Cum a fost dizolvat PNŢ şi ce motive au fost invocare de comunişti. „Urmăreau să creeze o atmosferă de panică, favorabilă declanşării unui război civil“

Cum a fost dizolvat PNŢ şi ce motive au fost invocare de comunişti. „Urmăreau să creeze o atmosferă de panică, favorabilă declanşării unui război civil“

Comunistul Teohari Georgescu a prezentat expunerea de motive pentru dizolvarea PNT

Consiliului de Miniştri PNŢ a fost dizolvat prin Hotărârea nr. 1.027 a Consiliului de Miniştri din data de 29 iulie 1947.


Teohari Georgescu, membru important al Partidului Comunist din România şi ministru al Afacerilor Interne în guvernul condus de Petru Groza, a luat cuvântul în Adunarea Deputaţilor din 29 iulie 1947, pentru a prezenta expunerea de motive care stasu la baza dizolvării PNŢ: 
 
„Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi, să-mi permiteţi să fac în faţa dvs. expunerea prezentată pe bază de raport, în faţa Consiliului de Miniştri, azi-dimineaţă.
 
Aşa cum s-a prezentat prin comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, în dimineaţa zilei de 14 iulie a.c., au fost arestaţi pe islazul comunei Tămădău, jud. Ilfov, în timp ce încercau să se urce în două avioane IAR 39, pentru a fugi în străinătate: Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino şi alţii. Acest grup de conspiratori urma să realizeze în străinătate hotărârile şi directivele conducerii P.N.Ţ., în frunte cu Iuliu Maniu, care constau în organizarea de acţiuni menite să ştirbească suveranitatea naţională, să primejduiască pacea şi să declanşeze războiul civil.

Această activitate antinaţională merge pe linia politicii urmate totdeauna de P.N.Ţ. şi intensificată după 23 august 1944 (...). Astfel, conducerea Partidului Naţional-Ţărănesc a organizat «gărzile Iuliu Maniu», de jaf şi masacrare împotriva populaţiei civile din Ardealul de Nord eliberat, a împiedicat executarea condiţiilor generoase ale Armistiţiului, s-a opus categoric împărţirii pământurilor la ţărani, prin reforma agrară, a iniţiat şi sprijinit represiunea sângeroasă împotriva maselor populare executată de generalul Rădescu.

După înfrângerea Germaniei hitleriste P.N.Ţ. Maniu, urmărind împiedicarea operei de reconstrucţie a ţării întreprinsă de regimul nostru democrat, a trecut la organizarea de grupuri subversive teroriste ca Organizaţia „T“, „Sumanele Negre“, „Haiducii lui Avram Iancu“, „H.N.R.“, „Graiul Sângelui“, iar în ultimul timp organizaţiile: „Partizanii Adevăratei Democraţii“ şi „Corpul Partizanilor Albi“, care, prin manifeste şi broşuri aţâţătoare la sabotaj şi asasinat, urmăreau să creeze o atmosferă de panică, favorabilă declanşării unui război civil. (...)

În timpul alegerilor, P.N.Ţ. a dezlănţuit o campanie de învrăjbire a populaţiei prin propagandă de tip fascist, şovină, rasistă şi antisovietică, trecând la devastarea sediilor partidelor democratice, asasinate, incendieri de sate, îndemnuri la rebeliune şi atacarea secţiilor de votare în scopul de a produce tulburări ca să împiedice libera exprimare a voinţei populare şi să creeze pretexte de intervenţie străină“.
 
Discursul a fost prezentat în lucrarea „România. Viaţa politică în documente, 1947“, coordonată de Ioan Scurtu.
 
Motivele invocate sunt inventate sau doar frânturi de adevăr. Incidentul de la Tămădău, în apropiere de Bucureşti, a avut loc pe data 14 iulie 1947, unde câţiva dintre liderii naţional-ţărănişti au fost atraşi într-o cursă, promiţându-li-se scoaterea din ţară.
 
Hotărârea Consiliului de Miniştri privind dizolvarea Partidului Naţional Ţărănesc, de sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu, are nr. 1.027 şi a fost emisă în aceeaşi zi, 29 iulie 1947 şi decide:
 
- ART. 1. Partidul Naţional Ţăranesc, de sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu, este şi rămâne dizolvat, pe data publicării în Monitorul Oficial a prezentului jurnal. Această decizie de dizolvare, include şi toate organizaţiile judeţene, de plasă şi comunale ale susmenţionatului partid, organizaţiile militare, de tineret, feminine şi orice alte organizaţii sau asociaţii conduse de acest partid.
 
- ART. 2. Sediile şi orice localuri de întâlnire ale acestui partid vor fi închise, iar arhivele şi orice corespondenţă vor fi ridicate de autorităţile respective, oriunde s-ar găsi.
 
- ART. 3. Întreg patrimoniul acestui partid va fi lichidat conform legii.
 
citeste totul despre: