Fiscul avertizează: Luni este ultima zi de depunere a declaraţiei pentru impozitul pe venit

Depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România" (formular 200) după data de 16 mai 2011, se sancţionează cu o amendă între 10 şi 100 lei

Declaraţia se completează şi se depune pentru următoarele categorii: venituri din activităţi independente (comerţ, profesii libere, proprietate intelectuală), venituri din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri sau arendă), venituri din activităţi agricole determinate în sistem real, venituri realizate într-o formă de asociere, transferul titlurilor de valoare (altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise), venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract (precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM).

Nu se depun declaraţii următoarele categorii de venituri: salarii şi venituri asimilate salariilor; investiţii (altele decât cele menţionate), premii, câştiguri din jocuri de noroc, pensii, activităţi agricole a căror impunere este finală (veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate), transferul proprietăţilor imobiliare, alte surse.

Formularul 200 se completează de către contribuabili, înscriind datele cu majuscule, citeţ şi corect. El se depune, personal sau prin împuternicit legal, la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate din România, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, aceeaşi posibilitate este acordată şi contribuabililor care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi pot exprima opţiunea prin completarea şi depunerea „formularului 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ".

Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

„Formularul 200 - Declaraţia privind veniturile realizate din România" se poate depune şi on-line, pe site-ul www.anaf.ro., dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obţinut conform prevederilor legale.

Contribuabili care au obţinut venituri din investiţii, pentru care au obligaţia completării şi depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de către intermediari (fişele de portofoliu) dacă documentele respective au fost anexate la formularul 225.

Organele fiscale competente pentru primirea formularelor 200 sunt cele în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul fiscal.

Depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România" - formular 200, după data de 16 mai 2011, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10 şi 100 lei.

Formularele 200 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF - link-ul asistenţă contribuabili/toate formularele.

Informaţii detaliate se pot obţine la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 031-4039160; accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările