Cum puteţi obţine ajutor în bani de la Primărie pentru încălzirea locuinţei. Cine beneficiază şi ce acte sunt necesare

Cum puteţi obţine ajutor în bani de la Primărie pentru încălzirea locuinţei. Cine beneficiază şi ce acte sunt necesare

FOTO Arhiva Adevărul

Măsura se adresează potenţialilor beneficiari de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri. Dosarele pentru subvenţie se depun din 16 octombrie.

Ştiri pe aceeaşi temă

Primăria Galaţi a anunţat că începând cu data de 16 octombrie 2017 solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei pot obţine formulare tipizate  de cerere şi declaraţie pe propria răspundere.

Pentru energia termică în sistem centralizat cererile se pot ridica de la asociaţiile de proprietari, pentru abonaţii casnici care utilizează energia termică - de la SC Calorgal SA Galaţi  (cu sediul în strada Crizantemelor nr.6), iar pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri - de la Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire - din strada. Fraternităţii nr. 1. Cererile se pot descărca şi de pe site-ul Primăriei Galaţi: www.primaria.galati.ro.              

Cine poate beneficia de ajutor

De ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat şi care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de până la 786 lei în cazul  familiilor şi de până la  1.082 lei în cazul persoanelor singure.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei  se acordă familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure  este de până la 615 lei,  în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece cu modificările şi completările aduse prin HG 778/2013 şi HG 559/2017.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informaţiilor, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.â

Cum se completează cererea

Informaţiile   pot fi obţinute de la Primăria municipiului Galaţi – Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, telefon: 0236/488 444, 0236/307 740 şi de pe site-ul  www.primaria.galati.ro.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere va fi completate cu majuscule, datate şi semnate de către reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de  telefon de contact (Modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte reguli importante

Un titular are dreptul legal  la o singură măsură de protecţie socială, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri).

Titularul are obligaţia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Încălzire, a unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii. Program cu publicul:  luni – joi, între orele 8,30 – 16,00.

citeste totul despre: