Se reiau şedinţele de judecată la instanţele arondate Curţii de Apel Galaţi. Părţile şi avocaţii care nu poartă mască nu vor fi primiţi în săli

Se reiau şedinţele de
judecată la instanţele arondate Curţii de Apel Galaţi. Părţile şi avocaţii care
nu poartă mască nu vor fi primiţi în săli

Foto: arhivă Adevărul

După încetarea stării de urgenţă instituită prin Decretele Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 şi nr. 240/14.04.2020, începând cu data de 15.05.2020, la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor arondate, se reia judecarea tuturor tipurilor de cauze, urmând ca şedinţele de judecată să înceapă de la ora 9,00.

Ştiri pe aceeaşi temă

Prin Ordinul nr. 16/13.05.2020 emis de preşedintele Curţii de Apel Galaţi disponibil la aceasta adresa, în perioada 15.05.2020 -31.08.2020, vor fi adoptate o serie de măsuri în vederea protejării sănătăţii angajaţilor şi publicului, dar şi în scopul prevenirii răspândirii epidemiei de COVID-19, după cum urmează:

I. Programul de lucru cu publicul la Centrul de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare (arhivă şi registratură) din cadrul Curţii de Apel Galaţi va fi următorul: luni, miercuri şi joi în intervalul orar 9:00 – 11:00.

- La compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul (centre de relaţii cu publicul, registraturi, arhive), accesul publicului se va realiza potrivit unei programări prealabile realizate online ( http://cagl.ro/programari ) sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanţare socială şi doar în măsura în care persoanele nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidenţe în format electronic. În cazuri excepţionale, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.

- Este obligatoriu ca instanţele care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi clădire să aibă program sincronizat de lucru cu publicul, inclusiv în perioada vacanţelor judecătoreşti, astfel încât justiţiabilii să aibă acces în acelaşi interval de timp la serviciile tuturor instanţelor.

- Cererile adresate centrelor de relaţii cu publicul, arhivelor şi registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), poştă sau servicii de curierat, folosind de preferinţă formularul „cerere unică de arhivă”(http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare), iar răspunsul compartimentului va fi, de regulă, scanat şi transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu se transmite răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înştiinţat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poştă.

- Publicul va fi îndrumat să consulte dosarele instanţelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet http://cagl.ro . Instrucţiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice sunt disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 .

- Se vor stabili ore separate pentru judecarea câte unui lot de 6-10 dosare în materie civilă, respectiv 3-4 dosare în materie penală, ora de strigare a cauzei urmând a fi

Conform art. V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ştampilă. Sediu: mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 153, cod poştal 800319, jud. Galaţi Tel: 0236-460.027, Fax: 0236-460.227, Email: cagalati@just.ro 2/3 Web: portal.just.ro; Web acces electronic dosare: cagl.ro, cagalati.ro

- Listele de şedinţă, cu indicarea orei de strigare a fiecărui dosar şi a audierii prin videoconferinţă, se va publica pe portalul fiecărei instanţe cu cel puţin 1-2 zile înaintea celei în care urmează să se desfăşoare şedinţa.

- Conform prevederilor Hotărârii Secţiei pentru Judecători a CSM nr. 734/12.05.2020, strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile.1

- Pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, instanţele şi completurile de judecată vor putea stabili măsuri precum: preschimbarea anumitor termene de judecată, limitarea numărului de dosare pe şedinţă, mărirea numărului de şedinţe de judecată, judecarea anumitor tipuri de obiecte urgente şi în perioada vacanţei judecătoreşti (01-31 august 2020), intercalarea dosarelor care se judecă cu citarea părţilor cu dosare care se judecă fără citarea părţilor, pauze de aerisire periodică a sălii de şedinţă, modificarea datei recomandate ori a termenului de fixare a primului termen de judecată în materie civilă.

- Vor fi avute în vedere recomandările Secţiei pentru Judecători a CSM în ce priveşte condiţiile de lăsare a cauzei la a doua strigare, prezenţa grefierului în sala de şedinţă cu minim 15 minute înainte de începerea şedinţei, punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare, suspendarea şedinţei de judecată şi celelalte prevederi referitoare la modul de desfăşurare a şedinţelor de judecată.

- Vor putea fi audiate prin videoconferinţă, atât în materie civilă cât şi în materie penală, părţile, reprezentanţii (avocaţi, consilieri juridici ş.a.), martorii, experţii, interpreţii şi ceilalţi participanţi care îşi dau acordul în acest sens, cu excepţia situaţiei în care legea instituie obligativitatea acestei modalităţi de audiere.

- Părţile care doresc să participe la şedinţă prin videoconferinţă vor aduce acest lucru la cunoştinţa instanţei printr-o cerere formulată cu cel puţin 1-2 zile înainte de data şedinţei de judecată.

- Neprezentarea părţii prin aplicaţia sau sistemul de videoconferinţă la ora stabilită pentru judecarea cauzei poate echivala cu lipsa acesteia la apelul făcut de grefier după strigarea cauzei.

- Se va continua audierea prin videoconferinţă, la toate instanţele şi la toate gradele de jurisdicţie, atât în materie penală cât şi în materie civilă, a persoanelor private de libertate, deţinute în penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă, cu respectarea dispoziţiilor procedurale incidente.

II. În interiorul sediilor instanţelor, purtarea măştii de protecţie facială de către toate persoanele din afara instituţiei, inclusiv de către avocaţi, va fi obligatorie, atât în afara cât şi înăuntrul sălilor de judecată.

- Dispozitivele de jandarmi care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanţei persoanelor care nu poartă mască de protecţie facială.

- Completurile de judecată nu vor permite accesul sau, după caz, vor înlătura din sala de judecată persoanele care nu poartă mască de protecţie facială.

- Posturile de acces în instanţă operate de jandarmi, precum şi grefierii în timpul şedinţelor de judecată, vor fi dotaţi cu un număr redus de măşti de protecţie facială, pe care le vor pune la dispoziţia persoanelor care nu deţin astfel de măşti, în situaţii excepţionale.

1 Art. 121 alin. (5) teza I ROIIJ: În cazul în care niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârşitul şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Conform art. V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ştampilă. Sediu: mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 153, cod poştal 800319, jud. Galaţi Tel: 0236-460.027, Fax: 0236-460.227, Email: cagalati@just.ro 3/3 Web: portal.just.ro; Web acces electronic dosare: cagl.ro, cagalati.ro

III. Se va interzice prezenţa în interiorul sediilor instanţelor a publicului, avocaţilor, reprezentanţilor, experţilor ori interpreţilor, cu excepţia persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanţei respective sau care au activităţi administrative la compartimentele instanţelor ori baroului. În acest caz, prezenţa în sediu va fi permisă strict pe perioada desfăşurării respectivei activităţi.

- Accesul justiţiabililor, avocaţilor, reprezentanţilor, experţilor, interpreţilor şi publicului în sediul instanţei pentru participarea la şedinţele de judecată va fi permis cu 20 minute înainte de ora la care este anunţată cauza.

- Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziţii, prin verificarea listei de şedinţă de la fiecare sală de judecată. Accesul avocaţilor, experţilor şi interpreţilor în sediul instanţelor va fi permis fără verificarea listelor de şedinţă.

- Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul şi Birourile de Informare şi Relaţii Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor şi pentru evitarea prezenţei neesenţiale în sălile de şedinţă, arhive, registraturi, centrele de relaţii cu publicul şi, în general, în sediile instanţelor.

- Se va refuza accesul în sediul instanţei persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2).

IV. Vor fi avute în vedere celelalte recomandări stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii sau de către Ministerul Justiţiei pentru gestionarea epidemiei COVID-19.

- Se va respecta în continuare Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19 din 02.03.2020, precum şi a Planului specific de continuitate în situaţia indisponibilizării personalului din 09.03.2020, inclusiv în ce priveşte obligaţia legală a personalului de a anunţa medicul de familie, direcţia de sănătate publică şi conducerea în cazul apariţiei simptomelor specifice sau în cazul sosirii din zone de risc.

- După încetarea stării de urgenţă, dosarele se înaintează în căile de atac potrivit planificărilor ce vor fi stabilite de instanţele care primesc aceste dosare.

”Se recomandă cu insistenţă să se evite prezenţa nejustificată la instanţe în această perioadă, dosarele putând fi accesate electronic, prin completarea cererii de comunicare electronică, conform celor indicate pe portalul Curţii de Apel Galaţi, secţiunea "Contact"”, este apelul conducerii Curţii de Apel Galaţi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările