Mesaje de rămas bun la moartea istoricului Nicolae Edroiu. Cercetător: „A fost profesorul la care am obţinut prima notă de 10“

Mesaje de rămas bun la moartea istoricului Nicolae Edroiu. Cercetător: „A fost profesorul la care am obţinut prima notă de 10“

Nicolae Edroiu  FOTO Facebook/Editura Casa Cărţii de Ştiinţă

Istorici, profesori, foşti studenţi şi-au luat rămas bun de la Nicolae Edroiu, fost director al Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj, care a murit miercuri, 10 ianuarie.

Istoricul Nicolae Edroiu a decedat miercuri, 10 ianuarie. Acesta se pregătea să plece acasă de la Institutul de Istorie al Academiei Române din Cluj, îşi salutase, ca de obicei, colegii şi coborâse la maşină. Şi-ar fi sunat fiica, cercetătoare la institut, însă până la venirea ei ar fi coborât secretara şi l-ar fi găsit mort în maşină. Echipajul medical chemat la faţa locului nu ar mai fi putut face nimic.

Colegi, cercetători, foşti studenţi au scris, pentru „Adevărul“, câteva rânduri de rămas-bun.

Funeraliile vor avea loc sâmbătă, 13 ianuarie, în foaierul Casei Universitarilor, începând cu ora 9.00, precizează, pe Facebook, Academia Română - filiala Cluj-Napoca.

Cercetătorul Varga Attila, fost student: „A fost profesorul la care am obţinut prima notă de 10“

„L-am cunoscut pe Domnia Sa, profesorul universitar dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, acum exact 21 de ani. I-am fost student, l-am apreciat si respectat enorm pentru eleganţa, erudiţia, calmul, respectul şi bunul simţ de care a dat dovadă mereu. Faptul în sine că a fost profesorul la care am obţinut prima notă şi, totodată, primul 10 din anii frumoşi ai studenţiei mele mă determină să cred că va ocupa mereu în sufletul meu un loc aparte. 

Îmi voi aminti de fiecare dată discuţiile prieteneşti  pe care le-am purtat de atâtea ori atunci când rămâneam împreună la birou peste program. 

A ştiut să ne ofere respect şi multă încredere. Condoleanţe familiei. Ne va lipsi mult Domnul Profesor“.

Rectorul UBB, academicianul Ioan-Aurel Pop: „M-au marcat pentru vecie seriozitatea şi pasiunea puse în munca de istoric“

„In memoriam Nicolae Edroiu (1939-2018)

Profesorul Nicolae Edroiu face parte din generaţia unor dascăli şi cercetători de excepţie ai Almei Mater Napocensis, care, deşi formaţi şi afirmaţi într-o perioadă nefastă, au păstrat un cult pentru ştiinţă, pentru erudiţie, pentru muncă stăruitoare, pentru investigaţii în biblioteci şi arhive. Nici nu este de mirare, dacă ne amintim că acea generaţie de studenţi, născuţi cu puţin înainte de Primul Război Mondial, a beneficiat de profesori formaţi înainte de Marea Unire sau în epoca interbelică, cu studii şi specializări la mari universităţi şi institute din occidentul Europei. 

Crezul profesional al profesorului Nicolae Edroiu era studierea trecutului în funcţie de criteriul adevărului, cu metodele consacrate, numite din secolul al XIX-lea încoace „ştiinţe auxiliare ale istoriei”, adică arheologie, epigrafie, paleografie, diplomatică, codicologie, heraldică, genealogie, sigilografie, numismatică, medalistică, muzeologie, arhivistică, bibliologie etc. 

A fost zeci de ani şi titularul cursului de Ştiinţe auxiliare ale istoriei, formând zeci de promoţii de studenţi în spiritul investigării izvoarelor. Tot vreme de decenii a predat şi Paleografia româno-chirilică, învăţându-i pe tineri cum să descifreze complicatele manuscrise elaborate în limba română, dar scrise cu litere chirilice (sau buchii). A mai predat, de-a lungul carierei, felurite discipline legate de istoria medievală şi modernă a românilor, precum şi cursul general de Istorie medie a României – moştenit de la mentorul Domniei Sale, acad. Ştefan Pascu – adică acea perioadă din trecutul nostru care merge dinspre finalul etnogenezei  (a doua jumătate a mileniului I al erei creştine) până în secolul al XVI-lea, la domnia lui Mihai Viteazul. Nu a pregetat să înveţe toate promoţiile de studenţi pe care le-a avut cum se fac lecturile istorice şi fişele bibliografice şi de lectură, cum se lucrează într-o bibliotecă şi într-o arhivă, cum se elaborează o lucrare ştiinţifică, cum se redactează notele infrapaginale şi bibliografiile selective, cum se alege şi alcătuieşte o lucrare de licenţă, de masterat, de doctorat şi de grad didactic etc. 

De la pensionarea academicianului Camil Mureşanu (2007), profesorul Edroiu a condus cel mai important institut de istorie din Cluj – Institutul de Istorie „Gheorghe Bariţiu” al Academiei Române – moştenitorul Institutului de Istorie Naţională, fondat la 1919, sub direcţia academicienilor Ioan Lupaş şi Alexandru Lapedatu. A fost expert în heraldică istorică, contribuind la elaborarea tuturor stemelor judeţene, orăşeneşti, comunale din perioada contemporană, în primul rând a celor din Transilvania. A fost membru în colegiile de redacţie ale multor periodice, doctor honoris causa al Universităţii din Oradea, membru al unor academii, institute şi societăţi savante din ţară şi din străinătate fiind răsplătit şi cu importante onoruri (ordine şi medalii) din partea autorităţilor locale şi centrale.

Profesorul Nicolae Edroiu lasă în urmă o operă de istorie medievală şi modernă, care cuprinde o paletă foarte largă de teme, de la apariţia şi evoluţia plugului până la răscoala lui Horea şi de la arheologia medievală până lupta de emancipare naţională a românilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Şi-a cinstit şi preţuit înaintaşii istorici, cărora le-a republicat operele de bază sub forma unor ediţii critice, elaborate după toate regulile acribiei şi erudiţiei. Ca supremă recunoaştere a acestei activităţi de specialist istoric, se remarcă înalta calitate de membru al Academiei Române, dobândită în anul 1999.

Pentru mine şi generaţia mea, profesorul Nicolae Edroiu a fost dascăl şi educator, îndrumător şi sprijinitor, sfătuitor şi susţinător. Mi-a condus paşii în cercetare şi în activitatea didactică şi m-a ajutat, de fiecare dată, să avansez în cariera universitară. 

M-au marcat pentru vecie seriozitatea şi pasiunea puse în munca de istoric, dăruirea sobră pentru meseria de istoric, discreţia şi rezerva, impuse atunci când se cădea să fie aşa. Se duce într-o lume mai bună, lăsând în urmă, dincolo de o neştearsă amintire, mii de istorici formaţi în universitatea clujeană, sute de articole, studii, cursuri pentru studenţi şi cărţi, dar mai ales un model de dăruire pentru Alma Mater şi pentru comunitate. 

S-a stins, simbolic parcă, în anul Centenarului Marii Uniri, fiindcă a pulsat mereu pentru această ţară şi a trăit cu mândria de a fi român şi de a aparţine României.

Sit tibi terra levis!“.      

Mesajul dat publicităţii de preşedintele Academiei Române Filiala Cluj-Napoca. Academicianul Emil Burzo: „A fost cel mai bun cunoscător al istoriei Răscoalei lui Horea“

„Domnul Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, a desfăşurat o bogată activitate didactică, remarcându-se prin cursurile interesante de istoria medie a României sau paleografie, fiind în acelaşi timp un remarcabil om de ştiinţă. A contribuit la formarea unor specialişti în aceste domenii ale istoriei. 

A fost cel mai bun cunoscător al istoriei Răscoalei lui Horea. A îndrumat cu competenţă pe tinerii cercetători, azi oameni de ştiinţă remarcabili.

A răspuns cu solicitudine la rezolvarea multor probleme ale personalului aflat în subordine.

Pentru realizările sale ştiinţifice, dublate de o comportare corectă în relaţiile cu colegii, a fost deosebit de apreciat de membrii Academiei Române. A adus contribuţii importante la cunoaşterea istoriei noastre, fiind reprezentantul părţii române în comisiile mixte de istorie româno-slovaca şi respectiv, româno-maghiară. Prof. Nicolae Edroiu a găsit fericirea în muncă, în efortul continu de a descifra probleme majore din istoria neamului. A rezolvat probleme complexe fara să aştepte nimic în schimb, necondiţionat.

Membrii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca regretă profund trecerea în eternitate a celui care a fost Prof.dr. Nicolae Edroiu, om de ştiinţă de înaltă ţinută academică.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!“

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj a postat un mesaj pe pagina de Facebook alături de o imagine, cea de mai jos, cu Nicolae Edroiu de la un eveniment.

„Ne exprimăm condoleanţele pentru trecerea în nefiinţă a academicianului Nicolae Edroiu. Odihnească-se în pace!“.

 

Mai puteţi citi:

A murit istoricul Nicolae Edroiu. Mărturisirea făcută în urmă cu 8 ani: „Sunt mândru că m-am născut român şi că trăiesc în România“

citeste totul despre: