Şi tu poţi deveni poliţist. Admitere 2018: câte locuri sunt disponibile, ce condiţii le sunt impuse candidaţilor cu tatuaje

Şi tu poţi deveni poliţist. Admitere 2018: câte locuri sunt disponibile, ce condiţii le sunt impuse candidaţilor cu tatuaje

Cei care doresc o carieră în Poliţie trebuie să treacă prin mai multe probe FOTO Adevărul

Tinerii care doresc să urmeze o carieră în poliţie sunt aşteptaţi să-şi depună dosarele pentru înscrierea la admitere, în acest an având la dispoziţie peste 1.500 de locuri la şcolile de agenţi din Câmpina şi Cluj. Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la şcolile de poliţie se pot depune până la data de 15 iunie.

Ştiri pe aceeaşi temă

 
 
Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unităţilor de învăţământ sunt următoarele:
 
1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi şi 10 locuri pentru alte minorităţi);
 
2. Şcoala de Agenţi de  Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 290 de locuri (dintre care 10 locuri pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi).
 
Nu se face diferenţiere între locurile pentru femei şi cele pentru bărbaţi, iar recrutarea candidaţilor se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.
 
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)       să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)      să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)       să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)      să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;
e)       să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f)       să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 
Candidaţii care au fost declaraţi ”Admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
 
Trei etape de selecţie
 
Suplimentar faţă de condiţiile şi criteriile prevăzute mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională trebuie să îndeplinească ţi alte condiţii.
 
Candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal al M.Ap.N. trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 
Prima etapă de selecţie constă în evaluarea psihologică şi examinarea medicală a candidaţilor, aceste activităţi realizându-se la unităţile care au recrutat candidaţii (inspectorate judeţene de politie şi Poliţia Capitalei).
 
A doua etapă  constă în contravizita medicală şi proba de evaluare a performanţei fizice. Aceste activităţi se realizează la sediul unităţilor de învăţământ.
 
A treia etapă constă în examenul de verificare a cunoştinţelor printr-un test–grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Testul de verificare a cunoştinţelor cuprinde 90 de itemi, 60 la limba română şi 30 la limba străină. Fiecare item va avea patru variante de răspuns, doar una fiind corectă, evaluată cu un punct. Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la şcolile de poliţie se pot depune până la data de 15 iunie 2018.
Toate detaliile cu privire la înscriere şi la desfăşurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de pe site-urile unităţilor de poliţie.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările