Transportatorii auto încalcă grav legislaţia muncii. Nu sunt respectaţi timpii de odihnă ai şoferilor

Transportatorii auto
încalcă grav legislaţia muncii. Nu sunt respectaţi timpii de odihnă ai
şoferilor

Mulţi transportatori rutieri pun în pericol viaţa şoferilor Foto: arhivă Adevărul

În perioada 8-24 noiembrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi a desfăşurat acţiuni de control în cadrul unei campanii naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto.

Ştiri pe aceeaşi temă

Obiectivele campaniei naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto au fost:

-Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

-Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă;

-Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr.500/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto;

-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă;

-Verificarea modului de utilizare şi întreţinere a echipamentelor de muncă, destinate transportului rutier de marfă şi persoane;

-Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă;

Inspectorii de muncă din Galaţi au efectuat controale atât la sediul social/punctul de lucru al angajatorului, cât şi controale în trafic realizate împreună cu lucrători ai Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transport Rutier (ISCTR).

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost verificaţi 20 agenţi economici, fiind constatate 13 deficienţe, pentru care s-au dispus 13 măsuri de intrare în legalitate. Principalele neconformităţi identificate au fost:

-neconcordanţe între documentele de evidenţă a muncii şi datele extrase din cartelele tahografice privind timpului de muncă prestat de conducătorii auto;

-nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte munca în zilele considerate de repaus săptămânal;

-nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;

-nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte delegarea conducătorilor auto.

Au fost sancţionaţi patru angajatori, fiind aplicate cinci sancţiuni contravenţionale.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificaţi 30 de agenţi economici, fiind constatate un număr de 17 deficienţe pentru care s-au dispus 17 măsuri de remediere cu termene de realizare precise. Principalele neconformităţi identificate au fost:

-neefectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare şi periodic de către toţi lucrătorii;

-lipsa prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în fişele de post ale lucrătorilor;

-elaborarea unor instrucţiuni proprii privind securitatea şi sănătatea în muncă care nu ţin cont de particularităţile locurilor de muncă;

-organizarea necorespunzătoare a activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii;

-lipsa necesarului de dotare cu echipament individual de protecţie pentru lucrători.

Au fost sancţionaţi 11 angajatori, fiind aplicate 17 sancţiuni contravenţionale.

citeste totul despre: