Depozitul Ecologic Bacău are o capacitate totală de 4,123 milioane m3 si va asigura pentru toţi locuitorii judeţului, servicii de depozitare, tratare şi eliminare a deşeurilor menajere, dar şi servicii de compostare şi reciclare, în conformitate cu directivele europene şi normele legislative naţionale.

Preluarea activităţii de gestiune a deşeurilor în judeţul Bacău de către  Grupul Eco Sud S.A. a fost posibila prin proiectul “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor” (SMID Bacău) în urma unei licitaţii organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Soluţia Eco Sud fost desemnată câştigătoare pentru excelenţa în servicii dar şi a responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, trăsături ce au caracterizat activitatea companiei în cei aproape 20 de ani de experienţă.

Compania Eco Sud s-a remarcat detaşat în domeniul gestionării deşeurilor, datorită faptului că tratează deşeul ca materie primă, nu ca gunoi. Astfe soluţiile de colectare selectivă practicate în depozitele deţinute de Eco Sud, contribuie semnificativ la protejarea sănătăţii publice, a mediului si la creşterea economică.

Materia prima din deşeurile selectate în cadrul Depozitului Ecologic Bacău este reutilizată şi aduce un aport considerabil industriei prelucrătoare a metalului, metalelor neferoase (aluminiu), plastic, hârtie/carton sau sticlă. De asemenea, tratarea deşeurilor biodegradabile înseamnă resurse pentru producerea de energie termică, energie electrică, combustibil lichid şi gazos.

„Din dorinţa de a proteja şi utiliza resursele naturale într-un mod inteligent şi durabil, politica actuală a Eco Sud este orientată către preocuparea pentru sortare, devenită obiectiv prioritar la nivelul companiei. Prin activitatea de sortare este menţinută cât mai mult posibil valoarea produselor şi a materialelor, deşeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. Astfel prin investiţii în infrastructură modernă de selectare a deşeurilor SMID Bacău va creşte gradul de recuperare a materiei prime pentru industria de reciclare cu 25%, permitând un cost al serviciului de salubritate acceptabil pentru locuitorii judeţului Bacău”, a transmis Roxana Manea, Directorul General Adjunct al companiei.

“SMID Bacău este un exemplu de plan de măsuri viitoare, de eficienţă în gestiunea deşeurilor cu rezultate directe în creşterea confortului urban, a sănătăţii publice şi a mediului înconjurător, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău şi al ADIS Bacău, domnul Sorin Braşoveanu.

Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide (SMID) a însemnat o investiţie de aproximativ 44 milioane de euro, Bacăul fiind unul dintre puţinele judeţe din România care dispune de un astfel de sistem.

Grupul Eco Sud a reuşit implementarea proiectului SMID Bacău prin construirea şi menţinerea unui parteneriat solid cu autorităţile locale şi cele ale Consiliului Judeţean Bacău, compania vizând o dezvoltare cât mai amplă a  componentei de reciclare a deşeurilor.

Autorităţile judeţului Bacău au dat ieri, în cadrul conferinţei de presă organizată cu ocazia începerii operării celulei 2 a Depozitului Ecologic Bacău, desfăşurată în incinta depozitului, asigurări că există o preocupare constantă în privinţa dezvoltării infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor, în acest sens fiind anunţate investiţii viitoare.

“SMID Bacău a fost un proiect lung, a fost nevoie de implicare şi perseverenţa unei echipe profesioniste a Consiliului Judeţean Bacău condusă de domnul Preşedinte Adrian Dragoş Benea, dar ale căror rezultate se văd şi astăzi, când în prezenţa domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău şi ADIS Bacău, Sorin Braşoveanu şi a domnului primar Cosmin Necula, începem gestionarea SMID Bacău, care garantează şi asigură un proces de reciclare avansat, un mediu curat şi o grijă sporită faţă de sănătatea populaţiei din judeţ”, a declarat Directorul Executiv ADIS Bacău, domnul Bogdan Seto.

ECO SUD SA – 20 de ani de experienţă în gestiunea deşeurilor

Eco Sud S.A. este cel mai important furnizor de soluţii integrate de mediu destinate depozitării şi eliminării deşeurilor menajere solide urbane şi a deşeurilor industriale.

Eco Sud deţine în prezent în portofoliu cinci Centre de Management al Deşeurilor (Depozitul Ecologic Vidra-Bucureşti, Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Frăţeşti Giurgiu, Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide Bacău) şi gestionează aproximativ 20% din cantitatea de deşeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider naţional în acest domeniu. Extinderea activităţii Eco Sud S.A. în regiunea Moldova, respectiv  în judeţul Bacău,  înseamnă pentru companie o majorare a cotei de piaţă de la 13% la 19%.

Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu reţeaua de clienţi şi comunităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor şi pentru a promova o reducere progresivă a cantităţilor de deşeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud S.A. recuperează resurse valoroase şi necesare calităţii vieţii.

Compania este licenţiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.