Cine este arhanghelul care a vestit naşterea lui Iisus dintr-o fecioară. Numele lui înseamnă „Omul lui Dumnezeu“

Cine este arhanghelul care a vestit naşterea lui Iisus dintr-o fecioară. Numele lui înseamnă „Omul lui Dumnezeu“

Icoana arhanghelului Gavriil

Fecioara Maria a aflat de la un înger că îl va naşte pe Iisus. Acest moment este cinstit de Biserică pe 25 martie, fiind numit Bunavestire.

Ştiri pe aceeaşi temă

Arhanghelul Gavriil este cel care i-a dat vestea Mariei că îl va naşte pe Fiul lui Dumnezeu. Bunavestire, denumirea sărbătorii creştine din data de 25 martie a fiecărui an, este relatată în Evanghelia lui Luca 1, 24-38:

„Îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui, Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi a zis Maria către Înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi, răspunzând, Îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema”.

Arhanghelul Gavriil este îngerul care a vestit şi naşterea lui Ioan Botezătorul, iar în Vechiul Testament este menţionat în două viziuni ale profetului Daniel. De asemenea, Sfânta Tradiţie ne arată că arhanghelul Gavriil a fost cel care l-a inspirat pe profetul Moise să scrie Cartea Facerii.

Numele Gavriil vine din limba ebraică şi înseamnă „Omul lui Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puternic”. Arhanghelul Gavriil este cinstit de Biserică împreună cu Arhanghelul Mihail, sărbătoarea lor fiind în luna noiembrie, în ziua a 8-a.

Numele arhanghelului Gavriil este pomenit în calendar şi pe data de 26 martie (ziua următoare Buneivestiri) şi pe data de 13 iulie, fiind o sărbătoare introdusă în secolul al IX-lea, cu ocazia sfinţirii unei biserici cu hramul Sfântului Arhanghel Gavriil, în capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil:

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Recomandare DSP către preoţi: „Folosiţi la împărtăşanie linguriţe de unică folosinţă“. Răspunsul Bisericii

Zece filme creştine de artă recomandate de un preot român din Spania: „Reprezintă o alternativă ziditoare la TV“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: