Directorul de cancelarie al prefectului Berbece, declarat incompatibil de ANI. Ce greşeală i se reproşează juristei care a fugit din curtea primarului Misăilă

Directorul de cancelarie al prefectului Berbece, declarat incompatibil de ANI. Ce greşeală i se reproşează juristei care a fugit din curtea primarului Misăilă

Prefectura Vrancea

Jurista Cristina Mihalcia plecase în luna ianuarie din Primăria Municipiului Focşani, unde avea calitatea de funcţionar public.

Cristina Mihalcia, director de cancelarie la prefectul Gheorghiţă Berbece, a fost declarată incompatibilă de către Agenţia Naţională de Integritate.

Mihalcia a fost până în luna ianuarie jurist la Primăria Focşani, dar din cauza unor conflicte cu primarul Cristi Misăilă a ales să meargă în clădirea alăturată, pentru un post mai bine cotat.

 Potrivit ANI, Cristina Mihalcia, “în calitate de funcţionar public, având raportul de serviciu cu Primăria Focşani suspendat prin acordul părţilor, exercită începând cu data de 10 ianuarie 2020, calitatea de angajat cu contract individual de muncă (director cancelarie) în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea”.

"Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 429, ale art. 460, ale art. 462, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 şi nu a respectat dispoziţiile art. 445, alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu dispoziţiile art. 492, alin. (2), lit. l) şi art. 520, lit. b) din acelaşi act normativ", mai adaugă ANI.

Ce spun articolele invocate de ANI

art. 96, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului. (2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi”;

 art. 445, alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia „(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal”;

art. 520, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 493, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri: […] b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate; situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”
 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.
 „Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările