Elevii, revoltaţi de modificarea peste noapte a Regulamentului din învăţământul preuniversitar

Elevii, revoltaţi de modificarea peste noapte a Regulamentului din învăţământul preuniversitar

Elevii din România condamnă modificarea de către MEN a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţamânt preuniversitar.

Ştiri pe aceeaşi temă

Asociaţiile de elevi din România condamnă dur modul în care Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) - act normativ care reglementează modul de funcţionare a şcolilor din România. Semnatarii protestului sunt Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC); Asociaţia Elevilor din Călăraşi (AECL), Asociaţia Elevilor din Maramureş (AEM), Asociaţia Elevilor din Bacău (AEBC) şi Uniunea Liceenilor Maghiari (Makosz),

În cursul zilei de marţi, 9 ianuarie, a apărut în spaţiul public informaţia modificării prin ordin de ministru a unui număr de 63 de prevederi din ROFUIP, fără ca acestea să fie supuse unui proces de consultare publică, fiind încălcate dispoziţiile legale referitoare la transparenţa decizională.

„Conform art. 7 din Legea nr. 52/2003, Ministerul Educaţiei ar fi trebuit să anunţe public pe site-ul propriu intenţia de modificare a ROFUIP, însoţită de un proiect din care să reiasă modificările propuse, iar în termen de cel puţin 10 zile orice persoană interesată să poată formula sugestii.

Considerăm că modificarea unui document de o importanţă atât de mare, fără respectarea normelor de transparenţă decizională, este condamnabilă şi afectează per ansamblu funcţionarea sistemului de învăţamânt românesc.

Astfel, constatăm faptul că pentru conducerea Ministerului Educaţiei transparenţa este doar o lozincă, contrar dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale, care la art. 3 defineşte principiile care guvernează sistemul de învăţământ, inclusiv cel al transparenţei, care este concretizat la lit. m) ca <asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora>“, arată Asociaţia Elevilor din Constanţa.

Elevii remarcă faptul că prin acest ordin de ministru au fost modificate mai multe dispoziţii referitoare la beneficiarii sistemului de educaţie, elevii, fapt nelegal, luând în considerare prevederile art. 80, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale. Conform acestuia, drepturile şi îndatoririle elevilor sunt stabilite în mod exclusiv printr-un statut, aprobat prin ordin de ministru.

„Or, în acest caz, Ministerul Educaţiei nu a operat aceste modificări prin Statutul Elevului, încălcând dispoziţiile legale în vigoare. Printre modificări regăsim inclusiv, la pct. 61, obligativitatea elevilor de a depune într-un spaţiu special amenajat telefoanele mobile în timpul orei de curs. Şi în prezent utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri decât cele educaţionale, este interzisă şi sancţionată de Statutul Elevului, această modificare fiind nejustificată.

Prin acestă măsură, Ministerul Educaţiei limiteaza exercitarea posesiei elevilor asupra unui bun, încălcând dreptul fundamental al cetăţenilor la proprietate, garantat de art. 44, alin. (1) din Constituţia României, posesia fiind o prerogativă a dreptului la proprietate, conform art. 916 Cod civil. Raportat la art. 53 din legea fundamentală, Ministerul Educaţiei nu are competenţa de a restrânge exercitarea unui drept fundamental, precum cel la proprietate, aceasta putând fi realizată în mod exclusiv de către Parlament, prin lege organică şi doar în cazuri bine-justificate“, consideră elevii.

Asociaţiile de elevi din România anunţă că vor analiza temeinic şi iau în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apărării drepturilor şi intereselor elevilor, beneficiarii sistemului de educaţie.

„Este inadmisibil ca un act de importanţa ROFUIP, care afectează vieţile a milioane de elevi, profesori, părinţi să fie adoptat fără ca un proiect anterior să fie publicat pe site, iar orice persoană interesată să poată formula sugestii şi amendamente. O guvernare închisă nu este una apropiată de cetăţeni, iar atunci când vorbim de sistemul de educaţie, deciziile nu pot fi luate altfel decât cu consultarea celor care activează zilnic în acesta. Referitor la modificările operate, vom realiza o analiză atentă pentru a verifica legalitatea acestora, iar în cazul prevederilor nelegale luăm în calcul inclusiv sesizarea instanţei, în vederea anulării acestora“, a declarat Constantin-Alexandru Manda, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) aminteşte că este singura organizaţie de reprezentare a elevilor din judeţul Constanţa, fiind prima asociaţie reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înfiinţată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizaţie independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile şi interesele elevilor. AEC a obţinut rezultate notabile pentru elevii din judeţul Constanţa şi din România - manualele şcolare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a, burse, reducerea la transportul în comun etc. 

Pe aceeaşi temă: 

VIDEO Protest la liceu. Elevii au cerut revenirea la programul şcolar iniţial, schimbat de conducere fără să-i consulte

Elevii reclamă primarii pentru că refuză accesul la informaţii de interes public

 

 

 

citeste totul despre: