Primele date istorice arată faptul că pe această locaţie s-a aflat la început o fortificaţie romană cu numele de Bononia, ridicată cu scop de observare. Cetatea a fost lărgită, apoi consolidată în perioada bizantină şi în cea medievală, datorită poziţiei strategice care permitea controlarea traficul pe Dunăre, supravegherea drumurilor comerciale, dar şi asigurarea apărării militare a oraşului.

Cele mai vechi ziduri existente datează din secolul X, din perioada Ţaratului Bulgar. Cetatea Baba Vida a fost reşedinţa ţarului Ivan Stratimir, fondatorul ultimei dinastii bulgare. Castelul are două ziduri înconjurătoare, o curte interioară şi două curţi exterioare. Zidurile interioare au o înălţime de peste 2 metri, fiind sprijinite de 9 turnuri de apărare şi observare, întreaga suprafaţă ocupată de cetate acoperind circa 9.500 metri pătraţi. În timpul în care s-a aflat sub stăpânirea bulgară, cetatea a fost permanent extinsă şi întărită, multe dintre construcţiile şi fortificaţiile de atunci păstrându-se intacte până astăzi.

În 1689, sub stăpânirea turcilor, cetatea a fost modificată pentru utilizarea artileriei, fiind folosită de asemenea drept depozit de arme şi materiale militare, dar şi ca închisoare.

După eliberarea Bulgariei în anul 1878, castelul a devenit sediul autorităţii militare, fiind deschis publicului abia în anul 1927, iar în anul 1964 a fost declarat monument istoric de importanţă naţională, intrând în circuitul obligatoriu al fiecărui turist.

Cetatea este folosită uneori ca decor de filme, scenă de teatru, concerte  sau diverse reprezentaţii artistice.

Parteneri:

Lider: Fundaţia pentru Dezvoltare Regională, Vidin, Bulgaria

Partener: Universitatea din Craiova, România