Reluarea licitaţiei pentru lucrările de restaurare a corpului principal al Palatului care i-a găzduit pe „craii“ Ardealului

Reluarea licitaţiei pentru lucrările de restaurare a corpului principal al Palatului care i-a găzduit pe „craii“ Ardealului

Corpul principal al Palatului Principilor postrestaurare-simulare digitală

Punerea în practică a proiectului va presupune lucrări de consolidare, conservare, restaurare – inclusiv picturi murale decorative, dotări interioare şi expoziţionale.

Ştiri pe aceeaşi temă

Primăria Municipiului Alba Iulia face cunoscută reluarea procedurii de licitaţie a lucrărilor de restaurare şi valorificare a corpului Principal al Palatului Principilor, prin proiectul „Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expoziţional Corp Principal E“.

Procedura a fost reluată imediat ce municipalitatea a primit decizia finală favorabilă din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după ce a declarat toate cele trei oferte depuse la prima licitaţie ca neconforme, atât cu cerinţele din caietul de sarcini cât şi cu nevoia de experienţă pe care trebuie să o probeze pentru a executa o lucrare într-un sit de patrimoniu de categoria A de importanţă.

Primăria mizează în continuare pe înscrierea în competiţie a unor firme specializate în lucrări de restaurare, tâmplărie specială sau refacere de pictură, care nu s-au prezentat la prima licitaţie. Anunţul de licitaţie este publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice-SICAP.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 6 iunie 2018.

Proiectul va presupune lucrări de consolidare, conservare, restaurare – inclusiv picturi murale decorative, dotări interioare şi expoziţionale.

Obiectivele majore ale proiectului vizează conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia — Centru Expoziţional Corp Principal 'E', în suprafaţă de 3113,64 metri pătraţi, prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare  dotări interioare şi amenajări expoziţionale, în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valenţe naţionale şi europene.

O bijuterie a Transilvaniei

Palatul Principilor, ridicat în secolul al XV-lea, este considerat de către specialişti cea mai importantă clădire administrativă din Transilvania şi îmbină mai multe stiluri arhitectonice: gotic, renascentist şi baroc. Edificiul emblematic din Cetatea Alba Carolina şi-a trăit gloria în vremea Principatului Transilvaniei, când timp de peste 150 de ani (1541-1699), soarta regiunii a fost dirijată de la Alba Iulia. Se înţelege de la sine că reşedinţa principilor a constituit pe parcursul epocii centrul şi cea mai importantă scenă a vieţii politice din Transilvania.

Palatul din zilele noastre, aflat în stare de conservare,  are şapte corpuri şi reprezintă cam 2/3 din ceea ce a fost în epoca premodernă reşedinţa  principilor Transilvaniei. Chiar şi astfel segmentat, Alba Iulia are în acest ansamblu un monument unic în Transilvania.

Creşterea numărului de turişti

Funcţiunile propuse prin proiectul amintit sunt culturale şi sunt considerate de specialişti potrivite atât pentru clădire ca monument istoric, cât şi pentru a atrage un număr cât mai mare de turişti.

În primul rând, se doreşte amenajarea unui Muzeu al Principatului Transilvaniei. Se vor avea în vedere atât  etapele de construcţie a clădirii, cât şi picturile valoroase din epoci diferite care pot fi conservate in situ. Potrivit istoricilor implicaţi în cercetarea Palatului, Muzeul ar aduce în atenţia publicului larg cel puţin 200 de ani de istorie a TransilvanieiPe termen lung, proiectul va aduce un plus de valoare pe toate planurile, de la serviciile culturale, comerciale, de turism, alimentaţie publică, în plan local, şi ulterior la dezvoltarea economică şi culturală pe plan judeţean, regional şi naţional. Se vor crea produse culturale noi, prin diversificarea ofertelor de turism, alimentaţie şi cazare publică, prin faptul că va deveni un pol catalizator, de convergenţă şi atracţie pentru turişti.

Faţada corpului principal al Palatului după lucrările de restaurare-simulare digitală

Prin poiect sunt gândite şi pârghii prin care se urmăreşte creşterea constantă a numărul de vizitatori, după finalizarea lucrărilor de restaurare a corpului principal al Palatului Principilor: de la circa 2.000 acum, la 26.000 după primul an de implementare a proiectului şi la peste 60.000, după încă cinci ani.

Proiectul „Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expoziţional Corp Principal E“, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiul Alba Iulia şi are o valoare totală de peste 21,7 milioane de lei, din care 20,6 milioane de lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezintă finanţare nerambursabilă. Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Parteneri în proiect sunt Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Durata de implementare a proiectului este de 67 de luni, până la sfârşitul lunii aprilie 2020.

 

citeste totul despre: