Cel mai mare spital din Prahova caută director. Pensionarii nu au dreptul să participe la concurs

Cel mai mare spital din Prahova caută director. Pensionarii nu au dreptul să participe la concurs

Spitalul Judeţean de Urgenţă a rămas fără manager după vizita inopinată a ministrului Sănătăţii

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea postului de manager al unităţii medicale. Examenul este organizat în luna august.

Viitorul manager al SJU îşi va prezenta proiectul de management în data de 28 august, iar la prezentarea va fi publică.

Spitalul Judeţean a rămas fără conducere după scandalul din luna martie, atunci când managerul Marius Niculesu şi-a prezentat demisia. Gestul a venit după vizita inopinată a ministrului Sănătăţii care a descoperit mai multe nereguli la Unitatea de Primiri Urgenţe, dar şi la neurochirurgie.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti organizează concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr. 170/09.05.2017, modificată prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr. 142/23.05.2018, pentru aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice al căror management a fost transferat la Consiliul Judeţean Prahova, pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Prahova, Bd. Republicii nr. 2 – 4, Palatul Administrativ, Sala de 200 de locuri, în perioada 19 august 2019 – 5 septembrie 2019, în două etape:

etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 19 august 2019, ora 11.00;

etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru, în data de 28 august 2019, ora 11.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

cunosc limba română, scris şi vorbit;

sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen dc valabilitate;

copiu certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

cuniculum vitae;

adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia dc concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

adeverinţa, din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

copie certificată pentru eunfonnitate a actelor (certificat căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

proiectul de management realizat de candidat;

declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

declaraţie pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatata de către instituţia competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţi interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 22.07.2019, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa, cu privire la problemele de la faţa locului.

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: