Bugetul judeţului Braşov diminuat cu 90 de milioane de lei. Nu sunt bani pentru investiţii, drumuri sau spitale

Bugetul judeţului Braşov diminuat cu 90 de milioane de lei. Nu sunt bani
pentru investiţii, drumuri sau spitale

Preşedintele Consiliului Judeţean a atras atenţia asupra problemelor de finanţare

Bugetul judeţului Braşov este anul acesta cu 90 de milioane de lei mai mic. Nu sunt bani pentru spitale, reparaţii de drumuri sau continuare unor investiţii importante precum Aeroportul Braşov.

Ştiri pe aceeaşi temă

O situaţie extrem de dificilă se înregistrează în ceea ce priveşte cele şase spitale pe care CJ Braşov le are în subordine. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov a avut anul trecut alocări bugetare pentru investiţii şi reparaţii totalizând 10.842.570 lei.

„O parte din aceste investiţii au fost contractate şi realizate până la sfârşitul anului financiar 2017, iar o altă parte au fost contractate, dar nefinalizate din cauza termenelor lungi impuse de aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice. În consecinţă, unitatea spitalicească are contracte de achiziţii semnate în valoare de 6.025.430 lei care trebuie plătite cu prioritate în anul 2018. În afara acestei sume, Spitalul Judeţean are solicitări de investiţii noi în anul 2018 care cumulează un total de 18.821.940 lei. Probleme deosebit de grave apar însă la necesarul de cheltuieli de funcţionare, cu preponderenţă în ceea ce priveşte cheltuielile pentru reparaţiile şi igienizările pavilioanelor spitalului (Pavilionul central, Astra, Tractorul, Mârzescu). Conducerea SCJU Braşov a solicitat la acest capitol un total de 8.122.520 lei, în contextul în care legislaţia impune în mod imperativ igienizarea periodică a spaţiilor în care se desfăşoară actul medical. Totodată, reparaţiile pavilioanelor menţionate sunt absolut necesare având în vedere gradul de ocupare de 100% a acestora pe perioada în care se desfăşoară lucrările de reabilitare a aripii B din Pavilionul central. În condiţiile deficitului bugetar menţionat, Consiliul Judeţean Braşov nu are posibilitatea să aloce nicio sumă pentru aceste lucrări absolut necesare“, a declarat Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

O situaţie similară este şi la Spitalul Clinic de Copii Braşov, care în 2017 a beneficiat de alocări bugetare totalizând 3.705.660 lei. Aici este vorba despre trei contracte de reparaţii ale unor secţii din spital, încheiate în 2017, pentru care trebuie alocată cu prioritate în 2018 suma de 1.207.000 lei. În plus, conducerea spitalului solicită la cheltuieli de reparaţii şi igienizări suma de 2.502.100 lei. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Ioan Sbârcea” solicită 3.788.780 lei pentru investiţii şi 400.000 lei pentru dotări cu obiecte de inventar. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase solicită 1.687.000 lei pentru investiţii. Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie solicită 2.722.000 lei pentru investiţii. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov solicită 2.860.000 lei pentru investiţii şi 61.600 lei pentru reparaţii. Unitatea Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru solicită 87.000 lei pentru investiţii. Consiliul Judeţean este în aceeaşi situaţie: nu sunt bani.

Probleme şi la reparaţia străzilor din cauza bugetului

Probleme se înregistrează la capitolul reparaţii şi întreţinere drumuri judeţene. „În prezent, CJ Braşov se află în cel de-al doilea an de derulare a Acordului–cadru pentru acest tip de activităţi, mai exact se derulează al doilea contract subsecvent prin care asigurăm atât deszăpezirea, cât şi repararea şi întreţinerea drumurilor judeţene. Conform acestui contract subsecvent, încheiat în septembrie 2017 şi care are termen de valabilitate septembrie 2018, valoarea necesară a fi alocată este de 21.900.000 lei. Suplimentar trebuie să asigurăm o alocare de 3.000.0000 lei pentru următorul sezon de iarnă ce va face obiectul celui de-al treilea contract subsecvent. În plus, mai este necesară şi alocarea sumei de 500.000 lei pentru reparaţiile care nu fac obiectul Acordului-cadru. Totalul necesarului la acest capitol pe anul 2018 este de 25.400.000 lei, în situaţia în care de la bugetul de stat, respectiv din cote defalcate din TVA, judeţul Braşov a primit pentru drumuri judeţene doar 8.950.000 lei, la care se adaugă deficitul enorm pe care l-am menţionat în preambul. În consecinţă, în situaţia bugetară dată ne este imposibil să asigurăm repararea drumurilor judeţene“, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.

Investiţiile prioritare în 2018

 Printre investiţiile prioritare se numără Aeroportul Braşov-Ghimbav, reabilitarea Pavilionului central al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, acoperirea cofinanţărilor şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectele finanţate din fonduri europene, precum şi acoperirea cofinanţărilor şi a cheltuielilor pentru proiectele de reabilitări de drumuri judeţene finanţate prin PNDL.

„În contextul în care din sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot acoperi nici măcar cheltuielile de funcţionare, suntem nevoiţi ca toate investiţiile să le susţinem din excedentul bugetar al anului 2017. Având în vedere criza creată prin alocarea de la bugetul de stat a unui buget cu 90.000.000 de lei mai mic faţă de 2017, ne aflăm practic în situaţia în care, deşi am aplicat reducerea cu 10% a tuturor cheltuielilor materiale atât la nivelul CJ Braşov, cât şi la toate instituţiile din subordine, riscăm blocarea activităţii proprii, a spitalelor şi a instituţiilor de ocrotire socială. Nu dorim sub nicio formă să renunţăm la investiţiile importante pentru comunitatea braşoveană, dar în lipsa unor alocări de la bugetul de stat care să acopere acest deficit suntem în pericolul de a ajunge la un blocaj fără precedent în activitatea instituţiilor publice pe care CJ Braşov le are în subordine“, a  mai declarat Adrian Veştea.  

 

citeste totul despre: