Cererile pentru accesarea fondurilor destinate primei împăduriri se depun până pe 17 noiembrie

Cererile pentru accesarea fondurilor destinate primei împăduriri se depun până pe 17 noiembrie

Cererile se depun la APIA FPTO Adevărul

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte potenţialilor beneficiari că data limită de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8  este 17 noiembrie 2017, ora 14.30.

Ştiri pe aceeaşi temă

 
 
Autorităţile reamintesc faptul că alocarea financiară pentru cea de a doua sesiune de depunere este de 50.000.000 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro.
 
Pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8, potenţialii beneficiari trebuie să respecte condiţiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.287/2017, publicat pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.
 
Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire şi de obţinere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră. Precizăm că alocarea financiară pentru prima sesiune a fost de 50.000.000 euro, fiind depuse un număr de 34 de cereri de sprijin eligibile, pentru o suprafaţă totală angajată de 486,49 hectare, iar Raportul de selecţie final, aprobat de către directorul general al Direcţiei Generale de Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management PNDR, a fost publicat pe site-ul instituţiei www.apia.org.ro.
 
Vă recomandăm şi:

 

citeste totul despre: