Ce bunuri pot fi date în compensare pentru imobile luate abuziv. Schimbările produse de o decizie recentă a ÎCCJ

Ce bunuri pot fi date în compensare pentru imobile luate abuziv. Schimbările produse de o decizie recentă a ÎCCJ

Zeci de mii de  dosare în curs de soluţionare la ANRP. Foto arhivă Adevărul

În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii. În mai 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că pot fi acordate în compensare şi alte bunuri decât cele menţionate în lista deja existentă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Potrivit Legii nr. 165/2013, în situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, într-o anumită ordine. 

În primul rând sunt luate în calcul terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar.Urmează terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate pe raza unităţii administrativ-teritoriale de institute, de staţiuni de cercetare ori de alte instituţii publice. 

Apoi, sunt avut în vedere terenurile proprietate publică, trecute, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, sau pe terenurile proprietate privată a statului, care au fost administrate de institute, de staţiuni de cercetare ori de instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ.

Următoarea categorie o reprezintă terenurile ocupate de izlazuri.

Pentru aceste din urmă terenuri, regimul juridic şi categoria de folosinţă se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu acordul cetăţenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială, acord exprimat în urma organizării unui referendum local, potrivit legii.

Atribuirea terenurilor de către comisia locală se face în ordinea de înregistrare a cererilor iniţiale de restituire, cu respectarea strictă a ordinii categoriilor de teren prevăzute mai sus. Fostul proprietar sau moştenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus în vederea restituirii. 

În concluzie, măsura reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi constă în acordarea de bunuri, libere de orice sarcini, în echivalent valoric, iar bunurile care pot face obiectul compensării sunt terenurile, cu sau fără construcţii, şi construcţiile finalizate sau nefinalizate.

Echivalenţa valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii şi bunurile care se acordă în compensare se stabileşte prin aplicarea unei  grile notariale 

În cazul construcţiilor nefinalizate, valoarea se stabileşte proporţional cu stadiul de execuţie, stabilit prin raport de expertiză tehnică, întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din mai 2018

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis, în şedinţa din 14 mai 2018, recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al unei curţi de apel (C A Cluj) într-un dosar referitor la bunurile ce pot fi date în compensare pentru imobilele preluate abuziv.

"În consecinţă, a stabilit că: în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 221-223 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014, pot fi acordate în compensare şi alte bunuri decât cele menţionate în lista întocmită de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana îndreptăţită face dovada caracterului disponibil al acestora", explică avocatul Raluca Cârstea, administratorul site-ului legal-land.ro. 
citeste totul despre: