VIDEO Prin ce probe sportive vor trece, din 2020, viitorii ofiţeri şi subofiţeri pompieri. Noul traseu aplicativ pentru admitere

VIDEO Prin ce probe sportive vor trece, din 2020, viitorii ofiţeri şi subofiţeri pompieri. Noul traseu aplicativ pentru admitere

Pentru Şcoala de Pompieri din Boldeşti,

Pentru sesiunea de admitere în instituţiile militare de învăţământ care pregătesc ofiţeri şi subofiţeri pentru  IGSU, din luna ianuarie 2020, proba sportivă - traseu aplicativ a fost actualizată într-o formă care să testeze atât forţa şi rezistenţa, cât şi agilitatea şi calităţile motrice ale candidaţilor.

Traseul va cuprinde  nouă obstacole care trebuie parcurse într-un timp de maxim două  minute şi 15 secunde.

Elementele din care este alcătuit traseul sunt detaliate în  Ordinului MAI nr. 177/2016. Traseul aplicativ este valabil pentru examenele organizate pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă din Boldeşti (dar şi la Facultatea de Pompieri).

Candidaţii pot depune cererile de înscriere pentru admiterea din această iarnă la Şcoala de Pompieri din Boldeşti, până la data de 15 noiembrie 2019. Criteriile de admitere sunt identice pentru băieţi şi fete

Atenţie, acest traseu practic-aplicativ este valabil numai pentru examenul de admitere la unităţile de învăţământ ce formează pompieri.

Pentru Şcoala de Pompieri din Boldeşti, candidaţii pot depune cererile de înscriere pentru admiterea din această iarnă până la data de 15 noiembrie 2019. Criteriile de admitere sunt identice pentru băieţi şi fete!

Etapele concursului de admitere (10 - 23 ianuarie 2020 )

Înscrierea candaţilor, contravizita medicală, evaluarea performanţei fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor sunt organizate în perioada 10 – 23 ianuarie 2020 conform graficelor stabilite de către şcoală şi vor fi afişate în timp util pe site-ul oficial al şcolii www.scoaladepompieri.ro.
 
Înscrierea candidaţilor se face la sediul instituţiei de învăţământ.
 
În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor: cartea de identitate sau paşaportul (valabile), în original; diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original / copie legalizată, absolvenţii promoţiei 2019 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; alte documente solicitate prin metodologii/regulamentele de admitere.
 
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente: atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată; foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
 
În momentul încrierii la sediul şcolii, candidaţii vor primi legitimaţia de concurs, pe care va trebui să o prezinte alături de actul de identitate la fiecare probă.
 
Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către subcomisii medicale constituie din specialişti desemnaţi de Direcţia medicală a M.A.I., care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MA.I. şi finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu menţiunea apt/inapt, după caz.
 
Verificarea aptitudinilor fizice - se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020.
 
Evaluarea performanţelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în clipul ataşat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 2 minute şi 15 secunde. 
 
Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.
 
 Proba de verificare a cunoştinţelor - constă într-un test grilă, la disciplina matematică.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: