Măsurile propuse de Guvern pentru dezvoltarea clasei de mijloc de la sate, o mică revoluţie în agricultură

Măsurile propuse de Guvern pentru dezvoltarea clasei de mijloc de la sate, o mică revoluţie în agricultură

Evenimentul s-a desfăşurat la Căminul Cultural din satul Drâmbar. Foto: gov.ro

Căminul cultural din satul Drîmbar, comuna Ciugud, a găzduit luni, 21 martie, conferinţa de prezentare a pachetului de măsuri pentru ”Dezvoltarea clasei de mijloc la sate”.  Acesta îşi propune să vină cu soluţii inovatoare de dezvoltare economică pentru clasa de mijloc la sate, prin valorificarea fondurilor europene, simplificarea legislativă, implementarea măsurilor deja existente introduse de reforma Politicii Agricole Comune.

Ştiri pe aceeaşi temă

”Ciugud este o comună în care s-au întâmplat multe lucruri cu fonduri europene în ultima perioadă. Mi se pare un exemplu bun referitor la modul în care pot fi folosite integrat diferite măsuri din programul de dezvoltare rurală, pentru a crea un concept de dezvoltare şi nu doar pentru a finaliza un proiect, ici şi colo. Avem nevoie de integrare la nivel local. Acest lucru nu se poate face din birou, de la Bucureşti; de aceea, mi se pare potrivit să lansăm ”Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sat” într-un loc unde s-au întâmplat deja multe lucruri pozitive”,  a declarat prim-ministrul Dacian Cioloş referitor la alegerea comunei Ciugud ca loc de lansare a pachetului.
 
Pachetul respectiv prevede şi implementarea unor măsuri noi, cum ar fi: acordarea de vouchere pentru zilieri şi meşteşugari independenţi (metodă simplificată de plată a taxelor); dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic agricol, implementarea programul Naţional ”Primul Utilaj Agricol”; constituirea unor instrumente de garantare şi creditare din surse naţionale (inclusiv microcreditare); dezvoltarea economiei rurale prin eco şi agro-turism.
 

 

“Acum 6 ani, când am început să pregătim Reforma Politicii Agricole Comune, m-am gândit la un moment ca acesta. Ceea ce am făcut acolo, la Bruxelles, îmi doream să se vadă peste câţiva ani de zile, în România. Ceea ce noi facem acum se bazează pe Reforma Politicii Agricole Comune şi pe ceea ce a fost gândit de guvernul anterior care a început să pregătească Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru a implementa reforma. Prin acest pachet preluăm măsurile care au fost gândite şi le adaptăm, întărim şi implementăm efectiv. De ce clasă de mijloc? Pentru că, avem o agricultură bipolară de câţiva ani. Avem ferme foarte mari în anumite zone, dar, din păcate, în zonele agricole mari avem şi „pungile de sărăcie” foarte mari, având la extrema cealaltă, fermele de subzistenţă. Nu există ţară care să nu se bazeze pe ferma de familie - este exact ceea ce lipseşte la noi şi ceea ce-şi propune acest pachet. De aceea ne-am fixat nişte ţinte clare şi dorim să demarăm câteva proiecte concrete în acest an”, a spus prim-ministrul în discursul de lansare a pachetului pentru “Dezvoltarea clasei de mijloc la sate”.

Foto: Dorin Ţimonea

Principalele ţinte ale proiectului numit "Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate": 

1 Modificarea Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) astfel încât ţăranii şi micii fermieri să poate primi fonduri europene. Principală prevedere: scăderea pragului de eligibilitate de la 8000 euro producţie standard (formulă de calcul a dimensiunii economice a unei ferme) la la 4000 de euro, ceea ce ar putea creşte de şase (6) ori numărul de potenţiali beneficiari (de la 61.000 la 374.000). Scăderea pragului s-a aplică la două măsuri din din PNDR: 
 Măsură 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
 Măsură 6.2. Start-up non agricol 
  
Exemple de mici afaceri care acum nu se califica pentru a primi fonduri europene, dar vor fi eligibile după aplicarea acestor măsuri: 
  
1. Fermă de capre: 2 ha de lucernă, 5 ha de păşune şi 50 de capre-are acum o Producţie Standard de 7574 de Euro (sub limita minima de 8.000) 
2. Fermă apicolă: 80 de stupi-4000 de Euro Producţie Standard  
3. Fermă care cultivă legume în câmp (varză, ardei, conopidă, tomate, etc.) pe 1 ha-7914 Euro Producţie Standard  
4. Fermă care deţine 3 ha de teren arabil pe care doreşte să înfiinţeze o plantaţie de nuci-4660 Euro Producţie Standard  
5. Fermă care cultivă mazăre, fasole boabe pe o suprafaţa de 9 ha-4392 Euro Producţie Standard 
  
Când va fi modificat pragul de eligibilitate? Guvernul a anunţat că va demară procedura de schimbare a PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală), care trebuie însă convenită în Comitetul de Monitorizare şi cu Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că va dură câteva luni. Ghidurile măsurilor aferente vor fi lansate în actualele condiţiile de eligibilitate, pentru a nu întârzia lansarea, dar următoarele runde de finanţare se vor desfăşura cu noile condiţii de eligibilitate, adică în toamnă acestui an, susţine Guvernul. 
  
 2. Simplificarea ghidurilor de finanţare şi eliminarea hârţoagelor birocratice care îngreunează procesul de accesare a fondurilor europene. 
 Exemple: 
 -eliminarea condiţiei că exploataţia să-şi menţină criteriul de selecţie referitor la dimensiunea economică 
-Redefinirea conceptului de "fermă de familie" (aşa cum este acum definită de OUG 43/2013 şi care e mai degrabă o barieră birocratică), astfel încât să modifice limită superioară de accesibilitate la o valoare de 100.000 euro / an şi posibilităţi de angajare formală a membrilor de familie la propria fermă 
-extinderea sprijinului către mai multe categorii de asocieri agricole 
-clarificarea aspectelor legate de înfiinţare versus modernizare.  

  
Măsuri de simplificare şi debirocratizare a PNDR: 
Pentru 4.1./4.1.a şi 4.2./ 4.2.a. Măsură de investiţii: 
  ¬ Eliminarea obligativităţii că solicitantul să aducă documentele de la Registrul agricol ¬ se va accesă doar bază date APIA; 
 ¬ Verificarea eligibilităţii, din punct de vedere al dimensiunii economice, a celor care înfiinţează o fermă-pe înregistrările APIA/ANSVSA la momentul depunerii (unde există înregistrări parţiale) şi pe bază previziunilor din SF, pentru culturile/animalele previzionate şi revizuirea definirii ¬datei de instalare¬ pentru ţinerii fermieri; 
 ¬ Clarificarea aspectelor (tehnice) legate de înfiinţare fermă/versus modernizare, fermă/unitate; 
 ¬ Extinderea sprijinului către mai multe categorii de cooperative agricole-toţi membrii cooperativei/GP care au calitatea de fermieri şi mai multe categorii de cooperative; 
 ¬ Eliminarea condiţiei de menţinere a criteriului de selecţie referitor la dimensiunea economică pe întreagă perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului, pentru a nu limită dezvoltarea exploataţiilor; 
 ¬ Introducerea unui nou criteriu de selecţie aferent lanţurilor alimentare integrate ¬productie agricolă primară-comercializare ¬ pentru investiţii în unităţi de producţie vizând producţia de legume şi struguri de masa¬. Acest criteriu vizează stimularea comercializării pe lanţ a fructelor şi legumelor în stare proaspătă; 
 ¬ Eliminarea restricţiilor de accesare a unor măsuri combinate; 
 ¬ Eliminarea restricţiei de procesare a fructelor doar la nivelul fermei. 
  
 Pentru 6.1. Instalare tineri fermieri şi 6.2. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 
 ¬ Reducerea perioadei de monitorizare de la 5 la 3 ani; 
 ¬ Eliminarea prevederii privind deţinerea unei suprafeţe agricole compacte; 
 ¬ S-a eliminat restricţia privind ciupercăriile (sunt eligibile); 
 ¬ Extinderea listei documentelor doveditoare pentru cursuri de instruire pentru dobândirea competenţelor profesionale (copie după certificat/ diplomă de studii sau echivalentul acestuia), precum şi posibilitatea acceptării adeverinţei 
 care atesta urmărea cursului, până la eliberarea documentului doveditor. 
 
 3. Eliminarea dublei impozitări şi alte politici fiscale pentru fermierii care fac parte din asociaţii.
 
 
citeste totul despre: