Cum motivează Guvernul proiectul de lege privind aprobarea proiectului Roşia Montană

Cum motivează Guvernul proiectul de lege privind aprobarea proiectului Roşia Montană

Fostă carieră de stat din Roşia Montană

Proiectul de lege privind proiectul minier de la Roşia Montană, aprobat în şedinţa Guvernului desfăşurată marţi, 27 august 2013 cuprinde şi o expunere prin care se motivează demersul executivului. Sunt invocate efectele crizei economice din Europa, necesitatea modernizării domeniului industrial românesc şi crearea de noi locuri de muncă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Prin proiectul de lege transmis Parlamentului, Guvernul doreşte ca proiectul Roşia Montană să fie declarat de utilitate publică şi de interes public naţional. ”Proiectul minier Roşia Montană care are ca obiect derularea activităţilor miniere de exploatare a resurselor minerale de aur şi argint din perimetrul Roşia Montană, zona Munţilor Apuseni, va avea ca efect relansarea industriei miniere într-o zonă cu tradiţie minieră milenară. Din analiza datelor economice aferente proiectului – investiţii propuse a fi efectuate de titularul licenţei miniere, crearea, în mod direct şi indirect, de mii de locuri de muncă, efectul de amplificare în economie – rezultă că implementarea proiectului va aduce beneficii economice importante în economie”, se afirmă în expunerea de motive proiectului de lege.
 
Guvernul susţine că România resimte încă în mod semnificativ efectele crizei economice din Europa, motiv pentru care este nevoie de ”promovarea unui set coerent de politici macroeconomice menite să susţină mediul de afaceri, să refacă atractivitatea investiţională a României, să conducă la crearea de noi locuri de muncă şi să ofere o evoluţie favorabilă nivelului de trai al populaţiei.”
 
Proiect de de interes public naţional deosebit
 
”Titularul licenţei este o societate pe acţiuni în care statul român deţine participaţii. Având în vedere beneficiile economice ce vor fi obţinute de statul român în cazul implementării proiectului, importanţa pe care proiectul o are pentru relansarea industriei miniere precum şi faptul că, potrivit art. 6 din Legea nr. 33/1994, lucrările miniere sunt de utilitate publică, se impune declararea proiectului prin lege ca fiind de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit, date fiind implicaţiile majore pozitive antrenate de acest proiect”, se mai susţine în documentul aprobat de Guvern.
 
Declararea investiţiei ca fiind de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit este motivată prin faptul că procesul de autorizare a unui asemenea proiect este extrem de îndelungat şi anevoios, din cauza unui exces de reglementare care generează un cadru normativ birocratic. 
 
Prevederi introduse de proiectul de lege pentru facilitarea investiţiei:
- posibilitatea autorităţii competente de a prelungi durata licenţei miniere pentru întreaga durată a Proiectului; 
- posibilitatea de a se desfăşura lucrările necesare implementării proiectului inclusiv pe imobilele supuse unui regim special de protecţie, pentru a permite realizarea obiectivelor economice propuse, dar şi cu respectarea obligaţiilor de conservare a unor monumente istorice semnificative; 
- dobândirea de către titularul Proiectului Minier într-o manieră accelerată a unui drept de concesiune asupra imobilelor, cursurilor de apă şi albiilor acestora aparţinând domeniului public sau privat al statului şi care se află în cadrul perimetrului acestuia, precum şi condiţiile în care se va realiza utilizarea acestor immobile.
 
Proiectul de lege va trebui avizat de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social şi Consiliul Concurenţei.
 
Acord între Guvern şi investitor
 
În luna septembrie se estimează emiterea de către Guvern a hotărârii privind acordul de mediu. Exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană ar urma să înceapă în noiembrie 2016, după ce planul urbanistic zonal va fi aprobat până la sfârşitul acestui an.
 
Procesul de avizare a proiectului cuprinde şi un acord ce va fi încheiat între Guvern pe de o parte şi Gabriel Resources, respectiv Roşia Montană Gold Corporation, de celalată parte, care conţine principalele obiective ale investiţiei. Prin acest acord statul român va deţine 25% din capitalul social al RMGC pe toată durata de valabilitate a licenţei de exploatare, prin cedarea gratuită de către investitor a unui pachet de 5,69% la sută din acţiunile companiei. Statul Român are în prezent 19,3% din capitalul RMGC. Condiţia esenţială pentru cedarea acţiunilor este emiterea şi aprobarea de către Guvern a acordului de mediu, care să nu conţină modificări semnificative faţă de proiectul prezentat şi propus.
 
Beneficiile economice directe pentru România sunt estimate la 5,2 miliarde de dolari la bugetul de stat şi bugetele locale. ”Se estimează ca proiectul Roşia Montană va genera pentru Statul român (bugete de stat şi bugete locale) venituri de aproximativ 2,3 miliarde USD şi un efect direct în economia României de aproximativ 2,9 miliarde USD, la un preţ de referinţă de 1.200 USD/uncie (lingouri tezaurizabile), totalul beneficiilor”, se afirmă în acord.
 
Investitorul se obligă să creeze şi să menţină un număr mediu de 2.300 locuri de muncă directe în timpul construcţiei exploatării miniere şi o medie de 900 locuri de muncă directe în timpul fazei de operare. De asemenea, RMGC se angajează să plătească Statului român o cota procentuală de 6% din valoarea producţiei miniere pentru metale preţioase.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: