Francezul care a încurajat unirea Principatelor: „O Moldovo-Valahie reconstituită ar fi ca arca de mântuire în acest potop“

Francezul care a încurajat unirea Principatelor: „O Moldovo-Valahie reconstituită ar fi ca arca de
mântuire în acest potop“

Francezul Paul Bataillard a încurajat Unirea Principatelor. FOTO www.wikipedia.org

Paul Bataillard a fost un francez ce a venit în ţările române pentru a face un studiu asupra romilor din Europa. Odată ajuns aici el a observat că oamenii din Moldova şi Ţara Românească îşi doresc unirea şi chiar a încurajat unirea dintre cele două state.

Ştiri pe aceeaşi temă

Paul Bataillard s-a născut în luna martie a anului 1816 la Paris, în Franţa. Acesta a fost un om politic, dar şi un jurnalist francez. La mijlocul secolului XIX, Bataillard a scris o lucrare despre romi, ocazie cu care a ajuns şi în România.

Francezul a descoperit că, în Moldova, romii s-au stabilit în anul 1417 cu acceptul domnitorului Alexandru cel Bun, spunând despre aceştia că sunt „foarte urîţi şi negri ca Tătarii”.

„De sigur Ţiganii n’aveau duci şi conţi nici chiar voevod înainte de a apărea în ţările unde sunt demnitari cunoscuţi subt aceste nume. Şefii lor superiori au luat titlul de voevozi în Ţara-Românească şi în Moldova, acela de duci, de conţi, de regi, şi multe altele, în Apus. In adevăr s’au găsit în Germania straniile epitafe a mai mulţi conţi ţigani din secolul XV-lea”, a arătat Paul Bataillard.

Francezul a arătat că studiul despre persoanele de etnie romă de pe teritoriul Ţării Româneşti l-a realizat cu ajutorul lui Nicolae Bălcescu despre care are cuvinte numai de laudă. Bataillard atrage atenţia cu privire la faptul că românii doresc să se unească într-un singur stat.

„Barbaria nu poate să izbândească şi noua invazie rusească n’ar fi în stare să dureze. Dar mişcarea istorică ce începe a se produce în România se îndreaptă fireşte mai ales către amintirile de mărire naţională”, a precizat Paul Bataillard.

Francezul a intervenit pentru ca în revista literară „Revue de Paris” să fie publicate o serie de articole despre mişcarea pentru Unire din România. El chiar a scris o lucrare în această revistă în cursul anului 1857, în care încurajează unirea dintre Ţara Românească şi Moldova.

„Această broşură, scrisă în adevăratele principii, e, cu aceea a d-lui Brătianu, unul din cele mai bune documente asupra chestiei care ocupă în acest moment diplomaţia. (...) Scrierea e inspirată de marea majoritate a Moldov – Valahilor aflători în Paris, cu totul conformă vederilor lor şi sentimentelor lor. (...) Acest popor român e fratele naţiilor Apusului continental prin originele sale, prin tradiţiile sale încă vii, prin limba sa minunat păstrată în mijlocul atâtor vicisitudini. O trăsătură de conformitate ciudată cu Franţa e acela că rassa latină pare a se fi altoit în Dacia pe rămăşiţi celtice”, a menţionat acelaşi Paul Bataillard.

Francezul a arătat că de la Bosfor şi Egee până în centrul Europei un singur neam a rămas întreg. Acesta a precizat că în Muntenia existau la mijlocul veacului al XIX-lea nu mai puţin de 2,5 milioane de locuitori, în Moldova 1,5 milioane de oameni, iar în Basarabia un alt milion de persoane.

„Cetiţi baladele populare ale României”

„Poporul e bun inteligent, cu totul pătruns încă de tradiţia puternică a strămoşilor şi cu totul plin încă acum de sentimentul regeneraţiei apropiate... Un popor îndobitocit, se zice: cetiţi baladele populare ale României. Am spus virtuţile lui războinice, şi nimeni nu le poate contesta. Un popor brutal, neuman... Ohm iată ce nu va întra niciodată în cugetarea chiar a acuzatorilor săi: 1848 e de faţă ca să răspundă”, a scris Paul Bataillard.

Francezul a mai menţionat faptul că mai multe ţări puternice din Europa au încercat să aibă o influenţă asupra conducătorilor din Ţara Românească şi Moldova pentru a beneficia de pe urma acestor state.

„Vom face să se observe că o naţie de 5.000.000 de suflete, care se ridică întreagă în numele neatârnării ei, e foarte tare, mai ales când se sprijine pe condiţii geografice foarte prielnice. Moldo – Valahia trebuie să fie şi aspiră să ajungă Prusia Răsăritului”, a arătat Paul Baitallard.

Francezul a explicat că ţările române ar trebui să-şi câştige independenţa faţă de Imperiul Otoman. El a recomandat un regim monarhic, însă „prinţul să nu fie german, rus sau austriac”.

„Oricare ar fi desmembrările şi dislocările ce ar putea să se producă în Europa Orientală, o Moldovo – Valahie reconstituită ar fi ca arca de mântuire în acest potop. Românii, credincioşi vechilor lor tradiţii, au fost mulţi ani poporul cel maa luminat din această parte a Europei. Ei au împărţit civilizaţia lor viitorilor lor duşmani, Ruşii. Ei au dat un astfel de impuls, la urmă, artei şi ştiinţilor, încât prin Universităţile lor Grecii au învăţat a cunoaşte vechile glorii ale propriei lor rasse şi au conceput ideia regenerării lor înseşi”, a mai precizat francezul Bataillard.

Paul Bataillard chiar a luat legătura cu domnitorii din Ţara Românească şi Moldova pentru a-i încuraja să lupte pentru a uni cele două state, explicându-le că resursele lor adunate ar putea duce la apariţia unei noi forţe economice în estul Europei.

„Nu obişnuim, din nenorocire, să urmărim activitatea oamenilor cari ne-au făcut bine. Aşa s’a şi cu Bataillard. Generaţia mea făcea studii de istorie la Paris fără să ştie că la doi paşi de Sorbona întrebuinţa ultimii lui ani pentru studiile lui favorite unul dintre cei mai stăruitori prieteni ai noştri. La moartea lui, care nu va fi întârziat, nu s’a căutat să se afle ce se cuprinde de folos pentru noi în hârtiile ce va fi lăsat”, a arătat marele istoric român Nicolae Iorga.

Alte ştiri pe această temă:

Domnitorul care a redeschis şcolile închise în timpul Revoluţiei de la 1848. „Un om harnic a fost sigur Barbu Dimitrie Ştirbei“

Romul ajuns pe tronul Moldovei care l-a furat pe Mihai Viteazul

Spaniolul care încearcă să-i convingă pe conaţionali că Vlad Ţepeş n-a fost vampir, ci un conducător viteaz. „Oamenii sunt confuzi şi preferă versiunea lui Stoker“

citeste totul despre: