Această lucrare este un produs al proiectului nostru prin care se prezintă potenţialul moştenit de Biserica Ortodoxă în scopul dezvoltării turismului religios, în zona celor două regiuni din Bulgaria şi România pe care le acoperă acest proiect. În această cercetare au fost analizate lăcaşurile de cult ortodoxe ca resurse turistice antropice ce contribuie la dezvoltarea turismului religios în această regiune transfrontalieră.

Analiza situaţiei zonelor transfrontaliere ca destinaţii turistice este structurată după cum urmează:

1.Oportunităţi pentru promovarea şi dezvoltarea turismului religios în zonele transfrontaliere dintre Bulgaria şi România.

2.Analiza infrastructurii şi suprastructurii generale şi turistice în zonele transfrontaliere.

3.Rolul sectorului public în dezvoltarea turismului religios în regiunile de cooperare transfrontalieră.

4.Analiza SWOT a zonelor transfrontaliere Bulgaria- România ca destinaţii tusristice pentru turismul religios.

În ultima parte lucrarea prezintă un cadru strategic pentru dezvoltarea turismului religios în zonele transfrontaliere dintre Bulgaria şi România:

1.Viziunea, misiunea, obiectivele şi priorităţile strategiei: Viziunea şi misiunea strategiei / Obiectivele operative şi priorităţile strategiei / Indicatorii de atingere a obiectivelor şi priorităţilor strategiei / Grupuri ţintă, cuprinderea strategiei

2.Plan de acţiune de comunicare

3.Concepţia de dezvoltare a traseelor turistice pentru turism religios: Caracteristica generală a traseelor turistice pentru turism religios / Tipuri de trasee turistice pentru turism religios

Parteneri:

Lider: Fundaţia pentru Dezvoltare Regională, Vidin, Bulgaria

Partener: Universitatea din Craiova, România