Investiţia proiectului se ridică la aproximativ 44 milioane de euro, Bacăul fiind unul dintre puţinele judeţe din România care dispune de un Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide (SMID).

La nici două luni de la preluarea activităţii de gestiune a deşeurilor în judeţul Bacău – Grupul Eco Sud S.A. începe astăzi operarea Celulei 2 a Depozitului Ecologic Bacău, preconizând ca în prima parte a lunii iulie să înceapă şi operarea staţiilor de sortare, compostare  şi transfer aferente proiectului.

“Punerea în funcţiune a celulei 2 reprezintă încununarea muncii de 10 ani a unei echipe care a constituit ADIS-ul şi a implementat proiectul –CJ Bacău. Fondurile europene au fost accesate eficient şi implementate responsabil pentru creşterea calităţii vieţii băcăuanilor”, a declarat domnul Senator Adrian Dragoş Benea.

Depozitul Ecologic Bacău are o capacitate totală de 4,123 milioane m3 şi va asigura pentru toţi locuitorii judeţului, servicii de depozitare, tratare şi eliminare a deşeurilor menajere, dar şi servicii de compostare şi reciclare, în conformitate cu directivele europene şi normele legislative naţionale.

“SMID Bacău este un exemplu de plan de măsuri viitoare, de eficienţă în gestiunea deşeurilor cu rezultate directe în creşterea confortului urban, a sănătăţii publice şi a mediului înconjurător, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău şi al ADIS Bacău, domnul Sorin Braşoveanu.

SMID Bacău este constituit din Depozitul Conform Bacău (celulele 2-4) şi instalaţiile sale conexe, staţiile de sortare de la Bacău, Oneşti şi Moineşti, cele de compostare de la Bacău şi Oneşti şi staţiile de transfer de la Oneşti, Găiceana şi Bereşti-Tazlău, deservind un număr de 93 de municipii şi comune din judeţul Bacău.

Eco Sud tratează deşeul ca materie primă, nu ca gunoi. Materia primă din deşeurile selectate în cadrul Depozitului Ecologic Bacău este reutilizată şi aduce un aport considerabil industriei prelucrătoare a metalului, metalelor neferoase (aluminiu), plastic, hârtie/carton sau sticlă. De asemenea, tratarea deşeurilor biodegradabile înseamnă resurse pentru producerea de energie termică, energie electrică, combustibil lichid şi gazos.

„Motivaţi de potenţialul valorificării deşeurilor, economia circulară devine un deziderat şi pentru compania Eco Sud, atât pe termen mediu şi lung căt şi pe termen scurt, motiv pentru care principiile economiei circulare fac parte din obiectivul general al proiectului SMID Bacău”, a declarat Adrian Mirel Scarlat, Director General Eco Sud.

Dezvoltând un parteneriat constant cu autorităţile locale şi cele ale Consiliului Judeţean Bacău, Eco Sud are în vedere dezvoltarea componentei de reciclare a deşeurilor, în acest sens compania anunţând investiţii viitoare.

„Din dorinţa de a proteja şi utiliza resursele naturale într-un mod inteligent şi durabil, politica actuală a Eco Sud este orientată către preocuparea pentru sortare, devenită obiectiv prioritar la nivelul companiei. Prin activitatea de sortare este menţinută cât mai mult posibil valoarea produselor şi a materialelor, deşeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. Astfel prin investiţii în infrastructură modernă de selectare a deşeurilor SMID Bacău va creşte gradul de recuperare a materiei prime pentru industria de reciclare cu 25%, permitând un cost al serviciului de salubritate acceptabil pentru locuitorii judeţului Bacău”, a transmis Roxana Manea, Directorul General Adjunct al companiei.

Deşi a fost un proiect de durată, rezultatele SMID Bacău încep să se vadă deja, când prin începerea operării celulei 2 a Depozitului Ecologic Bacău,  soluţiile oferite de Eco Sud reuşesc să răspundă aşteptărilor autorităţilor din judeţul Bacău dar şi ale tuturor cetăţenilor.

Băcăuanii merită şi au dreptul la o viaţă mai curată, iar Grupul Eco Sud împreună cu autorităţile locale din judeţul Bacău nu doar promit, ci şi fac demersuri pentru a proteja mediul si sănătatea populaţiei.

“SMID Bacău a fost un proiect lung, a fost nevoie de implicare şi perseverenţa unei echipe profesioniste a Consiliului Judeţean Bacău condusă de domnul Preşedinte Adrian Dragoş Benea, dar ale căror rezultate se văd şi astăzi, când în prezenţa domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău şi ADIS Bacău, Sorin Braşoveanu şi a domnului primar Cosmin Necula, începem gestionarea SMID Bacău, care garantează şi asigură un proces de reciclare avansat, un mediu curat şi o grijă sporită faţă de sănătatea populaţiei din judeţ”, a declarat Directorul Executiv ADIS Bacău, domnul Bogdan Seto.

ECO SUD SA – 20 de ani de experienţă în gestiunea deşeurilor

Eco Sud S.A. este cel mai important furnizor de soluţii integrate de mediu destinate depozitării şi eliminării deşeurilor menajere solide urbane şi a deşeurilor industriale.

Eco Sud deţine în prezent în portofoliu cinci Centre de Management al Deşeurilor (Depozitul Ecologic Vidra-Bucureşti, Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Frăţeşti Giurgiu, Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide Bacău) şi gestionează aproximativ 20% din cantitatea de deşeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider naţional în acest domeniu. Extinderea activităţii Eco Sud S.A. în regiunea Moldova, respectiv  în judeţul Bacău,  înseamnă pentru companie o majorare a cotei de piaţă de la 13% la 19%.

Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu reţeaua de clienţi şi comunităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor şi pentru a promova o reducere progresivă a cantităţilor de deşeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud S.A. recuperează resurse valoroase şi necesare calităţii vieţii.

Compania este licenţiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.