La ce distanţă de blocurile de locuinţe este interzisă folosirea petardelor, rachetelor şi pocnitorilor şi ce pedepse cu închisoarea riscă cei care încalcă legea

La ce distanţă de
blocurile de locuinţe este interzisă folosirea petardelor, rachetelor şi pocnitorilor
şi ce pedepse cu închisoarea riscă cei care încalcă legea

Folosirea neautorizată a pocnitorilor  poate provoca vătămări corporale grave Foto: arhivă Adevărul

Având vedere faptul că urmează sărbătorile de iarnă, când vor fi organizate şi desfăşurate o serie de manifestări cultural-artistice şi religioase, în perioada 21 noiembrie 2017 - 5 ianuarie 2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, desfăşoară o serie de acţiuni ce vizează respectarea prevederilor legale referitoare la operaţiunile cu articole pirotehnice.

Ştiri pe aceeaşi temă

Poliţia Română continuă şi în acest an acţiunea naţională „Foc de artificii”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice desfăşurate de persoanele fizice şi juridice.

Poliţiştii le reamintesc cetăţenilor că nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24:00 şi 06:00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la patru niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste patru niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze.

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice, ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.

Astfel, potrivit art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea, de la 3 luni la un an, sau cu amendă:

-orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

-comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Totodată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. Persoanele fizice nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din toate categoriile de petarde, rachete, pocnitori, baterii de petarde şi granule explozive. 

Acestea pot deţine şi folosi articole pirotehnice, cu ar fi artificiile cu scântei, lumânările ornamentale şi granule scânteietoare tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că folosirea neautorizată a materialelor pirotehnice poate cauza vătămări corporale grave, incendii în spaţiile de utilitate publică sau privată, distrugeri sau avarieri de bunuri ori alte asemenea categorii de evenimente nedorite.

    

citeste totul despre: