Cu o investiţie de aproximativ 44 milioane de euro, Bacăul este printre puţinele judeţe din România care dispune de un Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide (SMID).

Din 14 Iunie 2018 - la nici două luni de la preluarea activităţii de gestiune a deşeurilor în judeţul Bacău – Grupul Eco Sud S.A. a început deja operarea Celulei 2 a Depozitului Ecologic Bacău, urmând ca în prima parte a lunii iulie să înceapă şi operarea staţiilor de sortare, compostare  şi transfer aferente proiectului.

“Eco Sud pune deja în aplicare soluţiie ficiente de gestiune a deşeurilor din punct de vedere economic şi respectă, totodată, parametrii de dezvoltare şi creştere a calităţii vieţii. Urmând planul de măsuri agreat cu Primăria Bacău, Consiliul Judeţean Bacău şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS), Grupul Eco Sud va implementa în Celula 2 a Depozitului Ecologic Bacău sisteme optime şi performante de operare”, a declarat Directorul General Adjunct al companiei, Roxana Manea.

SMID Bacău – care este gestionat de Grupul Eco Sud S.A. începând din aprilie 2018 – este constituit din Depozitul Conform Bacău (celulele 2-4) şi instalaţiile sale conexe, staţiile de sortare de la Bacău, Oneşti şi Moineşti, cele de compostare de la Bacău şi Oneşti şi staţiile de transfer de la Oneşti, Găiceana şi Bereşti-Tazlău. Acest sistem deserveşte un număr de 93 de municipii şi comune din judeţul Bacău.

Depozitul Ecologic Bacău este proiectat pentru o capacitate totală de 4,123 milioane m3 şi va asigura pentru toţi locuitorii judeţului, servicii de depozitare, tratare şi eliminare a deşeurilor menajere, dar şi servicii de compostare şi reciclare, în conformitate cu directivele europene şi normele legislative naţionale.

Eco Sud tratează deşeul ca materie primă, nu ca gunoi.

Materia prima din deşeurile selectate în cadrul Depozitului Ecologic Bacău este reutilizată şi aduce un aport considerabil industriei prelucrătoare a metalului, metalelor neferoase (aluminiu), plastic, hârtie/carton sau sticlă. De asemenea, tratarea deşeurilor biodegradabile înseamnă resurse pentru producerea de energie termică, energie electrică, combustibil lichid şi gazos.

„Motivaţi de potenţialul valorificării deşeurilor, economia circulară devine un deziderat şi pentru compania Eco Sud, atât pe termen mediu şi lung căt şi pe termen scurt, motiv pentru care principiile economiei circulare fac parte din obiectivul general al proiectului SMID Bacău”, a declarat Adrian Mirel Scarlat, Director General Eco Sud.

Colectarea selectivă = sănătate publică, mediu curat, creştere economică

Printr-un parteneriat constant cu autorităţile locale şi cele ale Consiliului Judeţean Bacău, Eco Sud are în vedere dezvoltarea componentei de reciclare a deşeurilor.

„Din dorinţa de a proteja şi utiliza resursele naturale într-un mod inteligent şi durabil, politica actuală a Eco Sud este orientată către preocuparea pentru sortare, devenită obiectiv prioritar la nivelul companiei. Prin activitatea de sortare este menţinută cât mai mult posibil valoarea produselor şi a materialelor, deşeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. Astfel prin investiţii în infrastructură modernă de selectare a deşeurilor SMID Bacău va creşte gradul de recuperare a materiei prime pentru industria de reciclare cu 25%, permitând un cost al serviciului de salubritate acceptabil pentru locuitorii judeţului Bacău”, a transmis Roxana Manea, Directorul General Adjunct al companiei.

La rândul lor, autorităţile judeţului Bacău au dat asigurări că există o preocupare constantă în privinţa dezvoltării infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor, în acest sens fiind anunţate investiţii viitoare.

Colectarea selectivă şi introducerea în staţiile de sortare a deşeurilor colectate separat reprezintă pilonul de bază al activităţii de gestiune a deşeurilor. Deasemenea colectarea selectivă presupune şi atingerea ţintelor impuse de legislaţie, evitarea amenzilor şi a infrigementului pentru România, obligaţii legale ce vizează gestiunea deşeurilor şi faţă de care autorităţile locale ale judeţului Bacău au reacţionat prompt.

“Punerea în funcţiune a celulei 2 reprezintă încununarea muncii de 10 ani a unei echipe care a constituit ADIS-ul şi a implementat proiectul –CJ Bacău. Fondurile europene au fost accesate eficient şi implementate responsabil pentru creşterea calităţii vieţii băcăuanilor”, a declarat domnul Senator Adrian Dragoş Benea.

“SMID Bacău este un exemplu de plan de măsuri viitoare, de eficienţă în gestiunea deşeurilor cu rezultate directe în creşterea confortului urban, a sănătăţii publice şi a mediului înconjurător, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău şi al ADIS Bacău, domnul Sorin Braşoveanu.

“SMID Bacău a fost un proiect lung, a fost nevoie de implicare şi perseverenţa unei echipe profesioniste a Consiliului Judeţean Bacău condusă de domnul Preşedinte Adrian Dragoş Benea, dar ale căror rezultate se văd şi astăzi, când în prezenţa domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău şi ADIS Bacău, Sorin Braşoveanu şi a domnului primar Cosmin Necula, începem gestionarea SMID Bacău, care garantează şi asigură un proces de reciclare avansat, un mediu curat şi o grijă sporită faţă de sănătatea populaţiei din judeţ”, a declarat Directorul Executiv ADIS Bacău, domnul Bogdan Seto.

ECO SUD SA – 20 de ani de experienţă în gestiunea deşeurilor

Eco Sud S.A. este cel mai important furnizor de soluţii integrate de mediu destinate depozitării şi eliminării deşeurilor menajere solide urbane şi a deşeurilor industriale.

Eco Sud deţine în prezent în portofoliu cinci Centre de Management al Deşeurilor (Depozitul Ecologic Vidra-Bucureşti, Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Frăţeşti Giurgiu, Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide Bacău) şi gestionează aproximativ 20% din cantitatea de deşeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider naţional în acest domeniu. Extinderea activităţii Eco Sud S.A. în regiunea Moldova, respectiv  în judeţul Bacău,  înseamnă pentru companie o majorare a cotei de piaţă de la 13% la 19%.

Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu reţeaua de clienţi şi comunităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor şi pentru a promova o reducere progresivă a cantităţilor de deşeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud S.A. recuperează resurse valoroase şi necesare calităţii vieţii.

Compania este licenţiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.