Cine sunt cei doi candidaţi intraţi în cursă pentru a conduce Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Cine sunt cei
doi candidaţi intraţi în cursă pentru a conduce Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

PS Damaschin Dorneanul (stânga) şi PS Calinic Botoşăneanul (dreapta) FOTO: ziardesuceava.ro

În cadrul şedinţei de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei care a avut loc sâmbătă,  11 iulie, la Iaşi au fost desemnaţi candidaţii pentru conducerea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Aceştia sunt PreaSfinţitul Damaschin Dorneanul şi PreaSfinţitul Calinic Botoşăneanul.

La şedinţa organizată de Mitropolia Moldovei au participat IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, şi PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

„Ca urmare a mutării la cele veşnice a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Pimen şi a necesităţii alegerii unui nou chiriarh pentru slujirea Bisericii lui Hristos din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, membrii Sinodului mitropolitan, urmând procedurile statutare, au desemnat doi candidaţi spre a fi aleşi în această responsabilitate:  Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Mitropolie.  

În acelaşi comunicat se arată că ierarhii Sinodului Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei s-au întrunit apoi, la Centrul eparhial Iaşi, în şedinţă specială de consultare cu membrii clerici şi mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

În urma votului Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, s-a decis menţinerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, nepropunându-se un al treilea candidat.

„Propunerile pentru slujirea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor au fost înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care, în şedinţa de lucru din data de 21 iulie 2020, va alege pe întâistătătorul acestei eparhii”, transmite sursa citată.

Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor - date biografice

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul s-a născut la data de 24 iunie 1981 în localitatea Dorneşti, judeţul Suceava, fiind al doilea copil al părinţilor Constantin şi Elena. La botez a primit numele Ioan-Daniel.

După terminarea claselor I-VIII în localitatea natală, a urmat Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava (1995-2000), apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2000-2004), secţia Pastorală, fiind licenţiat în Teologie cu lucrarea „Paternitate şi filiaţie duhovnicească în Ortodoxie. Continuitate şi înnoire”, sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu.

Între anii 2006-2008 a urmat cursurile postuniversitare de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, secţia Doctrină şi Cultură, încheiate cu susţinerea lucrării de dizertaţie „Paternitate şi filiaţie duhovnicească în scrisorile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan din Gaza”, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.

Doctoratul l-a urmat sub coordonarea Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică jr de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. Cu titlul „Dimensiunea mistagogică a Săptămânii Sfintelor Pătimiri. Elemente de antropologie duhovnicească”, teza a fost susţinută public pe 18 decembrie 2019, comisia de evaluare fiind prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Valoarea academică şi duhovnicească a lucrării - una de pionierat în teologia românească - a fost apreciată de public şi de membrii comisiei, primind la final calificativul maxim - „Excepţional”.

În anii 2009 şi 2010 a urmat cursuri de Management proiecte cu finanţare externă, organizate de Asociaţia Profesională de Management Regional, Suceava, iar între 2014-2016 a urmat cursuri de formare de formatori, organizate de Centrul de Formare şi Inovare al Fundaţiei Varlaam, Iaşi şi Institutul de Dezvoltare Personală, Bucureşti.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria Putnei în data de 18 decembrie 2005. A fost hirotonit ierodiacon în 25 martie 2006, după care, în 28 aprilie acelaşi an, a fost hirotonit preot. Hirotesia întru protosinghel a avut loc în data de 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit în 25 martie 2012.

În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din 4 iulie 2017 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor cu titulatura de „Dorneanul”. Hirotonia întru episcop a fost săvârşită duminică, 23 iulie 2017, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava de către un sobor de ierarhi, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
 

Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor - date biografice

S-a născut pe 18 noiembrie 1957, în oraşul Iaşi.

În perioada 1964-1974 a urmat primele 10 clase la Şcoala Generală „Ion Creangă”, nr. 2, Iaşi.

În perioada 1974-1978 a urmat Liceul Electrotehnic nr. 1, din oraşul Iaşi.

În perioada 1978-1980 a satisfăcut stagiul militar.

În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la Mănăstirea Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism cu numele de Calinic.

În perioada 1985-1989, cu binecuvântarea P.F. Teoctist, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Sucevei, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care le-a absolvit în 1989 cu lucrarea de licenţă Parabolele lui Iisus, de Joachim Jeremias (traducere din limba engleză), având ca îndrumător pe P.C. Pr. prof. dr. Vasile Mihoc.

În 1986, 14 mai, a fost hirotonit diacon, în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de P.F. Teoctist, iar la 15 august, acelaşi an, la hramul Mănăstirii Putna, a fost hirotonit ieromonah pe seama aceleiaşi mănăstiri, tot de Preafericirea Sa.

În perioada sus amintită (1980-1989), la Mănăstirea Putna, a îndeplinit diferite ascultări, printre care: muzeograf, slujitor, mare eclesiarh ş.a.

În 1990, luna octombrie, a fost numit stareţ al Mănăstirii Râşca, de către I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

In 1991, 25 ianuarie, la propunerea I.P.S. Mitropolit Daniel, a fost ales, de către Sfântul Sinod, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, numirea fiind confirmată prin Decretul nr. 16 din 15 martie 1991.

În 1991, 25 martie, a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala Mitropolitană de: I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi P.S. Eftimie, Episcop al Romanului şi Huşilor. Au mai fost prezenţi şi alţi ierarhi.

În perioada 1992 - 1995 a frecventat, în regim privat, cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene, reînfiinţată de profesorii G. Marderos şi E. Balaure.

În perioada 1994-1998 a frecventat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” - Iaşi. A absolvit cu lucrarea de licenţă Aspecte de drept comparat, comunitar şi internaţional privind transplantul de organe, la catedra de Drept internaţional, conducător ştiinţific fiindu-i prof. univ. dr. Constantin Andronovici. Lucrarea a fost apreciată cu calificativul maxim.

În perioada 1996-1998 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Istoria Filosofiei, catedra Istoria Filosofiei şi Axiologiei, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” - Iaşi, cu tema interdisciplinară: Tanatologia în proiecţiile sale teologice şi filosofice, sub îndrumarea prof. univ. dr. Petre Dumitrescu.

Lucrarea a fost susţinută în data de 14 mai 1998, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Istoria Filosofiei, cu calificativul maxim.

În perioada 2000-2004 a frecventat cursurile de doctorat, specializarea Epistemologie şi filosofia ştiinţei, catedra Logică şi filosofie sistematică „Petre Botezatu”, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii ,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu tema interdisciplinară Logica Trinităţii, sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Teodor Dima. Lucrarea a fost susţinută public la 28 decembrie 2004, obţinând titlul de Doctor în Filosofie, specializarea Epistemologie şi filosofia ştiinţei, cu calificativul maxim.

Cum va fi ales noul arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

 
Conform statutului, eligibil pentru „slujirea, vrednicia şi răspunderea de arhiepiscop este oricare ierarh membru al Sfântului Sinod, precum şi oricare arhimandrit ori preot văduv prin deces, care îndeplineşte condiţiile canonice, este doctor sau licenţiat în Teologie şi s-a distins prin viaţă curată, cultură teologică, demnitate eclesială, zel misionar şi simţ gospodăresc”.
 
Conform procedurii, Sinodul Mitropoliei Moldovei va stabili o listă iniţială de doi candidaţi. După consultarea reprezentanţilor Arhiepiescopiei Sucevei şi Rădăuţilor, lista poate fi consultată cu alţi doi candidaţi şi apoi este înaintată Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod poate completa lista candidaţilor cu încă două persoane.
 

În final, lista de candidaţi formată din două până la şase persoane va fi supusă la vot. Alegerea iararhilor se face prin vot secret, de către Sfântul Sinod, în termen de cel mult 60 de zile de la vacantarea funcţiei. ÎPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, a încetat din viaţă pe 20 mai 2020, după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Citeşte şi:

Financial Times: „Lumea se năruie pe măsură ce SUA se retrag“

Contraofensiva „Vulcanul Furiei” din Libia: înfrângere catastrofală pentru sistemul de apărare aeriană rus Panţîr S1

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: