Cele 11 reguli ale nunţii ortodoxe tălmăcite de Ilie Cleopa. „Voi credeţi că nunta-i cioaca-cioaca şi troaca-troaca?“

Cele 11 reguli ale nunţii ortodoxe tălmăcite de Ilie Cleopa. „Voi credeţi că nunta-i cioaca-cioaca şi troaca-troaca?“

Părintele Ilie Cleopa FOTO: doxologia.ro

Părintele Ilie Cleopa, marele duhovnic de la mănăstirea Sihăstria, susţinea că rânduielile creştine ale Bisericii de Răsărit impun unsprezece reguli ce trebuie respectate pentru ca nunta să fie cu adevărat taină mare şi sfinţită.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ce vârstă trebuie să aibă mirii, cine are voie să cânte la nuntă şi câte pahare au voie să bea nuntaşii, sunt câteva din întrebările care-şi găsesc răspunsul în cele 11 reguli canonice pentru o nuntă creştin-ortodoxă prezentate de părintele Ilie Cleopa. 
 
Duhovnicul de la Sihăstria însuşi recunoştea că aceste reguli nu se mai respectă, drept pentru care efectele sunt devastatoare pentru viaţa de familie:
 
„- Acum vă întreb pe voi, se mai fac astăzi nunţi de acestea?
 - Nu, părinte!
 - Ştiu şi eu că nu ! De aceea vă scoateţi ochii, de aceea vă îmbolnăviţi, de aceea divorţaţi, de aceea face unul la dreapta şi altul la stânga; de aceea unul se duce la alte femei, şi femeia la alţi bărbaţi şi bătăi şi stres şi beţii şi urgii şi moarte!“
 
Înainte de a prezenta cele 11 reguli, părintele Cleopa sublinia faptul că în Biserica Ortodoxă nunta are putere harică de taină, în timp ce unele confesiuni religioase şi popoare privesc nunta „un simbol, un act de prietenie şi o dovedinţă oarecare între sot şi soţie“.
 
„Ca nunta să fie cu adevărat taină mare şi sfinţită trebuie să ştiţi că nunta are unsprezece reguli canonice. Şi numai atunci când se face după aceste reguli nunta este adevărată nuntă creştinească şi adevărată Taină mare“
 

„Să nu se ia neamuri în căsătorie“. Cele cinci feluri de rudenii 

 
Prima condiţie sau rânduială canonică, şi aici vorbim din cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, este să nu se ia neamuri în căsătorie. Preotul bisericii este părintele întregului sat sau al parohiei. Voi, când o să vă căsătoriţi fetele sau băieţii, sunteţi datori să vă duceţi întâi la preot“ 
 
Ilie Cleopa spune că având multe familii în comună, preotul poate pune pe uşa bisericii un anunţ prin care enoriaşii să comunice la biserică dacă cei doi tineri care urmează să se cunune nu sunt cumva rude.  
 
„Spiţa de rudenii şi arborele genealogic al unei familii se împarte în cinci: 
 
Rudenie suitoare şi coborâtoare, colaterală, din cuscrie, din dumnezeiescul Botez şi din fii adoptive. De orice nuanţă şi spiţă de rudenie este cineva, dacă păşeşte peste rudenii şi se iau în căsătorie, se face incest şi amestecare de sânge şi este blestem şi nenorocire pe ambele familii care s-au încuscrit, şi pe tinerii care s-au luat în căsătorie“
 
A doua condiţie canonică a nunţii ortodoxe este să se învoiască tinerii; să se placă mirele şi mireasa, băiatul şi fata. Mare păcat şi mare greşeală fac părinţii care dau fata după cine nu-i place, sau obligă pe fecior să ia cutare fată, pentru că are avere multă, sau că-i frumoasă, sau cine ştie ce alte condiţii. Aceşti părinţi care îndeamnă copiii să se căsătorească împotriva voinţei lor, sunt nişte ucigaşi care-i bagă în ispită, că ei numai de ruşinea părinţilor se iau, la stăruinţa lor şi apoi nu se plac şi se despart. Şi toate păcatele care urmează din această despărţire se datorează părinţilor care i-au îndemnat şi cad pe umerii lor. Odată ce s-au învoit tinerii, este de la Dumnezeu“
 
„Dar este şi a treia rânduială a nunţii canonice. Trebuie să se învoiască şi părinţii lor, atât ai băiatului, cât şi ai fetei. Nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu dacă tinerii se plac unul pe altul şi părinţii nu se împacă. Deci, atunci nunta este Taină, când Dumnezeu le dă în gând şi Părinţilor şi tinerilor să se învoiască la nuntă“.
 

De ce mirii trebuie să fie foarte tineri: „să nu se ia spurcaţi“

 
A patra rânduială a nunţii canonice: tinerii să se căsătorească foarte devreme. După canoanele Bisericii, după învăţătura Sfântului Ioan Gură de Aur, trebuie să se căsătorească băiatul când este de 15 ani şi fata când este de 13 ani“
 
Răspunsul la întrebarea de ce tinerii trebuie să se căsătorească foarte devreme îl dă tot părintele Cleopa:
 
„Pentru ca să nu greşească până la căsătorie, să se ia spurcaţi. Că nunta-i cinstită, când amândoi sunt fecioreinici, şi băiatul şi fata. Biserica apără neprihănirea întotdeauna şi curăţia. Iar dacă acum, după legile statului, s-a hotărât să fie fata de 16 ani, este bună şi această rânduială. Că nu-i prea tânără, este numai potrivită. Şi băiatul n-ar trebui să treacă de vârsta de 18 ani sau cel mult 20, dar să se păzească cu mare tărie până la căsătorie în feciorie, cum i-au facut mamele lor“
 
A cincea rânduială a nunţii canonice. Înainte de-a face nunta, cu cel puţin o săptămână înainte, trebuie să meargă la duhovnic pentru spovedanie părinţii mirelui şi ai miresei şi cu feciorii lor, mirele şi mireasa, să fie pregătiţi pentru împărtăşanie. Dar să facă o spovedanie aşa cum trebuie, scrisă, că spovedania este al doilea botez. S-o faci bine, spunând tot ce-ai făcut, de când erai mic copil şi până a venit vremea să te însori sau să te măriţi“
 
A şasea rânduială a nunţii canonice. În ziua când are să fie nunta, trebuie să meargă la biserică mirele şi cu mireasa, părinţii băiatului care se numesc socrii mari, şi părinţii fetei, adică socrii mici, să asculte cu mare evlavie şi cu mare frica de Dumnezeu toată dumnezeiasca slujbă a Bisericii, Utrenia, Sfânta Liturghie, predica şi toată rânduiala“.
 

Nuntă fără lăutari: „Îl pui pe dracul să cânte la taina lui Hristos?“

 
A şaptea rânduială a nunţii canonice: în ziua când are să-i cunune, dacă preotul, la mărturisire, i-a găsit vrednici pe aceşti doi tineri, să le dea Sfânta Împărtăşanie, adică să-i împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului. Ei, în ziua nunţii, primesc două taine, anume Împărtăşania şi Cununia“
 
A opta rânduială canonică a Bisericii lui Hristos pentru nunta cea adevărată, creştină, este ca preotul duhovnic, care i-a mărturisit pe aceşti tineri şi cunoaşte viaţa lor, dacă ştie că, Doamne fereşte, unul din ei a căzut în păcat până la cununie, mirele sau mireasa, n-are voie să-i pună cununia pe cap, pentru că face păcat de moarte.
 
Ce credeţi dumneavoastră, că acea cununie se pune de fantezie, de mândrie, ca să ne vadă oamenii că ne încununează Biserica? Vai de capul tau, dacă te-a încununat, fiind nevrednic, că spre osânda te-ai încununat!“
 
Duhovnicul de la Neamţ îi avertizează pe preoţi că nu au voie să facă excepţie de la această regulă dacă află că mirii au păcătuit:
 
„Iar dacă preotul ştie de la spovedanie că ori mirele ori mireasa a căzut în curvie, să nu-i pună cununia pe cap ! Să i-o pună numai mirelui, dacă el a fost cinstit, sau numai miresei. O, ce bine ar mai fi aceasta! Ar vedea toată biserica cine-i cu musca pe căciulă ! Ar cunoaşte toţi cât de cinstit a fost, când va vedea pe mireasă cu cununia pe cap şi pe mire nu, sau invers. Iar dacă amândoi au căzut, preotul n-are voie să le pună nici unuia cununia pe cap“
 
Preotul care pune cununia pe cap la oamenii curvari, care au fost căzuţi, sau la a doua nuntă, este sub canon. N-are voie!
 
A noua rânduială a nunţii canonice: Nunta nu se face cu lăutari, Doamne fereşte ! Îl pui pe dracul să cânte la taina lui Hristos ? Taină este nunta!“ 
 
Care-s lăutarii nunţii? Ştiţi voi? Dascălii bisericii şi coriştii. Nu dau voie canoanele Bisericii ca nunta să se facă cu lautari.
 
Părintele Cleopa vorbeşte de reguli obligatorii şi la petrecerea de nuntă: 
 
„La masa de cununie trebuie să se servească numai trei feluri de bucate şi trei pahare de vin, mai mult nimic, iar în timpul acesta preotul trebuie să dea poruncă dascălilor şi coriştilor să  cânte rânduielile de la nuntă şi alte slave potrivite de la slujbele bisericeşti, care se cuvin la această sfântă şi mare Taină a nunţii. 
 
Am zis trei pahare de vin, dar nu cumva paharul să-l faci de jumătate de litru şi să zici că-s trei ! 
 
Sfântul Teodor Studitul arată cât de mare să fie paharul la nuntă şi chiar pentru toţi cei ce beau vin: <Iar paharul să nu ia mai mult de patru uncii>. Deci un pahar de vin la nuntă să aibă 32 de grame. Oleacă mai mare ca cel de rachiu. Atât ai voie să iei la nuntă, trei pahare de cate 32 de grame, adică abia 96 de grame.  
 
Asta-i beţia de la nuntă. Că nunta-i taină, nu-i balamuc şi teatru drăcesc, unde să se îmbete şi să se taie cu cuţitele ca nebunii şi unde se fac cele mai mari desfrâuri şi răutăţi şi bătăi şi înjurături“
 

„Bărbatul să nu aibă contact cu soţia decât de două ori pe săptămână“

 
„A zecea randuială a nunţii canonice: Dacă mirele şi mireasa n-au avut impedimente şi le-a dat voie să se împărtăşească cu Sfintele şi Preacuratele Taine, carnea lor şi sângele lor s-au amestecat cu Carnea şi Sângele lui Iisus Hristos; şi fiindcă au primit, în ziua nunţii două taine, şi Cununia şi Sfânta Împărtăşanie, n-au voie să se împreuneze unul cu altul trei zile şi trei nopţi după nuntă, dacă vor să le meargă bine toată viaţa lor şi să fie adevăraţi creştini.
 
Mirele, pentru pază, trebuie să doarmă în camera cu tatăl său, aşa spune cartea, şi mireasa cu mama ei, şi pe urmă sunt liberi să se împreuneze pentru naştere de copii şi înmulţirea neamului omenesc, cum a rânduit Dumnezeu la Facere, când a zis : Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi“
 
A unsprezecea rânduială a nunţii. Voi credeţi că nunta-i cioaca-cioaca şi troaca-troaca, ca porcii ? Ehei... Taină-i nunta. Toată viaţa creştinul, de când se cunună şi până la moarte, n-are voie să se împreuneze cu soţia lui decât numai marţea şi joia, dacă nu-i post şi dacă nu-i sărbătoare atunci.
 
Şi doctorii de azi, după ştiinţă, arată că cei mai sănătoşi copii devin din aceasta ca bărbatul să nu aibă contact cu soţia decât de două ori pe săptămână. Chiar şi ştiinţa vine în ajutor Bisericii şi adevereşte acest lucru, cei ce se împreună prea des slăbesc puterea şi vigoarea copiilor şi devin, pentru plăcerile lor, anormali“
 
Iată şi explicaţia dată de Cleopa pentru ce în cinci zile ale săptămânii bărbatului îi este interzis să aibă contact cu soţia, „şi numai pentru nastere de copii“:
 
„Lunea se ţine curăţenia pentru sfinţii îngeri păzitori şi pentru sănătate. Miercurea şi vinerea pentru preasfintele şi înfricoşatele patimi ale Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiindcă miercuri L-a vândut şi vineri L-a răstignit şi a curs preascumpul Său sânge şi a udat Crucea pe Muntele Golgotei pentru păcatele noastre, Cel ce a facut cerul şi pământul.
 
Sâmbăta se ţine curătenia pentru cinstea Maicii Domnului şi pomenirea răposaţilor noştri. Iar Duminica pentru preasfânta şi slăvita înviere a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin care s-a mântuit tot neamul omenesc.
 
Iar marţea şi joia sunt lăsate pentru împreunarea soţului cu soţia, de când începe ziua, de la miezul nopţii. Deci de luni seara de la miezul nopţii este dezlegare, pâna marţi noaptea la miezul nopţii. Tot aşa şi joi“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările