Minuni penale. Cum a înviat morţii fosta subprefectă a judeţului Galaţi, la cererea mafiei imobiliare care le vâna casele

Minuni penale. Cum a înviat morţii fosta subprefectă a judeţului Galaţi, la cererea mafiei imobiliare care le vâna casele

Aurica Luchiniuc: Sursa foto: Portalul Guvernului

Pentru faptele sale, funcţionara a fost condamnată, cu două zile înainte de Crăciun, la trei ani de închisoare, cu executare, de către Curtea de Apel Iaşi. În acelaşi dosar este judecat şi fostul deputat PDL Mihail Boldea, care este acuzat de constituirea de grup infracţional organizat pentru materializarea mai multor fraude imobiliare în urma cărora s-a produs un prejudiciu de circa un milion de euro.

Ştiri pe aceeaşi temă

Referatul prin care procurorii DIICOT au solicitat, în 2011, începerea procedurilor de ridicare a imunităţii parlamentare a deputatului Mihail Boldea, acuzat de constituirea de grup infracţional organizat,  rămâne piatra de temelie a cauzei în care membrii grupului (iniţial au fost 21, dar doi dintre ei au murit) au început deja să fie condamnaţi.

Cu două zile înainte de Crăciun, Curtea de Apel Iaşi a dat deja sentinţa în dosarul „lotului Luchiniuc”, format din cele şase persoane (printre care şi fosta subprefectă Aurica Luchiniuc) care au ales calea de a recunoaşte învinuirile aduse, pentru a beneficia de o reducere a pedepselor.

Din hotărârea judecătorească rezultă, practic, că toate acuzaţiile formulate de procurori în prima fază au fost acceptate de judecători, excepţie făcând doar faptele care s-au prescris între timp, având în vedere că parte dintre acestea s-au petrecut în urmă cu aproape zece ani.

Ceilalţi 13 inculpaţi, în frunte cu fostul deputat PDL Mihail Boldea (prezentat de procurori ca fiind creierul grupului) au preferat să nu recunoască acuzaţiile, aşa că, în ceea ce-i priveşte, procesul continuă, tot la Curtea de Apel Iaşi.

Revenind la condamnarea fostei subprefecte Aurica Luchiniuc (cel mai cunoscut nume din lista de şase a căror judecată s-a încheiat - lucru despre care am scris în ediţiile trecute) este necesar să amintim publicului în ce fel a încălcat legea, de fapt, demnitarul.

A participat la „învierea” unui mort pentru a i se vinde casa

Chiar dacă numele Auricăi Luchiniuc (63 ani) este menţionat în mai multe dintre tranzacţiile imobiliare pentru care membrii grupării au fost trimişi în judecată, vom face referire doar la modul cum funcţionarul s-a implicat în „aranjarea” actelor pentru vânzarea ilicită unui apartament din zona ultracentrală a Galaţiului.

Respectivul imobil, aflat în blocul M8 din cartierul Mazepa 2, a aparţinut până în anul 2008 numitului Nicolae Vasile, un cetăţean care nu avea moştenitori pe linie directă, situaţie în care, după deces (survenit în 3 noiembrie 1998), apartamentul ar fi trebuit să intre în proprietatea statului.

Surpriză, însă! La opt ani după moartea lui Nicolae Vasile, respectiv în 2006, avocatul Mihail Boldea şi Gigel Marius Mititelu decid să pună mâna pe imobil. În acest sens, ei se adresează Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi pentru a se constata că, de fapt, defunctul vânduse apartamentul lui Mititelu, cu un an înainte de deces.

În acest sens, cei doi depun la dosar un antecontract de vânzare cumpărare în original, pretins încheiat la data de 1 februarie1998 între Nicolae Vasile în calitate de promitent vânzător şi Mititelu Marius Gigel în calitate de beneficiar-cumpărător.

În paranteză fie spus, procurorii care au anchetat cauza au consemnat în rechizitoriu că documentul respectiv este de fapt un fals, având în vedere câteva elemente convingătoare: nu fusese pus în aplicare timp de opt ani (!), era tehnoredactat identic cu cererea de arbitraj, suma din contract corespundea valorii de piaţă din 2006 a imobilului (care era de patru ori mai mare decât cea de la data la care se pretindea că s-a încheiat actul) s.a.m.d.

„Acţionându-se ca şi în celelalte cazuri în care s-a dobândit ilicit proprietatea asupra unor imobile cu complicitatea inculpatei Luchiniuc Aurica - arbitru din cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi, la data de 18.05.2006 a fost depusă la respectiva instituţie o cerere formulată de către Mititelu Marius Gigel prin care se solicita pronunţarea, în contradictoriu cu numitul Nicolae Vasile, a unei hotărâri arbitrale prin care să se constate dreptul de proprietate asupra apartamentului din mun. Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51, solicitându-se expres desemnarea drept arbitru unic a lui Luchiniuc Aurica şi achitându-se la aceeaşi dată taxa de arbitraj de 140 de lei”, consemnează procurorii DIICOT.


Imagine de la retinerea Auricăi Luchiniuc. Foto: Adevărul.

În momentul comiterii faptelor, Luchiniuc era subprefect al judeţului Galaţi

Trebuie precizat că Aurica Luchiniuc fusese numită ( beneficiind de sprijinul PNL) începând cu data de  1 ianuarie 2006, prin Decizia nr. 571/29.12.2005 a Guvernului României, în funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi (funcţie din care a fost eliberată prin Decizia nr. 358/18.03.2009 a Guvernului României).

În mod normal, dată fiind înalta funcţie pe care o ocupa, ar fi fost de aşteptat să-i crească vigilenţa în ceea ce priveşte posibilele ilegalităţi. Însă, după cum veţi vedea în continuare, n-a fost chiar aşa.

În mod absolut bizar, Luchiniuc Aurica a dat dovadă, ca arbitru al Curţii, de o operativitate deosebită în a rezolva solicitarea lui Mititelu şi Boldea. A semnat angajamentul de acceptare a arbitrării cauzei chiar în ziua în care a primit cererea (în mod obişnuit, după cum au constatat procurorii, procedura dura câteva zile, chiar săptămâni), fixând termen de soluţionare a doua zi, pe 19 mai 2006.

„În cuprinsul respectivului antecontract, promitentul – vânzător se obliga să vândă beneficiarului cumpărător apartamentul susmenţionat la preţul de 20.000 USD, preţ ce ar fi fost achitat la data semnării, printr-un contract în formă autentică ce urma a fi semnat în data de 1.06.2005, dată până la care promitentul vânzător urma să păstreze folosinţa imobilului, în cuprinsul antecontractului fiind înscrisă în mod expres şi clauza compromisorie a deducerii eventualelor litigii în faţa unui arbitru unic din cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi”, menţionează procurorii în rechizitoriu, aducând apoi şi argumentele carei fac să creadă că documentul este, de fapt, un fals.

Revenind la procedura de pe rolul Curţii de Arbitraj, trebuie arătat că după depunerea acţiunii arbitrale, la termenul din data de 19  mai 2006, avocatul Boldea Mihail a depus împuternicire avocaţială de apărător ales al reclamantului Mititelu Marius Gigel, în baza contractului nr. 85/2006, formulând totodată în scris, o cerere de preschimbare a termenului, precizând textual că „reprezentantul pârâtului este de acord”. „Pârâtul” fiind, cum spuneam deja, mort de opt ani, lucru care, evident, nu era menţionat nicăieri în documentele depuse.

Uite cum un mort îşi poate angaja avocat!

La aceeaşi dată, la dosarul cauzei pentru pârâtul Nicolae Vasile a depus împuternicire avocaţială de către apărător ales, avocat Cristina Ghezea din cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, împuternicire datată 19 mai 2006 ce nu purta semnătura clientului, deşi în cuprinsul împuternicirii era înscrisă activitatea de reprezentare, tot în aceeaşi zi fiind datat acordul acesteia pentru preschimbarea termenului.

Mai mult, martora Ghezea Cristina a depus la dosar întâmpinare în numele pârâtului prin care solicita „admiterea acţiunii formulate de reclamant, având în vedere că cele învederate de acesta sunt reale”.  Probabil că avocata Ghezea, fostă stagiară a lui Boldea, participase la o rodnică şedinţă de spiritism, în cursul căreia defunctul Nicolae Vasile îi spuse ce urma să facă!

Audiată în prezenta cauză în calitate de martor, fiind asistată de apărător ales, avocata Cristina Ghezea a arătat că îşi desfăşoară activitatea în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi din anul 2003, fiind stagiara avocatului Boldea Mihail până în anul 2005, dată după care a funcţionat în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură „Ghezea Cristina”.

Cu privire la participarea sa la litigiul arbitral având ca obiect imobilul susmenţionat, Ghezea Cristina a susţinut că ar fi fost contactată de un anume Alexandru Constantin, care s-a prezentat drept rudă a pârâtului Nicolae Vasile, cerându-i să-i „reprezinte interesele” în faţa Curţii de Arbitraj.

D-na avocat a depus, în copie, contractul de asistenţă juridică nr. 40/19.05.2006, precum şi copie după buletinul de identitate seria DH nr. 086263 aparţinând numitului Alexandru Constantin. Care cetăţean a decedat între timp (în 24 ianuarie 2008) aşa că procurorii n-au reuşit să afle de la acesta în ce măsură a fost implicat în toată şarada. Cert este că verificările ulterioare au arătat că acesta nu avea de fapt niciun fel de rudenie cu Nicolae Vasile.

Independent de aceste aspecte, trebuie arătat că martora Ghezea Cristina a arătat că a fost contactată de către învinuitul Boldea Mihail în perioada semnării respectivului contract, care i-a comunicat că „vor avea împreună un dosar la Curtea de Arbitraj Galaţi”, acesta asigurând-o că nu vor fi probleme întrucât ambele părţi sunt de acord cu acţiunea şi că apelase la ea deoarece învinuitul Boldea Mihail nu putea apărea ca reprezentând interesele ambelor părţi.

„La termenul de judecată din 23.05.2006, arbitrul Luchiniuc Aurica a trecut la judecata pe fond şi, după depunerea întâmpinării de achiesare la pretenţiile reclamantului de către martora Ghezea Cristina, a pronunţat o hotărâre prin care a admis acţiunea, constatând perfectă vânzarea cumpărarea încheiată în calitate de cumpărător de reclamantul Mititelu Marius Gigel şi în calitate de vânzător de pârâtul Nicolae Vasile, privind imobilul situat în mun. Galaţi, str. Ovidiu, bl. M 8, ap. 51, contra unui preţ de 20.000 USD”, consemnează procurorii.

După consumarea faptei, au încercat să şteargă urmele

Dobândind în mod ilicit proprietatea asupra imobilului, învinuitul Boldea Mihail l-a înstrăinat imediat pentru a putea obţine beneficiul infracţional urmărit, după cum vom arăta în cele de mai jos.

Mai exact, „după înstrăinarea imobilului, învinuitul Boldea Mihail a încercat să-şi acopere urmele, depunând în data de 11 iulie 2006 la acelaşi dosar arbitral o cerere de îndreptare eroare materială”, consemnează procurorii. În fapt, se solicita înscrierea în hotărârea arbitrală a menţiunii „ pârâtul a fost citat prin legatar testamentar cu titlu particular” în loc de „ a fost citat pârâtul personal”, respectiv a menţiunii „legatarul testamentar lipsă reprezentat de martora Ghezea Cristina” în loc de pârâtul lipsă”.

„Deşi la dosarul cauzei nu a fost depus nici un înscris din care să rezulte că pârâtul Nicolae Vasile ar fi decedat şi că ar fi lăsat vreun testament, precum nici că prezumptivul legatar testamentar, ce nu a fost nici măcar nominalizat sau identificat în orice alt fel, ar fi acceptat succesiunea şi deşi cu atât mai puţin respectiva persoană nu a fost citată în mod legal nefiind identificată, arbitrul Luchiniuc Aurica a admis cererea”, se menţionează în rechizitoriul cauzei.

Trebuie arătat că în forma în care a fost modificată, hotărârea arbitrală nu mai poartă nici măcar o aparenţă de legalitate, fiind evident că o persoană decedată nu poate avea calitate procesuală pasivă şi nu poate fi parte într-o procedură judiciară, fie ea şi arbitrală, nici măcar prin reprezentant.

Apartamentul a fost vândut repede, pentru „a face curat” în speţă

Este de remarcat că Boldea Mihail a folosit prima variantă a hotărârii, ce părea aparent legală, pentru a produce consecinţe juridice.

Astfel, la numai două zile de la emiterea hotărârii arbitrale, printr-o procură notarială autentificată sub numărul 454/25.05.2006 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „Ghecenco Elisabeta şi Ghecenco Laura”, Mititelu Marius Gigel l-a desemnat pe învinuitul Boldea Mihail drept mandatar împuternicit să vândă apartamentul.

Pentru a putea trece la vânzarea apartamentului, s-a procedat mai întâi la intabularea dreptului de proprietate dobândit asupra acestuia de către Mititelu Marius Gigel în urma pronunţării hotărârii arbitrale, cererea formulată în numele acestuia fiind admisă prin încheierea nr. 13.824/30.05.2006 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, tot la aceeaşi dată fiind întocmită de către Alexandru Constantin documentaţia cadastrală necesară intabulării.

imagine de la reţinerea lui Mihai Boldea. Foto: Adevărul

Întrucât datorită decesului proprietarului, în lipsa unor moştenitori pentru apartamentul respectiv se acumulaseră importante datorii la întreţinere, învinuitul Boldea Mihail l-a contactat pe martorul Colţ Ion, administratorul Asociaţiei de proprietari nr. 183 Galaţi, asociaţie din care fac parte locatarii blocului M 8, oferindu-se să achite respectiva creanţă.

Ca atare, martorul a încasat de la av. Boldea Mihail suma de 7.092,52 lei RON cu chitanţa nr. 8162081/31.05.2006, eliberându-i acestuia adeverinţa nr. 34 din 31.05.2006, în numele asociaţiei de proprietari, în care se confirma că acesta nu figurează cu datorii pentru apartamentul respectiv în evidenţele asociaţiei.

În continuare, av. Boldea Mihail a identificat un cumpărător căruia îi putea vinde rapid apartamentul, în persoana martorei Bâgu Alina, concubina martorului Gologan Panaite.

Precizăm că martorul a suferit repetate condamnări la pedepse privative de libertate, în special pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de persoane, atât la momentul cumpărării apartamentului cât şi la momentul audierii sale aflându-se în executarea unei asemenea pedepse. Din actele dosarului nu s-a putut stabili că martorii ar fi cunoscut provenienţa ilicită a imobilului achiziţionat.

Martora Bâgu Alina susţine însă că apartamentul respectiv i-ar fi fost propus spre vânzare de către o agenţie imobiliară a cărei denumire nu şi-o mai aminteşte, susţinere lipsită de credibilitate dat fiind faptul că vânzarea a avut loc chiar a doua zi după intabulare.

Astfel, prin contractul de vânzare cumpărare încheiat în faţa notarului public Ghecenco Elisabeta şi autentificat de acesta sub numărul 497/01.06.2006, învinuitul Boldea Mihail a vândut martorei Bâgu Alina, în calitate de mandatar al lui Mititelu Marius Gigel, apartamentul situat în Galaţi, strada Ovidiu, bloc M 8.

Deşi în contract s-a specificat că preţul apartamentului ar fi fost de 70.000 lei, sumă plătită de cumpărătoare mandatarului, martora Bâgu Alina a arătat că preţul real a fost de 39.000 euro, sumă pe care a plătit-o personal lui Boldea Mihail. Aşadar, avem şi o micuţă spălare de bani, amănunt care nici nu mai este relevant în tot noianul de infracţiuni prezentat deja.

Câteva informaţii despre Aurica Luchiniuc

Despre Aurora Luchiniuc (63 ani) se poate spune că a fost una dintre cele mai cunoscute figuri din Prefectura Galaţi, unde a rezistat indiferent de culoarea politică a guvernărilor care s-au succedat.

De profesie jurist, şi-a început cariera în administraţia publică în 1976, lucrând pentru Consiliul Popular Judeţean şi apoi pentru Prefectură. În decembrie 1996 a fost numită de PNŢCD în funcţia de secretar general al prefecturii, a 3-a funcţie în ierarhia instituţiei. În perioada 2006-2009 a fost numită, de PNL, subprefect.

În 2009, postul său a fost restructurat. Atunci a refuzat să devină inspector guvernamental în judeţul Alba, iar prefectul Claudiu Brânzan (PSD) a numit-o consilier juridic la cabinetul său, funcţie în care a fost păstrată de prefecţii Cosmin Păun şi Paul Florea, ambii din partea PDL. Aurora Luchiniuc era şi membru a Curţii de Arbitraj de la Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi.

În 2009, fost numită din nou subprefect, dar a rămas în funcţie doar patru luni şi nouă zile. În momentul declanşării urmăririi penale în ceea ce o priveşte (2011), îndeplinea funcţia de consilier al prefectului Paul Florea (PDL), calitate din care a fost demisă imediat după reţinerea sa de către procurorii DIICOT.

Conform unei declaraţii de avere, din 2009, Aurora Luchiniuc deţinea la acea vreme două apartamente, o casă de locuit, şi o alta în construcţie, precum şi două terenuri agricole (unul cumpărat la Lepşa, de 320 mp şi unul în comuna Suceveni de 2,6 ha, moştenit) şi două terenuri intravilane, moştenite, în Galaţi (351 mp şi 500 mp).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: