Renumitul profesor universitar Garabet Kumbetlian a murit. Omul de ştiinţă este plâns de întreaga comunitate academică

Renumitul profesor universitar Garabet Kumbetlian a murit. Omul de ştiinţă este plâns de întreaga comunitate academică

Profesorul Garabet Kumbetlian Sursa Arhiva personală

Un prestigios profesor de origine armeană s-a stins din viaţă la Constanţa. Garabet Kumbetlian a murit în a doua zi a noului an, marţi, 2 ianuarie 2018. Profesorul avea aproape 82 ani.

Ştiri pe aceeaşi temă

„Ieri, 2 ianuarie 2018, s-a stins din viaţă una dintre cele mai importante personalităţi nu doar a comunităţii armene din Constanţa, ci a României! Dispatiţia fugerătoare a Dlui Garabet Kumbetlian lasă un gol imens în sufletele noastre. Suntem aproape de familia îndoiată în aceste momente de grea încercare!“, transmite Uniunea Armenilor din Constanţa. Înmormântarea are loc joi, 4 ianuarie 2017, ora 13.00, la Cimitirul Central din Constanţa.

Decebal Făgădău, primarul Constanţei, a transmis un mesaj de condoleanţe: „Odată cu trecerea în lumea celor drepţi a profesorului universitar dr. ing. Garabet A. Kümbetlian, Constanţa şi întreaga comunitate academică şi ştiinţifică pierd un important pilon, un reper profesional şi uman. Şi-a închinat întreaga viaţă ştiinţei, tehnicii şi binelui public, ceea ce conturează o personalitate remarcabilă. Cu gândul şi sufletul sunt alături de familia îndoliată în faţa acestei grele pierderi, căreia îi transmit sincere condoleanţe! Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în rândurile celor drepţi!“. 

Kumbetlian, fiul celui de la deal

Într-un documentar realizat de „Adevărul“ despre holocaustul armenilor început în primăvara anului 1915, profesorul Garabet Kumbetlian explica în august 2015 cum s-a schimbat numele armenilor refugiaţi din Turcia. Cu familie paternă provenită din peninsula turcească Konya, profesorul a crescut într-o familie în care părinţii vorbeau între ei româna, iar cu bunicii paterni, turca. Când tatăl său se întâlnea cu prietenii în oraş, discuta cu ei în armeană.

Profesorul Kümbetlian arăta care a fost metamorfoza onomastică prin care a trecut familia sa: „Părăsind Turcia, armenii înlocuiau în numele lor de familie sufixul turcesc «oglu» cu echivalentul armenesc «ian», care are aproximativ aceeaşi semnificaţie şi care s-ar traduce în limba română cu «alde». Spre exemplu, numele de Kümbetlian vine de la Kümbet, care înseamnă «movilă» sau «deal» în limba turcă. În Turcia, numele nostru era Kümbetlioglu, având particula «li» care are semnificaţia românescului «de la» şi sufixul «oglu» care se traduce prin «fiul lui». Adică «fiul celui de la deal». Plecând din Turcia, numele nostru a devenit Kümbetlian. Mulţi armeni şi-au schimbat şi rădăcina turcă a numelui, cu cea echivalentă armeană, ca în cazul celor din familia Altunoglu (fiul aurarului sau al bijutierului), înlocuind turcescul «altun», care înseamnă „aur», cu echivalentul armean «vosghi», devenind astfel Vosganian“.

Cariera prodigioasă a profesorului Garabet Kumbetlian

Născut la Constanţa la 11 martie 1936, Garabet Kumbetlian a absolvit Şcoala germană din Constanţa, Liceul Brukental din Sibiu, cu diplomă de merit Diplom für Verdienste, şi Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa.

A urmat Institutul Politehnic Bucureşti, obţinând în 1959 diploma de inginer în specialitatea maşini termice. În anul 1976 obţine titlul ştiinţific de doctor inginer în domeniul „Teoria elasticităţii mediilor structurale“, cu lucrarea: „Calculul exact al plăcilor acţionate hidrostatic şi cu stare complexǎ de mobilitate a conturului, pe baza rezolvării problemei antimediane a teoriei mobilitǎtii elastice“, sub conducerea dr. doc. ing. Mircea Mişicu, în cadrul Institutului de Mecanică a  Solidelor al Academiei Române.

A ocupat succesiv funcţiile de inginer principal în cadrul Electrica Constanţa (1959-1966) şi în paralel asistent în cadrul catedrei de fizică a Institutului Pedagogic Constanţa (1964-1968), director şi profesor al Liceului Energetic Constanţa (1966-1972), şef de lucrări (1972-1976) şi conferenţiar (1976-1990) la Institutul de Marinǎ din Constanţa şi profesor universitar (1990-2006) la Universitatea Maritimă din Constanţa.

Între anii 1990 şi 2004 a fost şi şeful catedrei de Inginerie Mecanicǎ Navalǎ, membru al Consiliului Facultăţii de Electromecanică Navală şi membru al Senatului Universităţii, iar între anii 2002 şi 2006, director al Centrului de Cercetare în Inginerie Mecanicǎ Navalǎ al Universităţii Maritime, Constanţa. Din anul 1992 şi până în 2006 a fost şi profesor asociat al Facultăţii de Construcţii a Universităţii Ovidius din Constanţa.

A predat cursuri de Mecanicǎ, Rezistenţa Materialelor şi Teoria Elasticităţii în cadrul Institutului de Marinǎ, Universităţii Maritime şi Universităţii Ovidius din Constanţa. Între anii 1987 şi 2013 a fost de mai multe ori referent în comisiile pentru acordarea titlului ştiinţific de doctor-inginer în cadrul Universităţilor Politehnica din Bucureşti şi Timişoara, Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, Universităţilor Transilvania din Braşov, Dunărea de Jos din Galaţi, Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa.

Între anii 1999 şi 2010, Garabet Kumbetlian a fost conducător de doctorate în Inginerie Mecanicǎ, în cadrul Universităţii Ovidius şi al Universităţii Maritime din Constanţa, iar în anii 2002-2003 a  fost membru în comisiile Universităţilor Maritimă şi Ovidius din Constanţa, pentru acordarea titlului ştiinţific de Doctor Honoris Causa.

Profesorul Kumbetlian a publicat 24 de cărţi, monografii, tratate, cursuri universitare şi eseuri din domeniul Mecanicii Solidelor Deformabile şi Rezistenţei Materialelor, două traduceri (din limbile germană şi engleză) şi 144 de articole, dintre care 33 în revistele Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, 24 în reviste străine şi în analele universităţilor, 22 în reviste departamentale şi alte reviste de specialitate, 30 în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, şi 35 în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale.

A fost invitat să prezinte conferinţe în cadrul The9-th International Symposiumon Experimental Stress Analysis and Material Testing (Bucureşti-Constanţa, 2002), Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Societăţii Române de Mecanică Tehnică şi Aplicată, Asociaţiei Generale a Inginerilor din România şi al Seminarului Interuniversitar „Aspecte din Istoria Mecanicii“ (Bucureşti, 2008-15).

A elaborat modele analitice originale pentru calculul plăcilor groase, în Rev. Roum. des Sci. Techn. Mécanique Appliquée, a Académie Roumaine1976, pentru calculul barelor curbe de secţiune neomogenă, în Proceedings of the Eighth Congress of the International Maritime Association of            Mediterranean, Istanbul, Turkey, 1997 şi pentru calculul tensiunilor tangenţiale în barele de secţiune oarecare, în Proceedings of the Annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics, Academie Roumaine, 2005.

A realizat 27 de inovaţii (pentru care a obţinut Locul I în cadrul primului salon de invenţii-inovaţii pe judeţul Constanţa şi Premiul II pe Comandamentul Marinei Militare, în anul 1989). A condus 29 de Grant-uri şi Contracte de Cercetare ştiinţificǎ, din care unul cu Banca Mondială (1994), două cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (1993,1994) şi patru cu Ministerul Învăţământului (1993-1996). A efectuat analize experimentale, prin măsurări tensometrice şi fotoelasticitate, pe nave, bazine de încercări, standuri pentru încercarea vinciurilor navale, rezervoare şi recipienţi, torpile şi tunuri, etc. A fost membru fondatoral Comisiei Centrale de Tensometrie, (1977), al Asociaţiei Române de Tensometrie (ARTENS, 1990) al Filialei din Constanţa a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR, 1997) şi al Societăţii Culturale Române Dobrogeţia Athenaeum (SCRDA, 2011).

A primit recunoaşteri internaţionale din partea Department of Defense (Washington D.C. USA) Naval Research Laboratory (Shok and Vibration Information Center), în calitate de Key Investigator (1979), din partea Indian Institute of Technology, Applied Mechanics Department, Madras (1980, 1982), şi în calitate de Scientist of the Armenian Diaspora, din partea National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (2007). În 1995 a devenit Member of the International Maritime Lecturers Association (IMLA), iar în anul 1996 a fost desemnat Member of National Geographic Society şi Active Member of the International Association for Conservation of Natural Resources and Energy - New York.

În anul 1997 a fost desemnat în calitate de Member of International Scientific Honorary Committee of the eighth Congress of the Mediterranean International Maritime Association (IMAM), iar în anul 1998, Miembro Honorario de la Fundacion ORIAMPLA Caracas. În anul 2000 a fost ales Member of the Research Board of Advisors of the American Biographical Institute-ABI. I s-au mai conferit: The Twentieth Century Award for Achievement, din partea International Biographical Centre (IBC), Cambridge, England (1999), precum şi American Medal of Honor (2002), Order of International Merit (2007), American Order of Merit (2008) şi titlul de ABI Fellow (2008) şi titlul de ABI Fellow (2008). În anul 2005 i s-a conferit calitatea de International Member of National Geographic Society. 

În ţară, profesorul Garabet Kumbetlian a devenit membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) în anul 1997, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţǎ din România (AOŞR), membru corespondent (în 2002) şi titular (în 2006) al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi membru titular al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române (CRIFST, în anul 2006). 

De-a lungul anilor a mai fost Membru al Comitetului Ştiinţific al The Romanian-Japanese Workshop Fracture and Damage Mechanics and experimental Mechanics in Marine Engineering (Constanţa,1999), al Analelor Universităţii Maritime din Constanţa (în 2001 şi 2002), al celei de-a 6-a Conferinţe Internaţionale de Elemente finite şi de frontierǎ ELFIN (Timişoara, 2003), al celei de-a XXX-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor, (Constanţa, 2006), al celui de Al 11-lea (Bacău, 2006) şi Al 12-lea (Galaţi 2008) Simpozion Internaţional de Analiză Experimentală a Tensiunilor şi Încercări de Materiale, membru al Comitetului Ştiinţific al seriilor de volume “Research Trends in mechanics“(vol.3/2009 şi vol.4/2010) şi Inverse Problems and Computational Mechanics (2011), editate sub egida Academiei Române, precum şi membru al Comitetului Ştiinţific Onorific al Conferinţei Internaţionale ISTM „Istorie şi Tehnologie la Marea Neagră“ - Constanţa, 2014.

În anul 2016 a  fost numit Member of the Scientific and Reviewers Committee of The 1st International Conference on Experimental Mechanics in Engineering EMECH 2016, (“Transilvania”-University Braşov-Romania, 8-9 June, 2016), Member of the Honorary Committee of The International Conference on Interdisciplinary Studies (University Ovidius Constanţa, 10-11.06.2016) şi Member of the Scientific and Reviewers Committee of The40-th International Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and Vibrations (ICMSAV-XL), and of the 6-th Conf. on Advanced Composite Materials Engineering (COMAT-VI), (“Transilvania”-University Braşov-Romania, 24-25 Nov. 2016).

A fost, de asemenea, membru în Comitetul Editorial al Buletinului Academiei de Ştiinţe Tehnice din România Mecanicǎ Tehnicǎ şi Rezistenţa materialelor Timişoara 2002, membru al Consiliului Editorial al Revistei Applied Mechanics (Mécanique Appliquée), a Academiei Române între anii 2004 şi 2010, şi membru în Colegiul de Redacţie al revistelor Studii şi Comunicări a Academiei Române (CRIFST-Divizia de Istoria Ştiinţei) şi Din Istoria Mecanicii (Supliment al Buletinului Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti).

În anul 2014 a fost cooptat în calitate de Referent al Editurii “Elsevier Editorial System” din Amsterdam (1880), pentru Revista “Mechanical Systems and Signal Processing”. În anul 1996 a fost desemnat în calitate de membru al Comisiei Teritoriale Interdisciplinare de Cercetare şi Dezvoltare-Dobrogea, organism zonal consultativ al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. În acelaşi an a fost chairman la Seminarul Internaţional Cooperation in Marine Industry and Environmental Protection, organizat în colaborare cu Istanbul Technical University, la Mangalia.

În anul 1997 a  fost desemnat în calitate de expert pentru cereri de finanţare al Consiliului Naţional pentru Cercetarea Ştiinţifică Universitară-CNCSU. Din 1998 a fost Expert al Societăţii Academice Române - SAR. A fost copreşedinte al comitetului de organizare a celei de-a 3-a Conferinţe Internaţionale de Elemente Finite şi de Frontierǎ ELFIN (Constanţa, 1995) Coordonatoral seminarului româno-japonez de Mecanica Ruperii şi Mecanicǎ Experimentalǎ în Ingineria Marinǎ (Constanţa, 1999), co-organizator al celei de A XXX-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor (Constanţa, 2006) şi membru al comitetului de organizare al The International Conference on History and Technology in the Black Sea Region (Constanţa, 2014).

În perioada anilor 1974-2006 a participat în calitate de membru al comisiilor, la fazele pe ţară ale Concursului Studenţesc de Rezistenţa Materialelor şi Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor, la care studenţii săi au obţinut două premii 1, patru premii 2, patru premii 3, 11 premii speciale şi 14 menţiuni. Ca recunoaştere a rezultatelor obţinute de-a lungul activităţii sale profesionale şi ştiinţifice, i-au fost decernate: Diploma de excelenţǎ a Universităţii Maritime (în anul 2000) şi a Universităţii Ovidius (Facultatea de Construcţii) din Constanţa (2004), Diploma de onoare şi Medalia Jubiliară 25 de ani de învăţământ superior de construcţii la Constanţa (2002), Diploma de aur a Fundaţiei Academice ALUMNI a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa (2004), Diploma de onoare a Academiei Navale (2007) şi Universităţii Maritime din Constanţa (2010), Diploma Facultăţii de mecanică a Universităţii tehnice Gh. Asachi din Iaşi, pentru sprijin şi contribuţii la dezvoltarea relaţiilor de colaborare (2008), Diploma şi Medalia Jubiliară a Universităţii “Ovidius” Constanţa, cu prilejul aniversării a 50 de ani de învăţământ universitar în Dobrogea (2011) şi Premiul Uniunii Armenilor din România (2008).

A fost citat în Who’s Who, Ed.Tehnicǎ Bucureşti (1996), Catalogul Experţilor Bucureşti (1997), Marquis „Who’sWho”, ed. 16 (1999) şi 19 (2001), Barons Who’sWho (2001), 500 Great Minds of the Early 21st Century (2002), Primul dicţionar ilustrat Who’s Who al României (2003), The Contemporary Who’s Who (2002/2003) şi în alte volume ale unor Institute biografice din Anglia şi Statele Unite ale Americii. 

Pe aceeaşi temă: 

Holocaustul armenilor: cum a devenit România patrie pentru 10.000 de refugiaţi din calea prigoanei otomane

Hacikarul, noul monument de pe faleza Cazinoului din Constanţa. Crucea de piatră, cu model unicat, este simbolul sfânt al Armeniei

Învăţământul a pierdut un dascăl dedicat elevilor. Profesorul de fizică Anton Pantelimon, fost inspector şcolar, a murit

A murit istoricul Gheorghe Dumitraşcu, profesorul care a contribuit decisiv la înfiinţarea Universităţii Ovidius

Profesorul de matematică Nicolae Costea de la Universitatea Ovidius a murit

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: