Sute de angajaţi ai Primăriei Alba Iulia au dat în judecată instituţia pentru sporuri restante. Un director va primi peste 200.000 de lei

Sute de angajaţi ai Primăriei Alba Iulia au dat în judecată instituţia pentru sporuri restante. Un director va primi peste 200.000 de lei

Două procese mai sunt în derulare la Curtea de Apel Alba Iulia

Aproape 400 de angajaţi ai Primăriei Alba Iulia, funcţionari publici şi personal contractual, membrii de sindicat, au dat în judecată instituţia pentru obţinerea unor sporuri salariale care nu au fost acordate la timp.

Ştiri pe aceeaşi temă

Unul dintre procese, care se referă la acordarea sporurilor pentru perioada mai 2015 - iunie 2017, pentru 230 de funcţionari publici, a fost câştigat de sindicat la sfârşitul anului trecut, dispoziţiile emise de primar fiind puse în plată. Celalte două procese sunt în derulare în faza a doua de judecată, la Curtea de Apel Alba Iulia. Al doilea proces al funcţionarilor publici se referă la acordarea unor sporuri începând cu data de 21 decembrie 2016. Paralel se derulează un proces în care reclamanţi sunt angajaţi ai Primăriei Alba Iulia cu statut de personal contractual, care solicită prin intermediul sindicatului ”Solidaritatea” acelaşi tipuri de sporuri. 
 

Un proces câştigat pentru funcţionari, altul în derulare la Curtea de Apel

Procesul finalizat în octombrie 2017 a prevăzut obligarea conducerii Primăriei Alba Iulia de a emite, în baza Legii nr. 71/2015, dispoziţii cu privire la salarizarea la nivel maxim al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare din cadrul instituţiei, personalului care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate. Au fost recalculate, astfel, salariile începând cu data de 1 mai 2015, rezultând sume brute foarte mari de acordat unor funcţionari care deţin posturi de conducere. Un şef serviciu din aparatul de specialitate al Primarului trebuie să primească 105.115 lei brut, iar un şef de birou ar urma să încaseze 131.008 lei brut. De asemenea, un şef de birou din cadrul Poliţiei locale a fost calculat un spor brut de 85.310 lei. Sumele conţin şi indicele de inflaţie şi dobânda aferentă, de la data naşterii dreptului şi până la plata efectivă.
 
În cel de-al doilea proces intentat de sindicat în numele celor 230 de membrii conducerii Primăriei, Tribunalul Alba a decis, în iulie 2017, modificarea dispoziţiilor emise de primar la data de 28 februarie 2017, ”în sensul stabilirii nivelului maxim al salariului de bază pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, prin includerea sporului de confidenţialitate de 15% şi a suplimentului treptei de salarizare de 25%, obţinute prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, alături de sporul de dispozitiv luat în considerare la emiterea dispoziţiilor respective, începând cu data de 21.12.2016”. Instanţa a mai stabilit că la salariul de bază astfel stabilit să fie aplicată majorarea de 20% prevăzută de OUG nr. 2/2017, începând cu luna februarie 2017.
 
Hotărârea a avut la bază prevederile deciziei nr. 794/15.12.2016 pronunţată de către Curtea Constituţională, prin care s-a stabilit că ”excluderea majorărilor salariale stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti de la calculul nivelului maxim al salariului de bază din cadrul unei autorităţi publice afectează art. 124 si art.126 din Constituţia României”. Sindicatul a contestat, totuşi, hotărârea, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel. Primăria are avea de plătit, în total pentru funcţionarii publici care au câştigat sporurile peste 2 milioane de lei. Sumele sunt cuprinse între 32 de lei şi 212.828 de lei, cele mai mari dintre aceste valori fiind obţinute de persoane din conducerea Primăriei, directori sau şefi de servicii. Conducerea instituţiei a stabilit eşalonarea acestor plăţi pentru o perioadă de 5 ani.
 

Proces pierdut la Tribunal pentru personalul contractual

În cauza referitoare la sporurile solicitate de sindicatul ”Solidaritatea” pentru 166 de angajaţi din categoria personalului contractual, Tribunalul Alba a decis în octombrie 2017 să respingă acţiunea. ”Pentru ca decizia Curţii Constituţionale să îşi producă efecte şi faţă de membrii de sindicat, aceştia ar fi trebuit să aibă aceeaşi funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, cu cei care au obţinut hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile (în temeiul Codului de procedură civilă din 1865) sau definitive (în temeiul Codului de procedură civilă), prin care le-au fost recunoscute majorări salariale, în timp ce alţii nu obţinuseră asemenea hotărâri judecătoreşti. OUG nr. 57/2015 defineşte sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) – «reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare».
 
În atare situaţie, faţă de cele mai sus reţinute nu se poate pune semnul egalităţii  în ceea ce priveşte statulul, salarizarea şi încadrarea între personalul contractual şi funcţionari publici, neregăsindu-ne în situaţii similare privind funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate. Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge cererea reclamantului ca neîntemeiată faţă de împrejurarea că aceştia sunt personal contractual, iar hotărârile judecătoreşti de care se prevalează în susţinerea cererii de chemare în judecată vizează funcţionarii publici care au un alt statul faţă de personalul contractual”, se susţine în motivarea hotărârii Tribunalului. Şi în acest dosar sindicatul a formulat recurs, o sentinţă definitivă fiind programată la Curtea de Apel pentru data de 28 februarie 2018.
 
 
citeste totul despre: