprietară a unei case de 630 mp la Dumbrăviţa şi beneficiară a unei indemnizaţii lunare de aproape 10.000 de lei, a decontat în decembrie 2015 suma de 79 de lei pentru navetă. În ianuarie 2016 judecătoarea a primit 61 de lei pentru navetă. În luna martie 2016 magistratul a primit pentru lunile ianuarie şi februarie din acelaşi an 140 de lei, iar în aprilie 2016 suma decontată pentru transport la şi de la locul de muncă a fost de 79 de lei. „O oră stăm în trafic, să ştiţi. A fost vorba de câteva luni pentru că am considerat că... Eu nici nu am mai decontat după aceea, nu mai figurez. Am renunţat pur şi simplu. Timpul nu mi-a permis să depun acte (n.r. pentru justificarea decontului)”, a declarat judecătoarea Maria Bacău.

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: