Reacţii ostile ale unor călugări la vizita Papei în România: „Ni-s cimitirele pline de eroi şi bisericile pline de sfinţi ucişi din dispoziţiile instituţiei papale“

Reacţii ostile ale unor călugări la vizita Papei în România: „Ni-s cimitirele pline de eroi şi bisericile pline de sfinţi ucişi din dispoziţiile instituţiei papale“

Vizita Papei Francisc în România stârneşte şi reacţii ostile

Apropiata vizită a Suveranului Pontif în România nu este privită cu ochi buni de călugării unei mănăstiri din judeţul Neamţ.

Obştea mănăstirii Petru Vodă, ctitorie a părintelui Iustin Pârvu, îi îndeamnă pe români, printr-un comunicat, să ignore vizita Papei Francisc în România, programată în perioada 31 mai - 2 iunie. 
 
Mesajul postat pe site-ul lăcaşului din judeţul Neamţ poartă titlul „Despre vizita Papei” şi începe abrupt, cu trimiteri la conflictele din ultimul mileniu în urma cărora românii au avut de suferit, monahii susţinând că aceste pierderi au avut drept cauză deciziile luate de instituţia papală:  
 
„Ni-s cimitirele pline de eroi şi bisericile pline de sfinţi - ucişi din dispoziţiile instituţiei papale. Nu e familie românească pe care deciziile şi influenţele acestui stat să n-o fi afectat în mod negativ pînă în ziua de astăzi. Am dori, desigur, ca lucrurile să se îndrepte, însă toate aparenţele arată că interesele Vaticanului faţă de poporul român nu s-au modificat nici acum, nedezminţindu-şi intenţiile ignobile, separatiste, revizioniste, pretenţioniste”, se arată în comunicatul mănăstirii Petru Vodă.
 
Călugării lăcaşului din Neamţ vorbesc despre venirea Papei Francisc în România drept „vizita diplomatică a unui şef de stat”, şi o consideră „redunantă”: 
 
„Prezenţa şefului Vaticanului nu e doar complet redundantă într-o ţară cvasi-majoritar ortodoxă, dar ar putea constitui un ultragiu la adresa celui mai elementar bun simţ, afară numai dacă a venit să-şi prezinte scuzele istorice. În orice caz, funcţia domniei sale este pentru orice român una analoagă şefului de stat turc sau rus, ale căror agresiuni istorice nu au inspirat niciodată simpatii populare”.

„Vizita celui mai puternic preşedinte de sectă”

Monahii lăcaşului ridicat de părintele Iustin Pârvu vorbesc despre venirea Papei Francisc în România „vizita celui mai puternic preşedinte de sectă”: 
 
„În calitate de creştini ortodocşi, adică de creştini autentici care au păstrat pînă astăzi învăţătura Mîntuitorului Iisus Hristos, vizita celui mai puternic preşedinte de sectă nu poate stîrni decît reacţia poruncită în Noul Testament însuşi Apostolul Ioan: «Oricine se abate şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos nu are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui, acela are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele»” (II Ioan 1:9-11).  
 
În acelaşi ton, prin comunicatul mănăstirii din Neamţ este lansat şi un avertisment adresat atât creştinilor ortodocşi, cât şi celor romano-catolici, care vor da seamă la Judecata de Apoi pentru că l-au întâmpinat pe Papă: „Curioşii ortodocşi care, în pofida conştiinţei, se duc orbeşte unde sunt chemaţi de televiziuni, către orice vedetă sau ideologie, să ştie limpede că şi acum Mîntuitorul Hristos îi va întreba: De ce te-ai dus către cel ce M-a tăgăduit? Aceeaşi întrebare vor auzi la Judecată şi credincioşii romano-catolici, care, spre deosebire de clerul lor care cu bună ştiinţă modifică Evanghelia scufundînd lumea în nihilism, vor fi lucrat dintr-o vie şi reală credinţă în dumnezeirea lui Hristos o viaţă morală şi fapte filantropice, vor suspina sfîşietor conştientizarea erorii lor şi a dreptăţii dumnezeieşti”
 
În opinia monahilor de la Petru Vodă, atitudinea corectă faţă de vizita Suveranului Pontif în România ar trebui să fie precum cea adoptată de creştin ortodocşii bulgari sau georgieni, respectiv de totală ignoranţă: 
 
„Salutăm pe fraţii ortodocşi bulgari, georgieni sau de alte naţionalităţi, care confruntaţi cu vizitele nedorite ale ereziarhului, au respectat întocmai porunca Apostolului şi nu l-au întîmpinat, pentru că aceluia care încalcă toate învăţăturile Noului Testament nu i se poate da nici o cinstire, decît dacă se va pocăi, căci este scris: Şi «chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema!»” (Galateni 1:8) 
 
Cuvântul stareţului Mănăstirii Petru Vodă despre vizita Papei în România:  
 

Petru Vodă, vârf de lance al ortodoxiei   

Mănăstirea ortodoxă Petru Vodă, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, este situată în localitatea cu acelaşi nume din judeţul Neamţ şi aparţine administrativ de Arhiepiscopia Iaşilor. Lăcaşul a devenit în ultimii ani un centru de interes pentru pelerinii din toată ţara graţie părintelui Arhimandrit Iustin Pârvu (1919-2013), supranumit „Duhovnicul Moldovei”, ctitorul mănăstirii ridicate în anul 1991. În timpul vieţii sale, dar şi în ultimii 6 ani, mănăstirea s-a consacrat ca un puternic centru dedicat memoriei martirilor din temniţele regimului comunist.
 
De asemenea, Petru Vodă a fost vârf de lance în disputele naţionale privitoare la paşapoartele biometrice, cardurile electronice de sănătate şi exploatarea gazelor de şist. Simpatiile legionare ale părintelui Iustin Pârvu au deranjat de mai mai multe ori, stârnind controverse în relaţia cu autorităţile laice şi bisericeşti (Consiliul Naţional pentru Combatarea Discriminării, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei). După moartea părintelui Iustin Pârvu, în fruntea obşti mănăstirii a fost numit stareţul Hariton Negrea. 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: