UPDATE Daniel Maricuţa şi Elena Scumpu, plasaţi în arest la domiciliu. Hotărârea instanţei nu este definitivă

UPDATE Daniel Maricuţa şi Elena Scumpu, plasaţi în arest la domiciliu. Hotărârea instanţei nu este definitivă

Daniel Maricuta

Magistraţii Tribunalului Alba au decis ca Daniel Maricuţa, edilul comunei Şelimbăr, să fie cercetat în arest la domiciliu, la fel ca şi secretara comunei, Elena Scumpu. Decizia instanţei nu este definitivă.

Ştiri pe aceeaşi temă

UPDATE: După o şedinţă de judecată carea durat mai multe ore, magistraţii Tribunalului Alba au decis plasarea în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile a primarului Daniel Maricuţa şi a secretarei comunei Şelimbăr, Elena Scumpu. Măsura intră în vigoare începând de joi, 26 noiembrie. Ceilalţi şase inculpaţi propuşi pentru arestare preventivă vor fi cercetaţi sub control judiciar, a mai decis instanţa. 
 
Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă poate fi atacată cu contestaţie în 48 de ore de la pronunţare. Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Curţii de Apel Alba Iulia.


UPDATE: Potrivit DNA, alături de primarul Daniel Maricuţa alte şapte persoane au fost reţinute şi sunt propuse pentru arestare. 

Este vorba despre Marius Grecu, viceprimar al comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu, la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi luare de mită; Maria Melniciuc, specialist în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu, în formă continuată (9 acte materiale); Lucian Radu Cândea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată (2 acte materiale) şi spălare de bani; Sorin Haiduc, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, în formă continuată (2 acte materiale), spălare de bani (6 infracţiuni), complicitate la luare de mită; Marius Bogdan Lupu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani (3 infracţiuni) şi complicitate la luare de mită; Ioan Tatu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu, în formă continuată (3 acte materiale). 
 
De asemenea, 11 persoane au fost puse sub control judiciar. Este vorba despre Nicoleta Ancăş, Ioan CReţu, Constantin Deac, Emilian Petru Droc, Iulian Horia Hordobeţ, Victoria IUga, Ovidiu Vasile Jinariu, Nicolae Pavel Mustaţă, Silviu Gheorghe Popescu, Gheorghe Schotte şi Mihai Indreş. 
 
”Începând cu anul 2000, inculpatul Maricuţa Ioan Daniel, în calitate de primar al comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu, a constituit împreună cu inculpatele Scumpu Elena, Melniciuc Maria şi o altă persoană, o grupare infracţională, ce avea ca scop dobândirea unor terenuri cu valoare de piaţă mare, situate în arondismentul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin încălcarea dispoziţiilor legale şi prin nesocotirea drepturilor legale ale altor persoane.
 
Inculpatul Maricuţa Ioan Daniel, care deţinea calitatea de preşedinte, împreună cu restul de trei membri ai grupului, constituiau comisia comunală înfiinţată în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituire sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate.
 
Având în vedere funcţiile pe care le ocupau în cadrul acestei comisii şi relaţiile de încredere existente între aceştia, cei patru membri ai grupului au hotărât să nesocotească drepturile legale ale persoanelor care depuseseră cereri pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, şi astfel să soluţioneze favorabil (atât în ceea ce priveşte celeritatea cât şi amplasamentul terenurilor din titlurile de proprietate), doar acele cereri pentru care persoane interpuse deţineau procuri de vânzare sau care, prin manopere dolosive, acceptau direct vânzarea către persoanele indicate de membrii grupului infracţional.
 
Inculpatul Maricuţa Ioan Daniel şi ceilalţi membri ai grupului cunoşteau în detaliu atât situaţia terenurilor, cât şi a persoanelor care solicitau atribuirea de terenuri, putând influenţa decizia acestora, atât prin ameninţare, tracasarea proprietarilor cât şi prin inducerea lor în eroare, în scopul obţinerii în final a acceptului acestora pentru ca terenurile înscrise în titlurile de proprietate să intre în proprietatea membrilor grupului infracţional.
 
În urma administrării probatoriului a rezultat faptul că inculpatul Maricuţa Ioan Daniel împreună cu ceilalţi membri ai grupului au modificat şi falsificat procese - verbale de punere în posesie sau le-au întocmit incomplet, cu scopul de a putea face ulterior modificările în ceea ce priveşte amplasamentul şi suprafaţa atribuită fiecărei persoane într-o manieră care să le fie favorabilă.
 
În continuare, prin intermediul unuia dintre membrii grupului, terenurile obţinute prin fraudă au fost valorificate pentru sume mari de bani. Acest membru al grupului a avut şi rolul de a despăgubi persoanele care şi-au câştigat dreptul în instanţă sau care, în procesele intentate, aveau şanse la o soluţie favorabilă, răscumpărându-le acestora terenurile.
 
În vederea valorificării terenurilor, inculpaţii Maricuţa Ioan Daniel şi Scumpu Elena, persoane cu atribuţii în eliberarea autorizaţiilor şi a documentaţiilor de construcţie (PUG, PUZ, certificate de urbanism, autorizaţii de construire), indicau potenţialilor investitori să cumpere teren de la persoana din cadrul grupului care se ocupa de acest lucru, la un preţ peste preţul pieţei, asigurându-i că procedând în acest fel nu vor avea probleme cu eliberarea documentelor şi derularea investiţiei.
 
În acelaşi scop, pentru a nu cumpăra teren de la alţi proprietari, inculpatul Maricuţa Ioan Daniel dispunea ca certificatele fiscale pentru ceilalţi proprietari să fie eliberate cu menţiunea interdicţiei de construire.
 
Pe parcurs, având ca mobil obţinerea pentru membrii săi de foloase, la gruparea infracţională au aderat numiţii Haiduc Sorin, Mustaţă Nicolae Pavel - consilier local în cadrul Consiliului Local Şelimbăr, Deac Constantin consilier local şi fost viceprimar al comunei Şelimbăr, Tatu Ioan fost primar şi fost consilier în cadrul Consiliului Local Şelimbăr, Cândea Lucian Radu, Grecu Marius şi Lupu Marius Bogdan.
 
Activitatea infracţională a grupului a fost sprijinită pe parcurs şi de inculpaţii Jinariu Vasile-Ovidiu, Hordobeţ Iulian Horea, Ancăs Nicoleta Maria, Popescu Silviu Gheorghe, Creţu Ioan, Indreş Mihai şi Schotte Gheorghe.
 
Concret, inculpaţii Jinariu Vasile-Ovidiu, Creţu Ioan, Mustaţă Nicolae Pavel, Hordobeţ Iulian Horea şi Droc Emilian Petru au fost persoanele desemnate să facă demersuri pentru a le fi acordate procuri de reprezentare, astfel încât următoarele persoane din lanţul infracţional, respectiv primii cumpărători ai terenurilor, să poată invoca dobândirea imobilelor ca şi cumpărători de bună-credinţă (aşa cum s-a şi întâmplat atât pe parcursul numeroaselor procese civile intentate de persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate, dar şi în dosarele penale înregistrate în urma plângerilor unora dintre persoane).
 
Inculpaţii Haiduc Sorin, Ancăş Nicoleta Maria, Popescu Silviu Gheorghe, Indreş Mihai şi Lupu Marius Bogdan au fost persoanele dispuse să dobândească în mod aparent terenurile pentru care s-a reconstituit/constituit dreptul de proprietate şi să-l deţină neîntrerupt timp de mai mulţi ani, deşi cunoşteau că terenurile nu le aparţin în realitate, pentru ca la un moment dat, de obicei înaintea fiecărei vânzări către investitori, în baza unor acte fictive translative de proprietate (în sensul lipsei plăţii), acestea să ajungă în patrimoniul unui membru al grupului. De asemenea, cu ocazia administrării probatoriului au fost identificate şi tranzacţii făcute în nume propriu prin care s-au valorificat terenurile obţinute din activitatea ilicită.
 
Urmare a activităţii infracţionale, inculpaţii Maricuţa Ioan Daniel, Scumpu Elena şi Grecu Marius au pretins şi primit cu titlu de mită, prin intermediari, de la inculpatul Schotte Gheorghe, în calitate de dezvoltator imobiliar şi de la alte persoane, mai multe sume de bani şi bunuri.
 
Astfel, inculpatul Maricuţa Ioan Daniel a primit pentru sine suma de 1.027.500 lei, un autoturism marca BMW X6 şi un număr de 61 de apartamente cu locurile de parcare aferente, în valoare totală de 1.811.660 euro, iar pentru Consiliul Local Şelimbăr un număr de două apartamente, primite sub formă de donaţie.
 
Pentru a disimula adevărata provenienţă a celor 61 de apartamente, inculpatul Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru al grupului a încheiat la data de 8.12.2014 mai multe contracte fictive de vânzare cumpărare.
 
În schimbul locuinţelor oferite, inculpatul Schotte Gheorghe şi o altă persoană au beneficiat de sprijin din partea membrilor grupului infracţional, atât pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie cât şi pe parcursul derulării lucrărilor.
 
În aceeaşi zi cu încheierea contractului, inculpatul Droc Emilian Petru, ca urmarea a obţinerii autorizaţiei, a primit de la inculpatul Schotte Gheorghe promisiunea plăţii unei sume de 10.000 de euro, ce a fost făcută ulterior în baza unui contract de intermediere.
 
În cazul celor două locuinţe, investigaţiile efectuate în cauză au relevat şi faptul că, anterior anului 2013, persoanele care solicitau autorizaţii pentru construirea unui bloc de locuinţe erau obligate de către inculpatul Maricuţa Ioan Daniel să cedeze cu titlu gratuit un număr de apartamente în favoarea primăriei Şelimbăr. În caz contrar li se spunea expres că nu vor primi autorizaţiile necesare.
 
Referitor la acest caz, inculpatul Grecu Marius, în calitate de viceprimar, a semnat declaraţia notarială prin care a acceptat donaţia făcută de două persoane pentru Consiliului Local Şelimbăr, cunoscând scopul acestei donaţii, iar inculpata Scumpu Elena, în calitate de secretar, a avizat pentru legalitate primirea de la persoanele respective a celor două locuinţe.
 
Pentru a disimula adevărata provenienţă a sumelor de bani şi a bunurilor, produs al infracţiunilor inculpaţii: 
- au efectuat succesiv tranzacţii, dezmembrări şi înscrieri succesive în CF, a unor terenuri, 
- au efectuat schimburi de terenuri precum şi valorificarea ulterioară către diferiţi agenţi economici, 
- au încheiat contracte simulate de vânzare cumpărare / au ajutat la încheierea acestora, cunoscând că apartamentele provin din săvârşirea de infracţiuni. 
 
Valoarea totală a bunurilor dobândite prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor ce le reveneau în calitate de membrii ai comisiei comunale constituită în temeiul art. 12 din Legea 18/1991 în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituire sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate este estimată la 114.340.750 euro. În cauză, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane”, arată DNA într-un comunicat. 

Propunerea de arestare preventivă a fost înregistrată joi dimineaţa pe rolul Tribunalului Alba, urmând ca instanţa să ia o decizie în cadrul şedinţei de judecată. 

Daniel Maricuţa a fost reţinut joi de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Alba Iulia alături de secretara primăriei din localitate, Elena Scumpu. Potrivit DNA, Daniel Maricuţa este acuzat de savârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu în formă continuată (2 infracţiuni din care una în formă continuată - 10 acte materiale), luare de mită (4 infracţiuni) şi spălare de bani în forma instigării, 

Elena Scumpu, secretara primăriei din Şelimbăr, este acuzată de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu în formă continuată (2 infracţiuni din care una în formă continuată - 10 acte materiale) şi luare de mită. 
 
”Începând cu anul 2000, inculpatul Maricuţa Ioan Daniel, în calitate de primar al comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu, a constituit împreună cu inculpata Scumpu Elena şi alte două persoane, o grupare infracţională ce avea ca scop dobândirea unor terenuri cu valoare de piaţă mare, situate pe raza comunei menţionate, prin încălcarea dispoziţiilor legale şi prin nesocotirea drepturilor legale ale altor persoane.
 
Inculpatul Maricuţa Ioan Daniel, care deţinea calitatea de preşedinte, şi restul membrilor grupului, constituiau comisia comunală înfiinţată în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituire sau constituirea acestuia, în scopul atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate.
 
Având în vedere funcţiile pe care le ocupau în cadrul acestei comisii şi relaţiile de încredere existente între aceştia, cei patru membri ai grupului au hotărât să nesocotească drepturile legale ale persoanelor care depuseseră cereri pentru reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate şi astfel să soluţioneze favorabil doar acele cereri pentru care persoane interpuse deţineau procuri de vânzare sau care, prin manopere dolosive, acceptau direct vânzarea către persoanele indicate de membrii grupului infracţional.
 
Inculpatul Maricuţa Ioan Daniel şi ceilalţi membri ai grupului cunoşteau în detaliu atât situaţia terenurilor, cât şi a persoanelor care solicitau atribuirea de terenuri, putând influenţa decizia acestora, atât prin ameninţare, tracasarea proprietarilor cât şi prin inducerea lor în eroare, în scopul obţinerii în final a acceptului acestora pentru ca terenurile înscrise în titlurile de proprietate să intre în proprietatea membrilor grupului infracţional.
 
În urma administrării probatoriului a rezultat faptul că inculpatul Maricuţa Ioan Daniel împreună cu ceilalţi membri ai grupului au modificat şi falsificat procese - verbale de punere în posesie sau le-au întocmit incomplet, cu scopul de a putea face ulterior modificările în ceea ce priveşte amplasamentul şi suprafaţa atribuită fiecărei persoane într-o manieră care să le fie favorabilă.
 
În continuare, prin intermediul unuia dintre membrii grupului, terenurile obţinute prin fraudă au fost valorificate pentru sume mari de bani. Acest membru al grupului a avut şi rolul de a despăgubi persoanele care şi-au câştigat dreptul în instanţă sau care, în procesele intentate, aveau şanse la o soluţie favorabilă, răscumpărându-le acestora terenurile.
 
În vederea valorificării terenurilor, inculpaţii Maricuţa Ioan Daniel şi Scumpu Elena, persoane cu atribuţii în eliberarea autorizaţiilor şi a documentaţiilor de construcţie (PUG, PUZ, certificate de urbanism, autorizaţii de construire), indicau potenţialilor investitori să cumpere teren de la persoana din cadrul grupului care se ocupa de acest lucru, la un preţ peste preţul pieţei, asigurându-i că procedând în acest fel nu vor avea probleme cu eliberarea documentelor şi derularea investiţiei.
 
În acelaşi scop, pentru a nu cumpăra teren de la alţi proprietari, inculpatul Maricuţa Ioan Daniel dispunea ca certificatele fiscale pentru ceilalţi proprietari să fie eliberate cu menţiunea interdicţiei de construire. Ulterior, activitatea infracţională a grupului a fost sprijinită şi de alte persoane. 
 
Valoarea totală a bunurilor dobândite prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor ce le reveneau în calitate de membrii ai comisiei comunale constituită în temeiul art. 12 din Legea 18/1991 în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituire sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate este estimată la 114.340.750 euro”, arată DNA. Potrivit sursei citate, în cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. 
 
Vă mai recomandăm: 
 
 
Procurorii DNA Serviciul Teritorial Alba Iulia au făcut vineri percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Sibiul.

Averea fabuloasă a lui Daniel Maricuţa, primarul comunei Şelimbăr, cercetat într-un dosar de corupţie cu prejudiciu estimat de peste 100 de milioane de euro

Edilul din Şelimbăr, al cărui nume apare în dosarul de corupţie în care DNA face miercuri percheziţii la Sibiu, are o avere considerabilă.

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: